European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Změna klimatu a ECB

Změna klimatu může ovlivnit cenovou stabilitu. Proto se budeme v rámci svého mandátu podílet na jejím řešení.

Změna klimatu může cenovou stabilitu ovlivňovat prostřednictvím extrémních povětrnostních podmínek a nejistoty, kterou přináší přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku.

V ECB jsme odhodláni zohlednit dopad změny klimatu v našem rámci měnové politiky.

I když primární odpovědnost za opatření v oblasti změny klimatu nesou vlády a parlamenty, v rámci svého mandátu také my přispějeme svým dílem.

Náš měnověpolitický akční plán boje proti změně klimatu

Na základě našeho nedávného přezkumu strategie jsme schválili akční plán s ambiciózním harmonogramem, jehož cílem je začlenit hlediska změny klimatu do naší měnověpolitické činnosti.

Tisková zpráva

Jaké jsou pilíře našeho měnověpolitického klimatického plánu?

Náš akční plán stanoví ambiciózní harmonogram pro zohlednění dopadů změny klimatu. Na této cestě nás čekají tři hlavní pilíře, kterými se řídí náš závazek bojovat proti změně klimatu a přispět k jejímu řešení.

Více informací

Středisko pro změnu klimatu

Naše středisko pro změnu klimatu utváří a řídí agendu ECB v oblasti klimatu a spojuje naši práci v oblasti změny klimatu a udržitelné finance. Koordinuje rovněž všechny činnosti, které jsou součástí našeho klimatického plánu.

Tisková zpráva

Na co se zaměřujeme

Zatímco náš měnověpolitický plán vytyčuje, kam míříme, v oblasti změny klimatu jsme již začali pracovat ve čtyřech hlavních oblastech

Hospodářská analýza

Zaměstnanci ECB zajišťují, aby byla změna klimatu zohledněna v makroekonomických modelech, prognostických metodách a postupech hodnocení rizik, které ECB uplatňuje.

Více informací

Bankovní dohled

Pracovníci dohledu spolupracují s bankami a sledují jejich činnosti týkající se rizik vyplývajících ze změny klimatu. Cílem je zajistit schopnost bank tato rizika odpovídajícím způsobem rozpoznávat a řídit.

Více informací

Měnová politika a investiční portfolia

V rámci programů ECB pro nákup aktiv jsme investovali do zelených dluhopisů, přičemž jsme se snažili nenarušit trh.

Více informací

Finanční stabilita

Odborníci na finanční stabilitu měří a hodnotí rizika, která změna klimatu představuje pro finanční systém. Jejich poznatky jsou sdělovány veřejnosti, účastníkům trhu a tvůrcům politik.

Více informací

Další iniciativy

Zelená ECB

Systematicky pracujeme na snížení ekologické stopy ECB. Pokud vás zajímá, čeho jsme zatím dosáhli, podívejte se na naši stránku o ochraně životního prostředí.

Hodina Země

Této akce se ECB účastní od roku 2012. Zhasnutím světel v naší hlavní budově se snažíme zvýšit povědomí o změně klimatu.

Podcast ECB: Klimatický zátěžový test: je čas jednat!

Jaké jsou výsledky našeho prvního klimatického zátěžového testu týkajícího se celé ekonomiky? Co znamenají pro lidi, podniky a banky? O uvedených otázkách diskutuje naše moderátorka Katie Rangerová v této epizodě podcastu ECB s viceprezidentem Luisem de Guindosem a Irene Heemskerkradyovou, vedoucí střediska pro změnu klimatu.

Více informací
VIZ TAKÉ

ECB spolupracuje v oblasti změny klimatu s ostatními institucemi

Odpověď Eurosystému na obnovenou strategii Evropské komise v oblasti udržitelného financování

ECB a národní centrální banky zemí, které přijaly euro, jsou připraveny podpořit snahu Evropské komise vytvořit strategii udržitelného financování a zlepšit zveřejňování nefinančních informací. V reakci na veřejné konzultace Komise jsme zvolili pět základních priorit.

Přečtěte si naši odpověď

Síť pro zelenější finanční systém NGFS

Evropská centrální banka je členkou sítě NGFS (Network for Greening the Financial System). Tato skupina centrálních bank a orgánů dohledu nad finančním trhem z pěti různých kontinentů hledá cesty k usnadnění přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. V roce 2020 se ECB připojila k výkonnému orgánu sítě – řídicímu výboru.

Navštivte internetové stránky NGFS

Všechny stránky v této části