Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Změna klimatu a ECB

V rámci našeho mandátu jsme pevně odhodláni přispět k řešení změny klimatu.

Změna klimatu a zhoršování stavu přírody představují pro naši ekonomiku a finanční sektor riziko. Musíme posoudit způsob, jímž tato rizika a přechod na uhlíkově neutrální společnost naše hospodářství ovlivňují, abychom při naší činnosti jakožto centrální banky a orgánu dohledu mohli jejich dopad zohlednit. Napomůže nám to při udržování stability cen a bezpečnosti bank.

Naše cíle

Naše činnost v oblasti změny klimatu se zaměřuje na tři hlavní cíle. Ty pomáhají udržovat naše politiky vhodné a efektivní v měnícím se světě.

Řízení klimatických rizik

Klimatická rizika se snažíme lépe pochopit, sledovat a řídit v měnověpolitických a investičních operacích i finančním systému. Také hodnotíme hospodářský dopad klimatických politik a zkoumáme vztah mezi klimatem, přírodou a ekonomikou.

Více informací o řízení klimatických rizik
Podpora přechodu na zelenou ekonomiku

Řádný přechod na uhlíkově neutrální ekonomiku podporujeme pomocí opatření, která provádíme v rámci našeho mandátu. To zahrnuje podporu rozvoje udržitelných financí a vytváření podnětů pro ekologičtější finanční systém.

Více informací o podpoře přechodu na zelenou ekonomiku
Podpora širší činnosti

Pomáháme zlepšit obecné pochopení klimatických a s přírodou souvisejících rizik a úzce spolupracujeme s evropskými a mezinárodními partnery na otázkách klimatu a udržitelných financí. Usilujeme rovněž o zlepšení transparentnosti našich činností a snižujeme náš vlastní environmentální dopad.

Více informací o podpoře širší činnosti

Náš přístup

V rámci našeho mandátu již podnikáme kroky, kdekoliv je to možné. A přizpůsobujeme naši klimatickou strategii v souladu s neustálým zlepšováním dat a modelů, které používáme, abychom porozuměli klimatickým a s přírodou souvisejícím rizikům.

Klimatická opatření probíhající v ECB

Náš plán pro klima a přírodu 2024–2025 v kostce

Stanovili jsme tři oblasti, na které se budeme zaměřovat v letech 2024 a 2025.

Více o plánu

Bankovní dohled

Jakožto orgán dohledu odpovídáme rovněž za schopnost bank řídit rizika, včetně těch vyplývajících ze změny klimatu. Proto pracujeme na zahrnutí klimatických a environmentálních aspektů do našeho dohledu.

Více informací

Ochrana životního prostředí

Nepřetržitě pracujeme na snižování ekologické stopy našich každodenních provozních činností.

Více informací

Zveřejňujeme finanční informace související se změnou klimatu

V rámci svého závazku transparentnosti a cílů v oblasti klimatu pravidelně zveřejňujeme informace o uhlíkové stopě a klimatických rizicích svých investic.

Více o zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem

Vnitřní strategie a koordinace

Středisko pro změnu klimatu

Ustavili jsme středisko pro změnu klimatu, jehož účelem je formovat a řídit náš klimatický program a sdružovat tak činnost a odborné znalosti různých organizačních složek.

Tisková zpráva

Podcast ECB: Plán pro klima a přírodu – naše cesta k zelenější budoucnosti

Co máme na programu, co se týče řešení změny klimatu v roce 2024 a 2025? Jak budeme řešit finanční rizika vycházející z úbytku a zhoršování stavu přírody?

Naše moderátorka Stefania Secolová zkoumá v podcastu ECB náš plán pro klima a přírodu s vedoucí střediska pro klimatické změny Irene Heemskerkovou.

Poslechněte si podcast ECB o našem plánu pro klima a přírodu.

Všechny stránky v této části