Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurų banknotų tinkamumo apyvartai automatizuoto tikrinimo banknotų tvarkymo aparatais minimalūs standartai

Eurų banknotai, kurių tinkamumo apyvartai patikrinimo metu nustatomi bet kokie toliau nurodyti neatitikimo privalomiems reikalavimams defektai, yra netinkami apyvartai.

Banknotų tvarkymo aparatais nustatomo tinkamumo apyvartai tolerancijos lygis yra 5 %. Tai reiškia, kad aparatai neteisingai priskirtų tinkamiems apyvartai ne daugiau kaip 5 % tinkamumo apyvartai kriterijų neatitinkančių eurų banknotų.

1 lentelė. tinkamumo apyvartai automatizuoto rūšiavimo kriterijų sąrašas
Defektas Apibrėžtis
1. Sutepimas Visas eurų banknotas yra nešvarus
2. Dėmė Nešvarumas susikoncentravęs tam tikroje vietoje
3. Grafičiai Eurų banknotas, ant kurio kas nors užrašyta arba bet kokiu kitu būdu pažymėta arba nupiešta
4. Išblukęs banknotas Dažų trūkumas ant viso eurų banknoto arba jo dalies, pavyzdžiui, išskalbtas eurų banknotas
5. Įplėšimas Pažodinė reikšmė
6. Skylė Pažodinė reikšmė
7. Sugadinimas Eurų banknotai, kuriems trūksta banknoto dalies(-ių) bent palei vieną kraštinę (priešingai nei skylė)
8. Sutaisymas Vieno ar kelių eurų banknotų dalys sujungtos lipnia juostele arba klijais arba kitomis priemonėmis
9. Susiglamžymas Daug atsitiktinių sulankstymų
10. Nestandumas Dėl struktūrinio susidėvėjimo banknotas praradęs standumą
11. Sulankstymas Pažodinė reikšmė
12. Užlenktas kampas Pažodinė reikšmė

Papildoma informacija apie rūšiavimo kriterijus

Sutepimas

Sutepimas padidina eurų banknotų optinį tankį. Toliau pateikiamoje lentelėje nurodytas didžiausias leistinas tiriamų pavyzdžių tankio padidėjimas, palyginti su naujais eurų banknotais, kad juo pasižymintį eurų banknotą būtų galima priskirti tinkamiems apyvartai.

2 lentelė. optiniai tankio lygiai
Nominalas, serija Didžiausias tiriamų pavyzdžių tankio padidėjimas, palyginti su nauju eurų banknotu Filtras
5 EUR, ES2 0,04 Magenta
10 EUR, ES2 0,04 Magenta
20 EUR, ES2 0,07 Magenta
50 EUR, ES2 0,07 Magenta
100 EUR, ES2 0.07 Magenta
200 EUR, ES2 0.07 Magenta
     
5 EUR, ES1 0,06 Magenta
10 EUR, ES1 0,06 Magenta
20 EUR, ES1 0,08 Magenta
50 EUR, ES1 0,07 Magenta
100 EUR, ES1 0,07 Magenta
200 EUR, ES1 0,04 Magenta
500 EUR, ES1 0,04 Magenta

Šių kriterijų neatitinkantys eurų banknotai yra netinkami apyvartai. Nacionaliniai centriniai bankai laiko pavyzdinius eurų banknotus, kurie rodo iš šių kriterijų išvestą sutepimo lygį. Pavyzdinių eurų banknotų densitometriniai išmatavimai grindžiami toliau nurodytais kriterijais.

  • Tankio matavimų standartas: ISO 5, dalys Nr. 3 ir 4
  • Filtrų standartas: DIN 16536
  • Absoliutūs išmatavimai: standartinis kalibravimas (balta plokštelė)
  • Poliarizacijos filtras: įjungtas
  • Apertūra: 3 mm
  • Ryškumas: D65/2
  • Fonas: baltos plokštelės standartinis kalibravimas

Pavyzdinio banknoto tankio padidėjimas yra bent keturių matavimo taškų, išmatuotų abiejų banknoto pusių neišspausdintose zonose, kuriose nėra vandens ženklų moduliacijų, vidurkių didžiausia vertė.

