Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Najčastejšie otázky o hotovosti

Budeme onedlho svedkami zániku hotovosti?

Nie, hotovosť v dohľadnej budúcnosti zostane štandardným platobným prostriedkom. Hotovosť je nositeľom hodnoty, dá sa spoľahlivo overovať a na vyrovnanie platieb si nevyžaduje účasť tretej strany. Žiadne iné platobné prostriedky tieto tri predpoklady nespĺňajú tak účinne ako hotovosť.

Stane sa hotovosť v dôsledku rastúcej popularity elektronických platieb zastaranou?

Nie, jedinečné vlastnosti hotovosti zaručujú jej význam aj do budúcnosti. Digitálne platby môžu byť pre mnohých ľudí praktické, nevyhovujú však každému. Elektronické platby hotovosť ako platobný nástroj nenahradia, existujú paralelne.

Sú maloobchodníci oprávnení platby v hotovosti odmietnuť?

Európska komisia na základe správy odbornej skupiny pre euro ako zákonné platidlo vydala odporúčanie (2010/191/EÚ), ktoré v súvislosti s povinnosťou akceptovať hotovosť stanovuje:

  • Maloobchodníci nesmú platby v hotovosti odmietnuť, ak sa obe strany nedohodli na inom spôsobe platby.
  • Umiestnenie označenia alebo oznamu o tom, že maloobchodník odmieta platby v hotovosti či bankovky určitej nominálnej hodnoty, nestačí. Maloobchodník musí udať oprávnený dôvod, napr. ťažkosti spojené so zabezpečením dostatočných hotovostných rezerv na vydávanie alebo konkrétne fyzické bezpečnostné riziká v dôsledku prítomnosti veľkého objemu hotovosti.
  • Verejnoprávne subjekty poskytujúce základné služby občanom nesmú uplatňovať obmedzenia hotovostných platieb, ani ich úplne odmietať bez dostatočného dôvodu. Takéto konanie by narúšalo postavenie eurových bankoviek a mincí ako zákonného platidla chráneného právom EÚ.

Majú centrálne banky nejaké kompetencie vo vzťahu k bankovkám a minciam?

Áno. V prípade eurových bankoviek sú kompetentné ECB a národné centrálne banky Eurosystému. V prípade emisie eurových mincí sú kompetentné jednotlivé členské štáty, aj keď ECB schvaľuje objem mincí, ktoré môžu vydať. Všetky národné centrálne banky sú zapojené do logistickej stránky zabezpečovania ponuky mincí a skladovania zásob.

Je komerčná banka oprávnená rozhodnúť o falošnosti bankovky?

Nie, komerčná banka v prípade pochybností o pravosti eurovej bankovky bankovku odovzdáva národnej centrálnej banke (alebo príslušnému národnému analytickému centru), ktoré o pravosti bankovky rozhodne s konečnou platnosťou.

Je v obehu viac než jedna séria eurových bankoviek?

Áno. Prvá séria eurových bankoviek (v hodnotách 5 € až 500 €) bola vydaná v roku 2002 a zostáva zákonným platidlom. Od roku 2013 do roku 2019 ECB a národné centrálne banky Eurosystému uviedli do obehu druhú sériu eurových bankoviek (sériu Európa) v hodnote 5 € až 200 € (bankovky 500 € sa už nevydávajú). Bankovky série Európa majú vynovený vzhľad a zdokonalené ochranné prvky.

Sú všetci maloobchodníci povinní ponúkať služby cashback a cash-in-shop? Sú tieto služby dostupné vo všetkých krajinách?

Služby cashback a cash-in-shop sú alternatívne spôsoby výberu hotovosti, ako doplnok bankomatov a pobočiek bánk, a ich poskytovanie zákazníkom závisí od rozhodnutia maloobchodníkov. Podľa nášho prieskumu v roku 2021 v eurozóne služby cashback poskytovalo 11 % a služby cash-in-shop 6 % maloobchodníkov. V niektorých krajinách eurozóny však tieto služby ešte k dispozícii nie sú.

Môžem chytiť koronavírus z bankoviek?

Dávka vírusu, ktorá sa bankovkami potenciálne môže preniesť, je taká malá, že riziko infekcie je v porovnaní s inými povrchmi, ktorých sa ľudia každodenne dotýkajú, zanedbateľné. V snahe zabezpečiť najvyššiu možnú mieru bezpečnosti pri používaní hotovosti ECB v úzkej spolupráci s európskymi laboratóriami analyzuje správanie koronavírusov na rôznych povrchoch. Viac informácií sa nachádza na blogu.

Všetky stránky v tejto sekcii