Javni registar dokumenata

Javni registar dokumenata obuhvaća dokumente koje je ESB već objavio, kao što su odabrani povijesni dokumenti koji se odnose na prethodnike ESB-a (npr. Odbor guvernera), te dokumente koji su objavljeni kao odgovor na zahtjev za javni pristup.


Europska središnja banka

Odbor guvernera

Europski monetarni institut