Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Nejčastější dotazy týkající se hotovosti

Zanikne v blízké budoucnosti hotovost?

Ne. Hotovost zůstane v dohledné budoucnosti standardním platebním prostředkem. Hotovost představuje hodnotu, lze ji spolehlivě ověřit a k vypořádání platby není třeba žádné třetí strany. Žádný jiný platební prostředek to vše nesplňuje tak efektivně jako hotovost.

Nebude rozšiřování elektronických plateb znamenat, že se hotovost stane přežitkem?

Ne. Jedinečné vlastnosti hotovosti zajistí její význam i v budoucnu. Digitální platby mohou být pro řadu lidí pohodlné, ale nehodí se pro každého. Elektronické platby nenahradí hotovost jako platební nástroj, budou ji spíše doplňovat.

Mohou obchody odmítat platby v hotovosti?

V březnu 2010 vydala Evropská komise doporučení (2010/191/EU) založené na zprávě Expertní skupiny pro euro jako zákonné platidlo, jež k povinnosti přijímat hotovost uvádí následující.

  • Obchodníci nemohou odmítat hotovostní platby, pokud se strany nedohodly na jiném způsobu platby.
  • Označení nebo vývěska upozorňující, že obchod nepřijímá hotovostní platby nebo platby bankovkami určitých nominálních hodnot, nepostačuje. Obchodník musí uvést legitimní důvod, např. obtížné držení dostatečné hotovosti, aby mohl vracet drobné, nebo konkrétní fyzické bezpečnostní riziko spojené s držením velkého objemu hotovosti.
  • Veřejné subjekty poskytující základní služby občanům nemohou uplatňovat omezení nebo odmítat hotovostní platby bez dostatečného důvodu už vůbec. Takové jednání by bylo v rozporu s postavením eurobankovek a mincí jako platidla chráněného právními předpisy EU.

Spadají bankovky a mince do působnosti národních centrálních bank?

Ano. Působnost v oblasti eurobankovek náleží ECB a národním centrálním bankám Eurosystému. Naopak emise euromincí je na jednotlivých členských státech, ale ECB schvaluje objem mincí, který členské státy mohou vydat. Logisticky zajišťují distribuci mincí a skladování rezervních zásob všechny národní centrální banky.

Má komerční banka pravomoc určit, že je bankovka padělaná?

Ne. Pokud má komerční banka pochybnosti o pravosti eurobankovky, předá ji národní centrální bance (nebo příslušnému vnitrostátnímu analytickému centru), která učiní konečné rozhodnutí, zda je bankovka pravá, nebo padělaná.

Existuje více než jedna série eurobankovek?

Ano. První série (5 € až 500 €) eurobankovek byla vydána v roce 2002 a je nadále zákonným platidlem. V letech 2013 až 2019 zavedly ECB a národní centrální banky Eurosystému druhou sérii eurobankovek (známou jako série Europa) v nominálních hodnotách od 5 € do 200 € (bankovky 500 € již nejsou dále vydávány). Bankovky série Evropa mají novější design a vylepšené ochranné prvky.

Musejí všichni maloobchodníci nabízet službu cashback a výběr hotovosti v obchodě? Jsou tyto služby dostupné ve všech zemích?

Služby cashback a výběr hotovosti v obchodě jsou alternativními způsoby, jak vybrat hotovost kromě bankomatů a bankovních poboček, a je pouze na maloobchodnících, jestli se rozhodnou tyto služby svým zákazníkům poskytovat. Podle šetření z roku 2021 poskytovalo 11 % maloobchodníků v eurozóně službu cashback a 6 % jich nabízelo výběry hotovosti v obchodě. Stále však existují země eurozóny, v nichž tyto služby prozatím nejsou dostupné.

Můžu se nakazit koronavirem z bankovek?

Množství viru, které lze přenést, je tak malé, že v porovnání s ostatními povrchy, s nimiž lidé běžně přicházejí do styku, je riziko nákazy zanedbatelné. ECB těsně spolupracuje s evropskými laboratořemi na posouzení toho, jak se koronaviry chovají na různých površích, abychom mohli zajistit, že nakládání s hotovostí zůstane v maximální možné míře bezpečné. Více informací naleznete v našem blogovém příspěvku.

Všechny stránky v této části