Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Vracanie bankoviek do obehu úverovými inštitúciami a ostatnými spracovateľmi peňazí

ECB a národné centrálne banky Eurosystému sú orgánmi zodpovednými za emisiu eurových bankoviek a ich úlohou je udržiavať dôveru verejnosti v jednotnú menu. Súčasťou tejto úlohy je zabezpečovanie dôveryhodnosti eurových bankoviek v obehu.

Možnosť vracať eurové bankovky do obehu umožňuje úverovým inštitúciám a ostatným spracovateľom peňazí efektívnejšie a úspornejšie plniť svoju úlohu v zabezpečovaní potrebného objemu hotovosti. V snahe zabezpečiť dôveryhodnosť eurových bankoviek Rada guvernérov ECB dňa 16. septembra 2010 prijala rozhodnutie ECB/2010/14 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2011.

Tento právny akt bol prijatý v nadväznosti na zmeny1 nariadenia Rady (ES) č. 1338/20012, ktoré sa uskutočnili v roku 2008. Medzi hlavné zmeny patrí:

  • priamy odkaz v článku 6 nariadenia (ES) 1338/2001 na „postupy stanovené ECB“ v súvislosti s povinnosťou adresátov článku 6 odseku 1, v rozhodnutí ECB/2010/14 označovaných ako„spracovatelia peňazí“, ubezpečiť sa „o pravosti bankoviek a mincí, ktoré prijímajú a majú v úmysle vrátiť do obehu, a zabezpečiť detekciu falzifikátov“;
  • rozšírenie okruhu adresátov článku 6 tak, aby zahŕňal ďalšie hospodárske subjekty (napr. obchodníkov a kasína zapojené do spracovania a distribúcie bankoviek verejnosti prostredníctvom zariadení na výdaj hotovosti) a spoločnosti zabezpečujúce prepravu hotovosti.

Rozhodnutie ECB/2010/14 stanovuje postupy, na ktoré odkazuje článok 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2001, ktoré musia spracovatelia peňazí dodržiavať pri kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurových bankoviek. Následne bolo zmenené rozhodnutím ECB/2012/19 zo 7. septembra 2012, ktoré rozšírilo jeho pôsobnosť o kontrolu pravosti a upotrebiteľnosti a vracanie do obehu novej série eurových bankoviek a zároveň objasnilo niekoľko požiadaviek, a rozhodnutím ECB/2019/39 z 5. decembra 2019, ktoré umožňuje opätovné spracovanie bankoviek, ktorých pravosť nebola jednoznačne overená, a zavádza novú kategóriu zariadenia na spracovanie bankoviek.

Rozhodnutie ECB/2010/14 zabezpečuje, aby úverové inštitúcie a spracovatelia peňazí vracali eurové bankovky do obehu len vtedy, ak bola overená ich upotrebiteľnosť i pravosť. Tieto kontroly sa dajú vykonávať prostredníctvom: i) typu zariadenia na spracovanie bankoviek preskúšaného národnou centrálnou bankou Eurosystému, alebo ii) kvalifikovaného personálu. Bankovky, ktoré úspešne prešli kontrolou zariadenia na spracovanie bankoviek, sa môžu vrátiť do obehu prostredníctvom bankomatov alebo iných klientom ovládaných zariadení. Bankovky, ktoré preveril kvalifikovaný personál, sa môžu do obehu vrátiť iba pri priehradke.

Je dôležité poznamenať, že eurových mincí sa rozhodnutie ECB/2010/14 netýka, keďže eurové mince nepatria do pôsobnosti ECB.

1 Nariadenie Rady (ES) č. 44/2009 z 18. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1338/2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (Ú. v. EÚ L 17, 22. 1. 2009, s. 1). 2 Ú. v. ES L 181, 4. 7. 2001, s. 6.

Všetky stránky v tejto sekcii