Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
Najnovije informacije možete pronaći na engleskoj inačici stranice.

Pristup dokumentima

Omogućivanje pristupa dokumentima ključan je element ESB‑ove politike transparentnosti. Nastojimo što otvorenije surađivati s europskim građanima te istodobno štititi povjerljivost pitanja koja su specifična za obavljanje zadaća ESB‑a. Pregled dokumenata ESB‑a i rokove njihova čuvanja možete pronaći u dokumentu ECB Filing and Retention Plan.

Pristup dokumentima ESB‑a uređen je Odlukom ESB/2004/3 od 4. ožujka 2004., sa svim izmjenama

Budući da smo opredijeljeni za otvorenost i transparentnost te želimo omogućiti i olakšati istraživanje, stvorili smo javni registar dokumenata.

Javni registar dokumenata

Javnost ima pristup povijesnim dokumentima koji su stariji od 30 godina u skladu s Uredbom Vijeća EU‑a br. 354/83 od 1. veljače 1983., sa svim izmjenama.

Pristup objavljenim povijesnim dokumentima i informacije o arhivi ESB‑a dostupni su u odjeljku Arhiva.

Arhiva

Kada izravan pristup nije moguć u javnom registru dokumenata ili u arhivi ESB‑a, građani mogu podnijeti zahtjev za pristup dokumentu na jednom od službenih jezika Europske unije u pisanom obliku, slanjem pisma ili e‑poruke na adresu:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt na Majni
Njemačka.

accesstodocuments@ecb.europa.eu

Zahtjevi za pristup dokumentima obrađuju se bez odgađanja. ESB će potvrditi primitak zahtjeva i odobriti pristup dokumentu ili ga odbiti u roku od 20 radnih dana od datuma zaprimanja zahtjeva, uz objašnjenje razloga za to.

Ako se zahtjev odnosi na veoma velik broj dokumenata ili je složen zbog nekog drugog razloga, rok za njegovu obradu može se produljiti za dodatnih 20 radnih dana.

U slučaju potpunog ili djelomičnog odbijanja zahtjeva podnositelj može u roku od 20 radnih dana od primitka ESB‑ova odgovora podnijeti ponovni zahtjev u kojem traži od Izvršnog odbora ESB‑a da preispita svoje stajalište.

Ako Izvršni odbor ne odobri pristup dokumentima, podnositelj zahtjeva može pokrenuti postupak pred Općim sudom pod uvjetima navedenima u članku 228. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije (UFEU) ili podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu u skladu s člankom 263. UFEU‑a.

Annual figures on public access requests

Sve stranice u ovom odjeljku