Menu

Javni registar dokumenata

Javni registar dokumenata obuhvaća dokumente koje je ESB već objavio, kao što su odabrani povijesni dokumenti koji se odnose na prethodnike ESB‑a (npr. Odbor guvernera), te dokumente koji su objavljeni kao odgovor na zahtjev za javni pristup.


Europska središnja banka

Odbor guvernera

Europski monetarni institut