Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Politická nezávislost

Nezávislost ECB přispívá k zachování cenové stability. Tuto skutečnost dokládá množství teoretických analýz i empirické zkušenosti týkající se nezávislosti centrálních bank.

Nezávislost ECB je dána institucionálním rámcem jednotné měnové politiky (ve Smlouvě i ve statutu).

Praktické účinky

Při výkonu pravomocí a plnění úkolů a povinností nesmějí ECB, žádná národní centrální banka (NCB) ani žádný člen jejich rozhodovacích orgánů vyžadovat ani přijímat pokyny od orgánů či institucí EU, od žádné vlády členského státu ani od jakéhokoli jiného subjektu.

Orgány a instituce EU a vlády členských států se zavazují zachovávat tuto zásadu a nesnažit se ovlivňovat členy rozhodovacích orgánů ECB (článek 130 Smlouvy).

Další ustanovení

Finanční záležitosti ECB jsou spravovány odděleně od finančních záležitostí EU. ECB má vlastní rozpočet a její základní kapitál je upsán národními centrálními bankami eurozóny.

Statut předpokládá u členů Rady guvernérů delší funkční období. Členy Výkonné rady nelze opětovně jmenovat do funkce.

Na guvernéry národních centrálních bank a členy Výkonné rady se vztahuje zásada neodvolatelnosti:

  • délka funkčního období guvernérů NCB činí alespoň 5 let,
  • funkční období členů Výkonné rady ECB má trvání 8 let, přičemž jej nelze prodloužit,
  • guvernéry NCB i členy Výkonné rady ECB je možné odvolat z funkce pouze v případě ztráty způsobilosti nebo závažného pochybení,
  • k řešení sporů je příslušný Soudní dvůr Evropské unie.

Eurosystém nemůže poskytovat úvěry orgánům EU ani subjektům veřejné správy v jednotlivých zemích. Tím je Eurosystém dále chráněn před případným ovlivňováním ze strany orgánů státní správy.

Eurosystém je z funkčního hlediska nezávislý. ECB má k dispozici veškeré nástroje a oprávnění nezbytná k provádění účinné měnové politiky a je oprávněna samostatně rozhodovat o tom, jakým způsobem a kdy je použije.

ECB je oprávněna přijímat závazné předpisy v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů ESCB a v některých dalších případech, které jsou stanoveny v konkrétních aktech Rady EU.

SEE ALSO

Find out more about related content

Právní východiska

Smlouva a statut

ECB vysvětluje

Proč je ECB nezávislá?

Všechny stránky v této části