Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Ponovno dajanje bankovcev v obtok s strani kreditnih institucij in drugih obdelovalcev gotovine

ECB in nacionalne centralne banke Eurosistema so izdajatelji eurobankovcev in imajo nalogo, da ohranjajo zaupanje javnosti v skupno valuto. To nalogo med drugim opravljajo tako, da zagotavljajo neokrnjenost eurobankovcev v obtoku.

S ponovnim dajanjem eurobankovcev v obtok lahko kreditne institucije in drugi obdelovalci gotovine svojo vlogo v ponudbi denarja opravljajo učinkoviteje in ceneje. Da bi zagotovil neokrnjenost eurobankovcev, je Svet ECB 16. septembra 2010 sprejel Sklep ECB/2010/14 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok, ki je začel veljati 1. januarja 2011.

Pravni akt je bil sprejet zato, ker je bila v letu 20081 spremenjena Uredba Sveta (ES) št. 1338/20012 in zlasti ker:

  • člen 6 Uredbe Sveta (ES) št. 1338/2001 neposredno omenja »postopke, ki jih [...] določi ECB« v zvezi z obveznostjo naslovnikov iz člena 6(1), ki so v Sklepu ECB/2010/14 imenovani »obdelovalci gotovine«, da izvajajo »preverjanje pristnosti eurobankovcev, ki so jih prejeli in jih nameravajo dati ponovno v obtok, in odkrivanje ponaredkov«;
  • je bil krog naslovnikov v členu 6 razširjen tako, da vključuje tudi druge gospodarske subjekte (npr. trgovce in igralnice, kadar sodelujejo pri obdelavi in distribuciji bankovcev v javnosti prek avtomatov za dvig gotovine) in prevoznike denarja.

Sklep ECB/2010/14 določa postopke iz člena 6(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1338/2001, ki jih morajo obdelovalci gotovine upoštevati, kadar preverjajo pristnost in primernost eurobankovcev. Sklep je bil dopolnjen 7. septembra 2012 s Sklepom ECB/2012/19, ki je njegov obseg razširil tudi na eurobankovce nove serije ter natančneje opredelil nekatere zahteve na tem področju, in 5. decembra 2019 s Sklepom ECB/2019/39, ki omogoča ponovno obdelavo eurobankovcev, katerih pristnost ni nedvoumno potrjena, in uvaja novo kategorijo naprav za obdelavo bankovcev.

Sklep ECB/2010/14 določa, da kreditne institucije in obdelovalci gotovine v obtok lahko vrnejo samo tiste eurobankovce, ki so jih preverili glede pristnosti in primernosti za ponovno uporabo v obtoku. Pregled lahko opravi bodisi: (i) naprava za obdelavo bankovcev ene od vrst naprav, ki jih je testirala katera od nacionalnih centralnih bank Eurosistema, ali (ii) za to usposobljen uslužbenec oz. uslužbenka Bankovce, ki so bili uspešno strojno preverjeni, je mogoče ponovno izdati prek bankomatov ali drugih naprav, ki jih upravljajo stranke. Bankovce, ki so jih preverili usposobljeni uslužbenci, pa je mogoče v obtok vrniti samo na bančnih okencih.

Sklep ECB/2010/14 ne vpliva na eurokovance, saj zanje ni pristojna ECB.

1 Uredba Sveta (ES) št. 44/2009 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem (UL L 17, 22. 1. 2009, str. 1.). 2 UL L 181, 4. 7. 2001, str. 6.

Vse strani v tem razdelku