Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozšíření EU a euro

Deset nových zemí – Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko – vstoupilo 1. května 2004 do Evropské unie. 1. ledna 2007 se staly členy EU Bulharsko a Rumunsko a 1. července 2013 Chorvatsko.

Přistoupení k eurozóně

Aby mohly euro přijmout, musí nové země splnit určitá hospodářská kritéria, kterými jsou vysoký stupeň cenové stability, zdravá fiskální situace, stabilní směnné kurzy a dosažení konvergence dlouhodobých úrokových sazeb.

Konvergenční zprávy

Evropská centrální banka se podílí na rozhodování o budoucích členech eurozóny tím, že připravuje konvergenční zprávy, v nichž analyzuje, zda dané země splňují podmínky nezbytné pro zavedení eura.

Účast v rozhodovacích orgánech

Guvernéři centrálních bank členských zemí EU mimo eurozónu jsou členy Generální rady ECB, ale v nejvyšším rozhodovacím orgánu – Radě guvernérů – mohou být zastoupeni až po zavedení eura. Odborníci z centrálních bank členských zemí jsou také členy výborů Evropského systému centrálních bank (ESCB).

Nejčastější dotazy na téma rozšíření EU a Hospodářská a měnová unie (HMU)

Všechny stránky v této části