Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Poticanje šireg djelovanja

Odgovor na klimatske promjene globalni je izazov i stoga moramo djelovati na svim područjima. Dijelimo svoje stručno znanje kako bismo potaknuli djelovanje izvan ESB‑a, radimo na uvođenju najbolje prakse odgovora na klimatske promjene i degradaciju prirode te promičemo takvu praksu.

Rezultati analize ekološkog otiska euronovčanica

Kako ESB teži najboljoj praksi i potiče šire djelovanje?

Blisko surađujemo s partnerima u Europi i svijetu

Surađujemo s partnerima u Europi i svijetu kako bi se povećala transparentnost u vezi s pitanjima povezanima s klimatskim promjenama, poboljšali rezultati na području okolišne učinkovitosti i upotpunili podatci. Analizama i stručnim znanjem pridonosimo širem razumijevanju rizika i ekonomskih prilika povezanih s klimatskim promjenama i prirodom. Nadalje, učimo kako primijeniti najbolju praksu u svojim aktivnostima, među ostalim u objavljivanju informacija povezanih s klimatskim promjenama i održivom financiranju.

Radimo na povećanju transparentnosti svojih aktivnosti

Objavljivanjem informacija povezanih s klimatskim promjenama i ekološkim otiskom u vezi sa svojim portfeljima koji se drže za potrebe monetarne politike i onima koji se ne drže za potrebe monetarne politike želimo povećati transparentnost svojih aktivnosti. Time pridonosimo dostupnosti podataka povezanih s klimatskim promjenama i produbljivanju znanja, unutar ESB‑a i izvan njega, o posljedicama klimatskih promjena za gospodarstvo. Osim toga, time sudionicima na tržištu olakšavamo rješavanje budućih problema povezanih s klimatskim promjenama.

Smanjujemo vlastiti učinak na okoliš

ESB i druge institucije EU‑a pridonose europskom zelenom planu tako što rade na postizanju ciljeva EU‑a koji se odnose na smanjenje emisije stakleničkih plinova za 55 % do 2030. i klimatsku neutralnost do 2050. Stoga kontinuirano ulažemo napore da smanjimo ekološki otisak svojih svakodnevnih poslovnih aktivnosti. Među mjerama koje poduzimamo jest, na primjer, povećanje okolišne održivosti gotovinskog ciklusa. U vezi s portfeljima koji se ne drže za potrebe monetarne politike, radimo na postavljanju cilja postizanja klimatske neutralnosti najkasnije do 2050.

Zaštita okoliša u ESB‑u

Sve stranice u ovom odjeljku