Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Minimumszabályok az eurobankjegyeknek bankjegyvizsgáló gépek általi automatizált forgalomképesség-ellenőrzésére

A forgalomképesség ellenőrzése során nem számítanak forgalomképesnek azok az eurobankjegyek, amelyek az alábbiakban meghatározott kötelező követelmények alapján hibásnak tekintendők.

A bankjegyvizsgáló gépek által végzett forgalomképességi vizsgálat elfogadható toleranciaszintje 5%. Ennek megfelelően a forgalomképesség alábbi kritériumainak nem megfelelő eurobankjegyeknek legfeljebb 5%-át osztályozhatja a gép tévesen a forgalomképes kategóriába.

1. táblázat: besorolási kritériumok a forgalomképesség szerinti automatizált osztályozásra
Hiba Meghatározás
1. Szennyeződés A bankjegy teljes felületén szétosztva szennyeződés található
2. Folt Lokalizált szennyeződés
3. Firka Az eurobankjegyre bármilyen módszerrel rávitt kép vagy írás
4. Festékhiány A bankjegy egészéről vagy részéről hiányzó festék, például kimosás miatt
5. Szakadás Értelemszerűen
6. Lyuk Értelemszerűen
7. Csonkaság A bankjegy egy vagy több darabja legalább az egyik szélen hiányzik (ellentétben a lyukkal)
8. Javítás Egy vagy több eurobankjegyből származó darabok ragasztószalaggal, folyékony ragasztóval vagy más módon egymáshoz vannak erősítve
9. Gyűrődés Többszörös, szabálytalan összehajtogatás
10. Papír puhasága Szerkezeti romlás miatt a bankjegypapír nem merev
11. Hajtás Értelemszerűen
12. Behajtott sarok Értelemszerűen

A válogatási kritériumokra vonatkozó további információk

Szennyeződés

Szennyeződés hatására megnő az eurobankjegy optikai sűrűsége. Az alábbi táblázat az új eurobankjegyekhez viszonyítva mutatja be a határminták legnagyobb megengedett sűrűségnövekedését, amelynél az adott eurobankjegy még forgalomképesnek minősül:

2. táblázat: optikai sűrűségi szint
Címletsorozat: Határminta maximális sűrűségnövekedése új eurobankjegyhez hasonlítva Szűrő
5 €-ES2 0,04 Bíborvörös
10 €-ES2 0,04 Bíborvörös
20 €-ES2 0,07 Bíborvörös
50 €-ES2 0,07 Bíborvörös
100 €-ES2 0.07 Bíborvörös
200 €-ES2 0.07 Bíborvörös
     
5 €-ES1 0,06 Bíborvörös
10 €-ES1 0,06 Bíborvörös
20 €-ES1 0,08 Bíborvörös
50 €-ES1 0,07 Bíborvörös
100 €-ES1 0,07 Bíborvörös
200 €-ES1 0,04 Bíborvörös
500 €-ES1 0,04 Bíborvörös

A megjelölt kritériumoknak nem megfelelő eurobankjegyek forgalomképtelenek. A nemzeti központi bankok rendelkeznek a fenti adatokból meghatározott szennyezettségi szintű referencia-bankjegyekkel. A referencia-bankjegyek densiometrikus mérési adatai a következő adatokon alapulnak:

  • Sűrűségmértékre vonatkozó szabvány: ISO 5, 3. és 4. rész
  • Szűrőkre vonatkozó szabvány: DIN 16536
  • Abszolút méretek: standard kalibráció (fehér csempe)
  • Polarizációs szűrő: bekapcsolva
  • Nyílás: 3 mm
  • Világítás: D65/2
  • Háttér: fehér csempe standard kalibráció

A referencia-bankjegy sűrűségnövekedése annak a legnagyobb értéknek felel meg, amelyet a bankjegy elő- és hátoldalán, a nyomat nélküli terület vízjel-moduláció nélküli részén mért legalább négy mérési pont átlagaként számítanak.

Folt

Az az eurobankjegy forgalomképtelen, amelynek nyomat nélküli felületén egy legalább 9 mm-szer 9 mm-es részt, illetve a nyomatot tartalmazó felületen egy legalább 15 mm-szer 15 mm-es részt lokalizáltan koncentrált szennyeződés takar.

Firka

Jelenleg nincs érvényben a firka észlelését előíró követelmény.

Festékhiány

Az eurobankjegyen akkor alakulhat ki festékhiány, ha például kimossák vagy erős vegyszerrel kezelik. Az ebbe a kategóriába tartozó forgalomképtelen bankjegyet a képdetektor vagy az UV-detektor valószínűleg kimutatja.

Szakadás

Azt az elszakadt, lyukas eurobankjegyet, amelyen a lyukat a berendezés szállítószalagja részben vagy teljesen fedetlenül hagyja, a forgalomképtelen bankjegyek közé kell sorolni, amennyiben a lyuk mérete meghaladja az alábbi értékeket.

3. táblázat szakadás
Irány Szélesség Hosszúság
Függőleges 4 mm 8 mm
Vízszintes 4 mm 15 mm
Átlós 4 mm 18 mm1

Lyuk

Azt az elszakadt, lyukas eurobankjegyet, amelyen a lyukat a berendezés szállítószalagja részben vagy teljesen fedetlenül hagyja, a forgalomképtelen bankjegyek közé kell sorolni, amennyiben a lyuk mérete meghaladja a 10 mm2-t.

Csonkaság

Azok a bankjegyek is forgalomképtelenek, amelyeknek a hossza 6 mm-rel, szélessége pedig 5 mm-rel rövidebb. A méretadatokat a bankjegy névleges hossz- és szélességméretéhez viszonyítják.

Javítás

Az eurobankjegy megjavítása azt jelenti, hogy a bankjegy részeit például ragasztószalaggal vagy folyékony ragasztóval egymáshoz rögzítik. Az a bankjegy minősül forgalomképtelennek, amelyen egy 10 mm-szer 40 mm-esnél nagyobb, valamint 50 µm-nél vastagabb felületet ragasztószalag fed.

Gyűrődés

Az összegyűrt eurobankjegy általában arról ismerhető fel, hogy a fényvisszaverő képessége vagy szilárdsága kisebb. Erre a kategóriára nincs megadva előírás.

Papír puhasága

Azokat a bankjegyeket, amelyeknek a papírja alig merev, lehetőség szerint külön kell válogatni. Mivel a papír puhasága rendszerint arányos a szennyeződéssel, a puha eurobankjegyet általában kiszűri a szennyződésjelző. Erre a kategóriára nincs megadva előírás.

Hajtás

A hajtást tartalmazó eurobankjegyet a méretdetektor a hossz-, illetve szélességcsökkenés révén ki tudja mutatni, de a vastagságszenzorral is kiszűrhető. Technikai korlátok miatt azonban csak az olyan hajtás azonosítható és forgalomképtelenség csak abban az esetben állapítható meg, ha a hajtás megfelel a csonka bankjegyre vonatkozó kritériumnak (tehát a hajtás miatt a bankjegy hossza több mint 6 mm-rel, szélessége pedig több mint 5 mm-rel kisebb).

Behajtott sarok

Az a bankjegy minősül forgalomképtelennek, amelyen 130 mm2-nél nagyobb felületű és a hajtás rövidebb szélén 10 mm-nél hosszabb sarokrész van behajtva.

1Ezt nem magával a szakadás hosszával mérjük, hanem a szakadás csúcsát és a bankjegynek azt a szélét, ahol a szakadás indul, összekötjük egy egyenessel (négyszöges kivetítés).