European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Poticanje šireg djelovanja

Odgovor na klimatske promjene globalni je izazov i treba djelovati na svim područjima. Dijelimo svoje stručno znanje kako bismo potaknuli djelovanje izvan ESB‑a, radimo na uvođenju najbolje prakse odgovora na klimatske promjene i promičemo takvu praksu.

Kako ESB teži najboljoj praksi i potiče šire djelovanje?

Blisko surađujemo s partnerima u Europi i svijetu

Surađujemo s partnerima u Europi i svijetu kako bi se povećala transparentnost u vezi s pitanjima povezanima s klimatskim promjenama, poboljšali rezultati na području okolišne učinkovitosti i upotpunili podatci. Analizama i stručnim znanjem pridonosimo širem razumijevanju rizika i ekonomskih prilika povezanih s klimatskim promjenama. Cilj nam je i učenje o tome kako najbolju praksu primijeniti u svojim aktivnostima, među ostalim u objavljivanju informacija povezanih s klimatskim promjenama i održivom financiranju.

Radimo na povećanju transparentnosti svojih aktivnosti

Objavljivanjem informacija povezanih s klimatskim promjenama u vezi sa svojim kupnjama korporativnih obveznica, portfeljima koji se ne drže za potrebe monetarne politike (od 2023.) i okolišnim otiskom želimo povećati transparentnost svojih aktivnosti. Time pridonosimo dostupnosti podataka povezanih s klimatskim promjenama i produbljivanju znanja, unutar ESB‑a i izvan njega, o posljedicama klimatskih promjena za gospodarstvo. Osim toga, time sudionicima na tržištu olakšavamo rješavanje budućih problema povezanih s klimatskim promjenama. 

Smanjujemo vlastiti učinak na okoliš

ESB i druge institucije EU‑a pridonose europskom zelenom planu tako što rade na postizanju ciljeva EU‑a o smanjenju emisije stakleničkih plinova za 55 %. do 2030. i klimatskoj neutralnosti do 2050. Stoga kontinuirano ulažemo napore da smanjimo ekološki otisak svojih svakodnevnih poslovnih aktivnosti. Mjere koje poduzimamo, na primjer povećanje okolišne održivosti gotovinskog ciklusa, u skladu su s ciljevima Pariškog sporazuma. U vezi s portfeljima koji se ne drže za potrebe monetarne politike, radimo na postavljanju cilja postizanja klimatske neutralnosti najkasnije do 2050.

Zaštita okoliša u ESB‑u

MOGLO BI VAS ZANIMATI

Više

Naše djelovanje na području klime

U našem klimatskom planu opisane su sve kontinuirane aktivnosti ESB‑a povezane s klimatskim promjenama. Te su aktivnosti usredotočene na šest najvažnijih područja i utemeljene na trima strateškim ciljevima povezanima s klimatskim promjenama.

ESB‑ov klimatski plan

Sve stranice u ovom odjeljku