European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Změna klimatu a ECB

V rámci našeho mandátu jsme pevně odhodláni přispět k řešení změny klimatu.

Změna klimatu představuje pro naši ekonomiku a finanční sektor riziko. Musíme posoudit způsob, jímž změna klimatu a přechod na uhlíkově neutrální společnost naše hospodářství ovlivňují, abychom při naší činnosti jakožto centrální banky a orgánu dohledu mohli jejich vliv zohlednit. Napomůže nám to při udržování stability cen a bezpečnosti bank.

Naše cíle

Naše činnost v oblasti změny klimatu se zaměřuje na tři hlavní cíle. Díky nim zůstanou naše politiky účinné a pro měnící se svět vhodné.

Řízení klimatických rizik

Klimatická rizika se snažíme lépe pochopit, sledovat a řídit v našich měnových a investičních operacích i finančním systému. Vyhodnocujeme také hospodářský dopad změny klimatu a politik jeho zmírňování.

Více informací o řízení klimatických rizik
Podpora přechodu na zelenou ekonomiku

Řádný přechod na uhlíkově neutrální ekonomiku podporujeme opatřeními, jež jsou v rámci našeho mandátu. To zahrnuje podporu rozvoje udržitelných financí a vytváření podnětů pro ekologičtější finanční systém.

Více informací o podpoře přechodu na zelenou ekonomiku
Podpora širší činnosti

Pomáháme zlepšit celkové pochopení klimatických rizik a úzce spolupracujeme s evropskými a mezinárodními partnery na otázkách klimatu a udržitelných financí. Usilujeme rovněž o zlepšení transparentnosti našich činností a snižujeme náš vlastní environmentální dopad.

Více informací o podpoře širší činnosti

Náš přístup

Naše klimatická strategie se bude postupem času vyvíjet s tím, jak se budou zlepšovat údaje a modely, které k pochopení klimatických rizik používáme. Zatím však jednáme, kdykoli je to možné.

Klimatická opatření probíhající v ECB

Náš klimatický program

Náš klimatický program podrobně rozvádí veškeré činnosti týkající se klimatu probíhající v ECB – seskupené do šesti prioritních oblastí a založené na našich třech strategických klimatických cílech.

Náš klimatický program

Bankovní dohled

Jakožto orgán dohledu odpovídáme rovněž za schopnost bank řídit rizika, včetně těch vyplývajících ze změny klimatu. V rámci našeho klimatického programu se proto snažíme změnu klimatu zohlednit při našem výkonu dohledu.

Více informací

Ochrana životního prostředí

Nepřetržitě pracujeme na snižování ekologické stopy našich každodenních podnikových činností.

Více informací

Středisko pro změnu klimatu

Ustavili jsme středisko pro změnu klimatu, jehož účelem je formovat a řídit náš klimatický program a sdružovat tak činnost a odborné znalosti různých organizačních složek.

Tisková zpráva

Podcast ECB: Ekologizace finančního systému: milníky na naší cestě změny klimatu

Co ukázal náš klimatický zátěžový test? Jak včleníme změnu klimatu do naší měnové politiky?

Tyto a další otázky položila naše moderátorka Katie Rangerová v další epizodě podcastu ECB členu Výkonné rady Frankovi Eldersonovi.

Více k tématu

Všechny stránky v této části