European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Dostęp do dokumentów

Umożliwienie dostępu do dokumentów EBC jest istotnym elementem stosowanej przez nas polityki przejrzystości działania. Polega ona na tym, że dążymy do jak największej otwartości wobec społeczeństwa europejskiego, a jednocześnie dbamy o poufność szczegółowych informacji o tym, jak EBC wykonuje swoje zadania.

Zasady dostępu do dokumentów EBC reguluje decyzja EBC/2004/3 z dnia 4 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami. W duchu otwartości i przejrzystości, a także dla umożliwienia i wsparcia badań naukowych, stworzyliśmy publiczny rejestr dokumentów.

Publiczny rejestr dokumentów

Dokumenty historyczne starsze niż 30 lat są ogólnodostępne na mocy rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 354/83 z dnia 1 lutego 1983 r. z późniejszymi zmianami.

Informacje o dostępie do upublicznionych dokumentów historycznych i archiwach EBC można znaleźć w części „Archiwum”.

Archiwum

Jeśli żądany dokument nie znajduje się ani w publicznym rejestrze, ani w archiwum EBC, zainteresowani mogą wystąpić o jego udostępnienie; w tym celu należy wysłać list lub e‑mail w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej na adres:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

accesstodocuments@ecb.europa.eu

Wszystkie strony w tej sekcji