Dėmė

Eurų banknotai, ant kurių tam tikroje vietoje yra susikoncentravęs nešvarumas, užimantis bent 9 mm × 9 mm plotą neišspausdintoje zonoje arba bent 15 mm × 15 mm plotą išspausdintoje zonoje, yra netinkami apyvartai.

Grafičiai

Šiuo metu nėra privalomo reikalavimo aptikti grafičius.

Išblukęs banknotas

Eurų banknotai gali išblukti, pavyzdžiui, juos išplovus arba paveikus stipriomis cheminėmis medžiagomis. Dėl tokių defektų apyvartai netinkamus eurų banknotus gali aptikti vaizdo arba UV spindulių detektoriai.

Įplėšimas

Eurų banknotai su įplėšimais, kurie yra atviri ir kurių visiškai arba iš dalies nedengia aparato transportavimo diržas, yra netinkami apyvartai, jei įplėšimas yra didesnis nei nurodytas toliau.

3 lentelė. įplėšimas
Kryptis Plotis Ilgis
Vertikaliai 4 mm 8 mm
Horizontaliai 4 mm 15 mm
Įstrižai 4 mm 18 mm1

Skylė

Eurų banknotai su skylėmis, kurių visiškai arba iš dalies nedengia aparato transportavimo diržas, yra netinkami apyvartai, jei skylės plotas yra didesnis nei 10 mm2.

Sugadinimas

Eurų banknotai, kurių ilgis sumažėjo 6 mm arba daugiau arba plotis sumažėjo 5 mm arba daugiau, yra netinkami apyvartai. Visi išmatavimai lyginami su eurų banknotų standartiniais ilgiais ir pločiais.

Sutaisymas

Sutaisytu laikomas eurų banknotas, kurio dalys sujungiamos, pvz., lipnia juostele arba klijais. Eurų banknotas su lipnia juostele, uždengiančia didesnį nei 10 mm x 40 mm plotą, kuri yra storesnė nei 50 μm, yra netinkamas apyvartai.

Susiglamžymas

Paprastai suglamžyti eurų banknotai gali būti identifikuojami, net jei jų standumo arba atspindėjimo lygis yra sumažėjęs. Privalomo reikalavimo nėra.

Nestandumas

Kiek tai yra įmanoma, labai mažu standumu pasižymintys eurų banknotai atmetami kaip netinkami apyvartai. Kadangi nestandumas paprastai yra susijęs su sutepimu, nestandžius eurų banknotus aptinka sutepimo sensoriai. Privalomo reikalavimo nėra.

Sulankstymas

Eurų banknotų dydį tikrinantys sensoriai gali aptikti sulankstytus eurų banknotus dėl sumažėjusio jų ilgio arba pločio. Be to, juos gali aptikti storio sensoriai. Tačiau dėl techninių galimybių ribotumo gali būti identifikuoti tik tie sulankstymai, kurie atitinka sugadinimui nustatytus kriterijus, t. y. sulenkimai, dėl kurių ilgis sumažėja daugiau negu 6 mm arba plotis – daugiau negu 5 mm. Tokie banknotai laikomi netinkamais apyvartai.

Užlenktas kampas

Eurų banknotas su užlenktu kampu, apimančiu didesnį negu 130 mm2 plotą, kurio trumpesniosios kraštinės ilgis didesnis negu 10 mm, yra netinkamas apyvartai.

1 Tai matuojama brėžiant tiesią liniją nuo įplėšimo viršaus iki banknoto krašto, kur prasideda įplėšimas (stačiakampio projekcija), o ne matuojant paties įplėšimo ilgį.