Menu

Prohlášení o ochraně osobních údajů

ECB respektuje soukromí uživatelů. Vaše osobní údaje zpracovává pouze pro účely uvedené níže a nepředá je jiným subjektům k využití pro marketingové účely.

Všechny osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy EU o ochraně osobních údajů a s pravidly ECB pro bezpečnost a důvěrnost v oblasti informačních technologií.

Kdo je odpovědný za Vaše osobní údaje?

Správcem údajů je ECB a za zpracování osobních údajů odpovídá generální ředitelství pro komunikaci. Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze vyhrazení zaměstnanci ECB.

Jaké informace ECB prostřednictvím těchto internetových stránek shromažďuje a pro jaké účely?

Cookies

Cookies jsou malé informační soubory, které webový server posílá prohlížeči na Vašem počítači. Když se později vrátíte na stejné internetové stránky, prohlížeč o této skutečnosti server informuje. Díky cookies je možné uchovávat nastavení jednotlivých uživatelů a sledovat v kumulované podobě uživatelské trendy a zlepšovat uživatelský komfort.

Cookies: Unknown

Funkční cookies

Tyto cookies nám umožňují zlepšovat využitelnost a výkon těchto internetových stránek tím, že jim umožňují zapamatovat si výběr a uzpůsobení, která použijete při jejich návštěvě, například zvolený jazyk.

Výkonnostní cookies

Tyto cookies shromažďují údaje o tom, jak používáte naše internetové stránky, a pomáhají nám například poznat, co naše uživatele zajímá, a měřit, jak je účinná naše komunikace. Můžeme tak upravovat obsah našich internetových stránek konkrétněji podle Vašich potřeb a tím zdokonalovat obsah, který Vám nabízíme – například zajistit, abyste snadno našli, co hledáte. K těmto výkonnostním cookies patří cookies, které používají platformy sociálních médií, a cookies Google services použité na našich stránkách.

Například k získávání statistických údajů o využívání internetových stránek používáme Google Analytics . Data se zasílají na servery provozované společností Google (které mohou být umístěny mimo EU), aby tak ECB mohla získávat kumulované statistické údaje o počtu a délce trvání návštěv realizovaných prohlížeči, o vzorcích pohybu uživatele po těchto internetových stránkách, zdrojích návštěvnosti, demografickém profilu uživatelů a vyhledávání prováděném na těchto stránkách.

Navíc můžeme prostřednictvím Google Optimize provádět také A/B testování.

Údaje shromažďujeme s cílem získat přehled o počtu návštěvníků různých částí našich internetových stránek, řídit uživatelský provoz a zlepšovat jejich funkčnost a využitelnost. Totožnost jednotlivých návštěvníků nezjišťujeme a získáváme anonymizované agregované údaje.

Společnost Google má své vlastní zásady ochrany soukromí. Vydává vlastní osvědčení o dodržování rámce systému EU–USA na ochranu soukromí, který připravilo Ministerstvo obchodu USA po konzultacích s Evropskou komisí, aby společnost splnila evropskou normu „přiměřenosti“ v oblasti ochrany soukromí.

Google Analytics
Zásady společnosti Google v oblasti ochrany soukromí
Certifikace systému na ochranu soukromí

Další cookies třetích stran

Některé prvky třetích stran na našich internetových stránkách vyžadují cookies. K nastavení cookies může dojít, např. pokud je na stránky začleněn video přehrávač nebo obsah sociálních médií. Pokud neposkytnete souhlas s použitím cookies, budou tyto prvky zneplatněny.

Internetové záznamy

Na serverech se automaticky zaznamenávají informace, které zasílá Váš prohlížeč, když navštívíte jakékoli internetové stránky. Mezi tyto informace zaznamenávané na serveru patří například datum a čas Vaší návštěvy, Vaše adresa internetového protokolu, druh prohlížeče, jeho jazyk a velikost okna prohlížeče a jedna či více cookies, které umožňují Váš prohlížeč identifikovat. Tyto záznamy se ukládají po dobu max. deseti měsíců a následně jsou vymazány. Informace, které ECB shromažďuje, slouží výhradně k sestavování statistiky o návštěvnosti těchto stránek v kumulované podobě, k jejich údržbě a pro bezpečnostní účely.

Osobní informace sdělované prostřednictvím internetové stránky nebo elektronické pošty

Další osobní údaje jako emailovou adresu, kterou si přejete zařadit do adresáře, shromažďujeme pouze s Vaším souhlasem. O osobních údajích, které shromažďujeme, je uvedeno více informací na příslušných stránkách.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

ECB shromažďuje a zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli vzít zpět. Po zpětvzetí Vašeho souhlasu nebudou již Vaše osobní údaje dále zpracovávány, ale jejich předchozí zpracování zůstává v souladu s právem.

Práva subjektů údajů

Máte právo požádat o přístup ke svým osobním údajům a o jejich opravu, omezit jejich používání a za určitých podmínek požádat o jejich výmaz.

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím Generálního ředitelství pro komunikaci na adrese webmaster@ecb.europa.eu. Máte-li jakékoli další dotazy, můžete se také obrátit na inspektora ochrany údajů ECB na adrese dpo@ecb.europa.eu.

V oblasti zpracování Vašich osobních údajů máte dále právo se kdykoli obrátit na evropského inspektora ochrany údajů.