Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Europangatähtede ringluskõlblikkuse automatiseeritud kontrolli miinimumnõuded sularahatöötluses kasutatavatele seadmetele

Ringluskõlblikkuse kontrolli käigus tunnistatakse ringluskõlbmatuks kõik europangatähed, mis ei vasta mõnele allpool esitatud kohustuslikule nõudele.

Sularahatöötluses kasutatavate seadmetega tehtava ringluskõlblikkuse kontrolli lubatud hälve on 5%. See tähendab, et seade võib ekslikult liigitada ringluskõlblikuks maksimaalselt 5% sellistest europangatähtedest, mis ei vasta ringluskõlblikkuse kriteeriumitele.

Tabel 1. automatiseeritud ringluskõlblikkuse sortimise kriteeriumite loetelu
Viga Määratlus
1. Mustus Pangatäht on üleni määrdunud
2. Plekk Kohati kogunenud mustus
3. Soditud Pangatähele mis tahes viisil lisatud kujutis või tekst
4. Kahjustatud trükivärviga pangatäht Osal või kogu pangatähel puudub trükivärv (näiteks pestud pangatähed)
5. Rebenenud Ei vaja täpsemat selgitust
6. Auk Ei vaja täpsemat selgitust
7. Katkine Pangatähel puudub üks või mitu osa vähemalt ühes servas (erinevalt august)
8. Parandatud Ühe või mitme pangatähe osad on ühendatud teibi, liimi või muu vahendiga
9. Kortsus Mitu ebakorrapärast murdejoont
10. Pehmenenud Struktuur on halvenenud, mille tulemuseks on jäikuse märgatav puudus
11. Kokkumurtud Ei vaja täpsemat selgitust
12. Murtud nurk Ei vaja täpsemat selgitust

Lisateave sorteerimiskriteeriumite kohta

Mustus

Mustus suurendab europangatähtede optilist tihedust. Järgnevas tabelis täpsustatakse tiheduse suurenemise maksimaalsed piirväärtused, mis pangatähtedel võivad esineda ringluskõlblikuks tunnistamiseks võrreldes uute europangatähtedega.

Tabel 2. optilise tiheduse tase
Nimiväärtus – seeria Tiheduse maksimaalne suurenemine võrreldes uue pangatähega Filter
5-eurone – ES2 0,04 Magenta
10-eurone – ES2 0,04 Magenta
20-eurone – ES2 0,07 Magenta
50-eurone – ES2 0,07 Magenta
100-eurone – ES2 0.07 Magenta
200-eurone – ES2 0.07 Magenta
     
5-eurone – ES1 0,06 Magenta
10-eurone – ES1 0,06 Magenta
20-eurone – ES1 0,08 Magenta
50-eurone – ES1 0,07 Magenta
100-eurone – ES1 0,07 Magenta
200-eurone – ES1 0,04 Magenta
500-eurone – ES1 0,04 Magenta

Europangatähed, mis neile kriteeriumitele ei vasta, on ringluskõlbmatud. Riikide keskpankadel on europangatähtede näidised, mis näitlikustavad kriteeriumitel põhinevaid määrdumistasemeid. Näidispangatähtede tiheduse mõõtmine tugineb järgmistele kriteeriumitele:

  • Tiheduse mõõtmise standard: ISO 5 osad 3 ja 4
  • Filtrite standard: DIN 16536
  • Absoluutmõõdud: standardne kalibreerimine (valge plaat)
  • Polariseerimisfilter: kasutuses
  • Ava: 3 mm
  • Valgustus: D65/2
  • Taust: standardne kalibreerimine (valge plaat)

Näidispangatähe tiheduse suurenemine on vähemalt nelja mõõtmispunkti keskmiste suurim väärtus (mõõtmispunktid peavad asuma pangatähe esi- ja tagaküljel trükiga katmata ja vesimärkideta kohtades).

Plekk

Pangatähed, millele on kohati kogunenud mustus vähemalt 9 mm x 9 mm suurusel trükiga katmata alal või 15 mm x 15 mm suurusel trükiga kaetud alal, on ringluskõlbmatud.

Soditud

Praegu puudub nõue tuvastada soditud pangatähti.

Kahjustatud trükivärviga pangatäht

Pangatähtede trükivärv võib kahjustuda, kui neid pestakse või töödeldakse tugevatoimeliste kemikaalidega. Selliseid ringluskõlbmatuid pangatähti saab tuvastada foto- või UV-detektoritega.

Rebenenud

Pangatähed, millel on lahtised rebenemiskohad, mida seadme veorihm(ad) osaliselt või täielikult ei kata, on ringluskõlbmatud, kui rebenemiskoht on suurem, kui järgnevas tabelis sätestatud.

Tabel 3. rebenemiskoht
Suund Laius Pikkus
Vertikaalne 4 mm 8 mm
Horisontaalne 4 mm 15 mm
Diagonaalne 4 mm 18 mm1

Auk

Pangatähed, millel on augud, mida seadme veorihm(ad) osaliselt või täielikult ei kata, on ringluskõlbmatud, kui auk on suurem kui 10 mm2.

Katkine

Pangatähed, mille pikkus on vähenenud 6 mm või rohkem ja laius 5 mm või rohkem, on ringluskõlbmatud. Mõõtmisel lähtutakse europangatähtede nominaalpikkusest ja -laiusest.

Parandatud

Parandamiseks loetakse ühe või mitme pangatähe osade ühendamist näiteks teibi või liimiga. Europangatäht on ringluskõlbmatu, kui üle 50 µm paksune teip katab selle pinnast suurema ala kui 10 mm x 40 mm.

Kortsus

Kortsus pangatähti tuvastatakse tavaliselt siis, kui on vähenenud nende peegeldavus- või jäikustase. Kohustuslikud nõuded puuduvad.

Pehmenenud

Pangatähed, mille jäikus on väga väike, sorteeritakse võimaluse korral ringluskõlbmatuks. Kuna pehmenemisega kaasneb tavaliselt määrdumine, tuvastatakse selliseid pangatähti üldiselt ka mustusesensoritega. Kohustuslikud nõuded puuduvad.

Kokkumurtud

Kokkumurtud pangatähti saab nende väiksema pikkuse või laiuse tõttu tuvastada europangatähtede suurust mõõtvate sensoritega. Lisaks on neid võimalik tuvastada pangatähtede paksust mõõtvate sensoritega. Siiski võib tehniliste piirangute tõttu tuvastada ja ringluskõlbmatuks lugeda ainult selliseid kokkumurtud pangatähti, mis vastavad katkiste pangatähtede kriteeriumitele, st nende pikkus on vähenenud rohkem kui 6 mm ja laius rohkem kui 5 mm.

Murtud nurk

Pangatäht, mille murtud nurga pindala on suurem kui 130 mm2 ja lühema külje pikkus suurem kui 10 mm, on ringluskõlbmatu.

1 Seda mõõdetakse, tõmmates sirgjoone rebenemiskoha tipust pangatähe servani, kust rebenemiskoht algab (nelinurkne projektsioon), mitte mõõtes rebendi enda pikkust.