Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Evropské vztahy

ECB převzala odpovědnost za jednotnou měnovou politiku eurozóny 1. ledna 1999. ECB je plněna zakotvena v institucionálním rámci EU, nicméně Smlouva jí stanovuje zvláštní postavení.

Zejména je ECB při výkonu svého mandátu a plnění svých úkolů zcela nezávislá. V důsledku toho podléhá přísným požadavkům na poskytování informací a předkládání zpráv Evropanům a jejich voleným zástupcům.

ECB spolupracuje z řady hospodářských, funkčních a právních důvodů s ostatními evropskými orgány a institucemi. Při plnění úkolů souvisejících se spoluprací na evropské úrovni se ECB řídí institucionálním uspořádáním Hospodářské a měnové unie (HMU) Evropské unie.

SEE ALSO

Find out more about related content

Všechny stránky v této části