Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

EU:s utvidgning och euron

Den 1 maj 2004 blev tio nya länder – Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland. Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien – medlemmar i Europeiska unionen. Bulgarien och Rumänien gick med i EU den 1 januari 2007 och Kroatien den 1 juli 2013.

Att gå med i euroområdet

För att få anta euron måste länderna uppfylla vissa ekonomiska kriterier, nämligen en hög grad av prisstabilitet, en sund finanspolitik, stabila växelkurser och konvergerade långräntor.

Konvergensrapport

Europeiska centralbanken medverkar till beslutsfattandet om nya medlemmar i euroområdet genom att förbereda konvergensrapporter som utreder om de berörda länderna uppfyller de nödvändiga kraven för att kunna införa euron.

Deltagande i de beslutsfattande organen

Centralbankscheferna i de nya EU-länderna är medlemmar i ECB:s allmänna råd men de kommer inte att vara med i det högsta beslutande organet, ECB-rådet, innan de inför euron. Experterna i medlemsstaternas centralbanker är också medlemmar av Europeiska centralbankssystemets (ECBS) kommittéer.

Frågor och svar om EU:s utvidgning och Ekonomiska och monetära unionen (EMU)

Alla sidor i detta avsnitt