Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Främja mer omfattande åtgärder

Att ta itu med klimatförändringar är en global utmaning och det krävs insatser på alla fronter. Vi delar med oss av vår expertkunskap för att främja insatser även utanför ECB och arbetar för att införa och främja bästa praxis för att bekämpa klimatförändringar, naturförstöring och naturförluster.

Resultat av miljöeffekterna av våra sedlar

Hur arbetar ECB för bästa praxis och för att främja mer omfattande åtgärder?

Vi har ett nära samarbete med europeiska och internationella partner

Vi samarbetar med europeiska och internationella partner för att öka transparensen i klimatrelaterade frågor, förbättra miljöprestandan och uppgiftsfrekvensen. Vi tillhandahåller analyser och expertis i syfte att främja en bredare förståelse av klimat- och naturrelaterade risker och ekonomiska möjligheter. Vi strävar också efter en större förståelse för hur bästa praxis ska tillämpas i vårt eget arbete, inbegripet vår klimatrelaterade rapportering och hållbara investeringar.

Vi arbetar för att öka insynen i vår egen verksamhet

Genom att rapportera klimatrelaterad information om våra penningpolitiska och icke-penningpolitiska portföljer och miljöavtryck strävar vi efter att öka transparensen vad gäller våra åtgärder. Detta bidrar till ökad tillgång på klimatrelaterade data och till kunskap i och utanför ECB om klimatförändringens ekonomiska konsekvenser. Det ger också marknadsaktörerna bättre förutsättningar att hantera framtida klimatrelaterade utmaningar.

Vi minskar vår egen miljöpåverkan

Som ett bidrag till den europeiska gröna given arbetar ECB och andra EU-institutioner för att hjälpa Europeiska unionen att uppnå sitt mål om klimatneutralitet senast 2050 och delmålet att minska utsläppen av växthusgaser med 55 procent fram till 2030. Vi arbetar därför alltid för att minska miljöavtrycket i vår dagliga verksamhet. Som exempel vidtar vi åtgärder för att öka kontantcykelns miljömässiga hållbarhet. För våra icke-penningpolitiska portföljer arbetar vi också med att sätta upp mål för nettonollutsläpp senast 2050.

ECB:s miljöskydd

Alla sidor i detta avsnitt