Dostęp do dokumentów

Umożliwienie dostępu do dokumentów EBC jest istotnym elementem stosowanej przez nas polityki przejrzystości działania. Polega ona na tym, że dążymy do jak największej otwartości wobec społeczeństwa europejskiego, a jednocześnie dbamy o poufność szczegółowych informacji o tym, jak EBC wykonuje swoje zadania.

Zasady dostępu do dokumentów EBC reguluje decyzja EBC/2004/3 z dnia 4 marca 2004 r., z późniejszymi zmianami. W duchu otwartości i przejrzystości, a także dla umożliwienia i wsparcia badań naukowych, stworzyliśmy publiczny rejestr dokumentów.

Publiczny rejestr dokumentów

Dokumenty historyczne starsze niż 30 lat są ogólnodostępne na mocy rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 354/83 z dnia 1 lutego 1983 r., z późniejszymi zmianami.

Informacje o dostępie do upublicznionych dokumentów historycznych i archiwach EBC można znaleźć w części „Archiwum”.

Archiwum

Jeśli żądany dokument nie znajduje się ani w publicznym rejestrze, ani w archiwum EBC, zainteresowani mogą wystąpić o jego udostępnienie; w tym celu należy wysłać list lub e-mail w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej na adres:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

accesstodocuments@ecb.europa.eu