Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Minimalni standardi za samodejno preverjanje primernosti eurobankovcev z napravami za obdelavo bankovcev

V okviru preverjanja primernosti so neprimerni vsi eurobankovci, ki imajo kakršno koli poškodbo, v zvezi s katero je opredeljena obvezna zahteva, kakor je določeno v nadaljevanju.

Sprejemljiva stopnja tolerance pri preverjanju primernosti z napravami za obdelavo bankovcev je 5%. To pomeni, da naprave lahko napačno razvrstijo in kot primerne sortirajo največ 5% eurobankovcev, ki ne izpolnjujejo meril primernosti.

Tabela 1: merila primernosti za samodejno sortiranje
Poškodba Opredelitev
1. Umazanija Splošna razporeditev umazanije po celotnem eurobankovcu
2. Madež Lokalizirana koncentracija umazanije
3. Popisan bankovec Dodana podoba ali napis, ki je na kakršen koli način zapisan ali zaznamovan na eurobankovcu
4. Razbarvan bankovec Pomanjkanje barve na delu eurobankovca ali na celotnem eurobankovcu, npr. opran eurobankovec
5. Raztrganina Dodatna razlaga ni potrebna
6. Luknja Dodatna razlaga ni potrebna
7. Okrnjenost Eurobankovci, ki jim manjka del ali več delov vzdolž najmanj enega roba (v nasprotju z luknjami)
8. Popravilo Deli enega ali več eurobankovcev, spojeni z lepilnim trakom, lepilom ali kako drugače
9. Zmečkanine Več naključnih pregibov
10. Mlahavost Zaradi poslabšane strukture bankovec opazno izgubi svojo čvrstost
11. Guba Dodatna razlaga ni potrebna
12. Prepognjen vogal Dodatna razlaga ni potrebna

Dodatne informacije o merilih sortiranja

Umazanija

Umazanija poveča optično gostoto eurobankovcev. V spodnji tabeli so navedena največja povečanja gostote pri mejnih vzorcih v primerjavi z novimi eurobankovci, ki jo lahko imajo eurobankovci, da se še razvrstijo kot primerni:

Tabela 2: stopnje optične gostote
Apoen – serija Največje povečanje gostote pri mejnem vzorcu v primerjavi z novimi eurobankovci Filter
5 € – ES2 0,04 Škrlatni
10 € – ES2 0,04 Škrlatni
20 € – ES2 0,07 Škrlatni
50 € – ES2 0,07 Škrlatni
100 € – ES2 0,07 Škrlatni
200 € – ES2 0,07 Škrlatni
     
5 € – ES1 0,06 Škrlatni
10 € – ES1 0,06 Škrlatni
20 € – ES1 0,08 Škrlatni
50 € – ES1 0,07 Škrlatni
100 € – ES1 0,07 Škrlatni
200 € – ES1 0,04 Škrlatni
500 € – ES1 0,04 Škrlatni

Eurobankovci, ki ne izpolnjujejo teh meril, so neprimerni. Nacionalne centralne banke hranijo referenčne eurobankovce, ki kažejo stopnjo umazanije, ki izhaja iz teh meril. Merjenje gostote referenčnih eurobankovcev temelji na naslednjih merilih:

  • Standard za merjenje gostote: ISO 5, dela 3 in 4
  • Standard za filtre: DIN 16536
  • Absolutno merjenje: standardna kalibracija (bela točka)
  • Polarizacijski filter: vključen
  • Odprtina: 3 mm
  • Osvetljenost: D65/2
  • Ozadje: standardna kalibracija z belo točko

Povečanje gostote pri referenčnem bankovcu je najvišja vrednost med povprečji najmanj štirih merilnih točk, ki se izmerijo na sprednji in zadnji strani bankovca na nepotiskani površini, kjer ni nobene spremembe zaradi vodnega znaka.

Madež

Neprimerni so eurobankovci z lokalizirano koncentracijo umazanije v velikosti najmanj 9 mm krat 9 mm na nepotiskani površini ali najmanj 15 mm krat 15 mm na potiskani površini.

Popisan bankovec

Trenutno ni nobene obvezne zahteve za odkrivanje popisanih bankovcev.

Razbarvan bankovec

Bankovec se lahko razbarva, če je bil npr. opran ali izpostavljen agresivnim kemičnim sredstvom. Tovrstne neprimerne eurobankovce je mogoče odkriti s slikovnimi ali ultravijoličnimi detektorji.

Raztrganina

Eurobankovci z razprtimi raztrganinami, ki jih trakovi za prenos bankovcev v napravi delno ali v celoti ne prekrijejo, so neprimerni, če je velikost raztrganine večja od spodaj navedene.

Tabela 3: raztrganina
Smer Širina Dolžina
Navpično 4 mm 8 mm
Vodoravno 4 mm 15 mm
Diagonalno 4 mm 18 mm1

Luknja

Eurobankovci z luknjami, ki jih trakovi za prenos bankovcev v napravi delno ali v celoti ne prekrijejo, so neprimerni, če je luknja večja od 10 mm2.

Okrnjenost

Neprimerni so eurobankovci, katerih dolžina je zmanjšana za najmanj 6 mm ali katerih širina je zmanjšana za najmanj 5 mm. Vsa merjenja se nanašajo na razliko glede na nominalno dolžino in širino eurobankovcev.

Popravilo

Popravljen eurobankovec je ustvarjen s spojitvijo delov enega ali več eurobankovcev, npr. z uporabo lepilnega traku ali lepila. Eurobankovec z lepilnim trakom, ki pokriva površino, večjo od 10 mm krat 40 mm, in je debelejši od 50 µm, je neprimeren.

Zmečkanine

Zmečkani eurobankovci se navadno lahko prepoznajo po zmanjšani stopnji odsevnosti ali čvrstosti. Obveznih zahtev ni.

Mlahavost

Kolikor je mogoče, se eurobankovci z zelo malo čvrstosti sortirajo kot neprimerni. Ker je mlahavost običajno povezana z umazanijo, mlahave eurobankovce praviloma odkrijejo tudi senzorji za umazanijo. Obveznih zahtev ni.

Guba

Zgubane eurobankovce lahko zaradi njihove zmanjšane dolžine ali širine odkrijejo senzorji, ki preverjajo velikost eurobankovcev. Poleg tega jih lahko odkrijejo senzorji za debelino. Vendar pa se zaradi tehničnih omejitev med neprimerne razvrstijo samo bankovci z gubo, ki izpolnjuje merila, določena za okrnjenost, tj. gubo, zaradi katere je bankovec za več kot 6 mm krajši ali za več kot 5 mm ožji.

Prepognjen vogal

Neprimeren je eurobankovec, ki ima prepognjen vogal s površino več kot 130 mm2 in z dolžino krajšega roba več kot 10 mm.

1 Dolžina se izmeri tako, da se od vrha raztrganine do roba bankovca, kjer se raztrganina začne, potegne ravna črta (pravokotna projekcija), ne pa z merjenjem dolžine same raztrganine.