Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Změna klimatu a ECB

„Prostřednictvím přezkumu naší strategie určíme, ve kterých oblastech a jakými způsoby se téma změny klimatu a boje proti ní fakticky projeví na naší politice.“

Christine Lagardeová, prezidentka ECB

V ECB zkoumáme způsoby, jakými se můžeme účinně potýkat se změnou klimatu. Snažíme se identifikovat, jaká rizika může klimatická změna představovat pro ekonomiku a finanční systém.

Klimatická změna může ekonomiku ovlivňovat prostřednictvím extrémních povětrnostních podmínek a nejistot, které přináší přechod na nízkouhlíkové hospodářství.

ECB je aktivní ve čtyřech hlavních oblastech své působnosti

Hospodářská analýza

Zaměstnanci ECB zajišťují, aby byla klimatická změna zohledněna v makroekonomických modelech, prognostických metodách a postupech hodnocení rizik, které ECB uplatňuje.

Více informací

Bankovní dohled

Pracovníci dohledu upozorňují banky na rizika vznikající z klimatické změny. Cílem je zajistit, aby banky byly schopny tato rizika odpovídajícím způsobem řídit.

Více informací

Měnová politika a investiční portfolia

V rámci programů ECB pro nákup aktiv jsme investovali do zelených dluhopisů, přičemž jsme se snažili vyhnout narušení trhu.

Více informací

Finanční stabilita

Odborníci na finanční stabilitu měří a hodnotí rizika, která klimatická změna představuje pro finanční systém. Jejich poznatky jsou sdělovány veřejnosti, účastníkům trhu a tvůrcům politik.

Více informací

Další iniciativy

Zelená ECB

Systematicky pracujeme na snížení ekologické stopy ECB. Pokud vás zajímá, čeho jsme zatím dosáhli, podívejte se na naši stránku o ochraně životního prostředí.

Earth Hour – hodina pro naši planetu

Této akce se ECB účastní od roku 2012. Vypínáním osvětlení v naší hlavní budově se snažíme zvýšit povědomí o klimatické změně.

Podcast ECB: klimatická změna a úloha centrálních bank

Jak se klimatická změna dotýká finanční stability? Proč ECB nekupuje více ekologických dluhopisů? Jak se mohou banky lépe připravit na klimatická rizika? O těchto otázkách hovořil náš kolega a moderátor diskuse Michael Steen s pozvanými odborníky Fatimou Piresovou, Madelaine Roosovou a Patrickem Amisem.

Více informací (pouze anglicky)
VIZ TAKÉ

ECB je členem těchto skupin

Odpověď Eurosystému na obnovenou strategii Evropské komise v oblasti udržitelného financování

ECB a národní centrální banky zemí, které přijaly euro, jsou připraveny podpořit snahu Evropské komise o vytvoření strategie udržitelného financování a zlepšit zveřejňování nefinančních informací. V reakci na veřejné konzultace Komise jsme identifikovali pět základních priorit.

Přečtete si naši odpověď

Síť pro zelenější finanční systém (Network for Greening the Financial System – NGFS)

Evropská centrální banka je členkou sítě NGFS. Tu tvoří skupina centrálních bank a orgánů dohledu nad finančním trhem z pěti různých kontinentů, které hledají cesty k usnadnění přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. V roce 2020 ECB přistoupila k výkonnému orgánu sítě – řídicímu výboru.

Navštivte internetovou stránku NGFS

Všechny stránky v této části