Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Minimālie standarti automātiskajām euro banknošu derīguma pārbaudēm banknošu apstrādes iekārtās

Euro banknotes, kurām derīguma pārbaudes laikā konstatēts kāds no defektiem, saistībā ar kuriem noteiktas obligātās prasības, ir nederīgas.

Veicot derīguma pārbaudi banknošu apstrādes iekārtās, pieļaujamā novirze ir 5%. Tas nozīmē, ka iekārtas drīkst kļūdaini klasificēt un atzīt par derīgām ne vairāk kā 5% euro banknošu, kas neatbilst derīguma kritērijiem.

1. tabula. šķirošanas kritēriju saraksts automatizētai šķirošanai pēc derīguma
Defekts Definīcija
1. Netīra banknote Netīrumi klāj visu euro banknoti
2. Traipi Vienā vietā koncentrēti netīrumi
3. Apzīmēta banknote Jebkādā rakstītā vai zīmētā veidā euro banknotei pievienoti attēli vai rakstu zīmes
4. Banknote ar izdzisušu tinti Izdzisusi tinte uz visas banknotes vai tās daļas, piemēram, banknote ir mazgāta
5. Ieplēsumi Definīcija nav nepieciešama
6. Caurumi Definīcija nav nepieciešama
7. Noplēsumi Banknotes malā (pretstatā caurumiem) noplēsts viens vai vairāki fragmenti
8. Labota banknote Vienas vai vairāku euro banknošu daļas savienotas ar līmlenti, līmi vai citiem līdzekļiem
9. Saburzīta banknote Daudzi nejauši locījumi
10. Mīksta banknote Materiāla struktūras nolietošanās dēļ banknote ievērojami zaudējusi stingrumu
11. Locījumi Definīcija nav nepieciešama
12. Atlocīts stūris Definīcija nav nepieciešama

Plašāka informācija par šķirošanas kritērijiem

Netīra banknote

Netīrumi palielina euro banknošu optisko blīvumu. Tabulā norādīts pārbaudes paraugu maksimālais blīvuma palielinājums salīdzinājumā ar jaunām euro banknotēm, kas pieļaujams, lai attiecīgās euro banknotes uzskatītu par derīgām.

2. tabula. optiskā blīvuma pakāpes
Nominālvērtība/sērija Pārbaudes parauga maksimālais blīvuma palielinājums salīdzinājumā ar jaunu euro banknoti Filtrs
5 EUR/ES2 0.04 Magenta
10 EUR/ES2 0.04 Magenta
20 EUR/ES2 0.07 Magenta
50 EUR/ES2 0.07 Magenta
100 EUR/ES2 0.07 Magenta
200 EUR/ES2 0.07 Magenta
     
5 EUR/ES1 0.06 Magenta
10 EUR/ES1 0.06 Magenta
20 EUR/ES1 0.08 Magenta
50 EUR/ES1 0.07 Magenta
100 EUR/ES1 0.07 Magenta
200 EUR/ES1 0.04 Magenta
500 EUR/ES1 0.04 Magenta

Euro banknotes, kas neatbilst šiem kritērijiem, ir nederīgas. Nacionālajās centrālajās bankās (NCB) ir euro banknošu paraugi, kas ļauj apskatīt šiem kritērijiem atbilstošo netīrības pakāpi. Šo euro banknošu paraugu blīvuma mērījumu pamatā ir šādi kritēriji.

  • ISO 5 standarta 3. un 4. daļa attiecībā uz blīvuma mērījumiem;
  • Standarts attiecībā uz filtriem: DIN 16536;
  • Absolūtie mērījumi: standarta kalibrēšana (white tile standarts);
  • Polarizācijas filtrs: ieslēgts;
  • Atvērums: 3 mm;
  • Apgaismojums D65/2;
  • Fons: white tile standarta kalibrēšana.

Pārbaudes paraugu maksimālais blīvuma palielinājums ir lielākā vērtība no vismaz četriem vidējiem mērījumu punktiem, kas mērīti banknotei abās pusēs tās neapdrukātajās vietās, kur neatrodas ūdenszīmju modulācijas.

Traipi

Euro banknotes, kurām vienā vietā koncentrēti netīrumi pārklāj vismaz 9 mm garu un 9 mm platu laukumu neapdrukātajā daļā vai vismaz 15 mm garu un 15 mm platu laukumu apdrukātajā daļā, ir nederīgas.

Apzīmēta banknote

Pašlaik nav noteikta obligāta prasība atklāt apzīmētas banknotes.

Banknote ar izdzisušu tinti

Tinte uz euro banknotēm var būt izdzisusi, piemēram, ja tās mazgātas vai bijušas saskarē ar iedarbīgām ķīmiskām vielām. Šāda veida nederīgās euro banknotes var atklāt ar attēla vai ultravioletā starojuma detektoriem.

Ieplēsumi

Euro banknotes ar ieplēsumiem, kas ir caurejoši un ko pilnībā vai daļēji nenosedz iekārtas padeves slīdlente(-es), jāatzīst par nederīgām, ja cauruma izmēri pārsniedz turpmāk norādītos.

3. tabula. ieplēsumi
Virziens Platums Garums
Vertikāls 4 mm 8 mm
Horizontāls 4 mm 15 mm
Pa diagonāli 4 mm 18 mm1

Caurumi

Euro banknotes ar caurumiem, ko pilnībā vai daļēji nenosedz iekārtas padeves slīdlente(-es), jāatzīst par nederīgām, ja cauruma izmēri pārsniedz 10 mm2.

Noplēsumi

Euro banknotes ar garumu, kas samazināts par 6 mm vai vairāk, vai platumu, kas samazināts par 5 mm vai vairāk, uzskatāmas par nederīgām. Visi mērījumi attiecas uz euro banknotes nominālo garumu un platumu.

Labota banknote

Labota euro banknote tiek radīta, ja banknošu daļas tiek savienotas, izmantojot, piemēram, līmlenti vai līmi. Ja euro banknoti līmlente klāj vairāk par 10 mm platumā un 40 mm garumā un līmlentes biezums pārsniedz 50 μm, šī banknote ir nederīga.

Saburzīta banknote

Parasti saburzītas euro banknotes var konstatēt, ja mazinājusies to atstarošanas spēja vai zudis stingrums. Nav noteiktas nekādas obligātās prasības.

Mīksta banknote

Cik iespējams, banknotes, kas ievērojami zaudējušas stingrumu, jāšķiro kā nederīgas. Tā kā stingrumu zaudējušas banknotes parasti ir arī netīras, vairākumā gadījumu šādas banknotes atklāj ar sensoriem, kas uzrāda netīrās banknotes. Nav noteiktas nekādas obligātās prasības.

Locījumi

Tā kā ielocītu euro banknošu garums vai platums ir samazinājies, tās var atklāt ar sensoriem, kas pārbauda euro banknošu izmēru. Tās var atklāt arī ar biezuma sensoriem. Taču sakarā ar tehniskiem ierobežojumiem var atklāt tikai tos locījumus, kas atbilst noplēsumu kritērijiem, t. i., locījumus, kuru rezultātā banknotes garums samazinās vairāk nekā par 6 mm vai platums samazinās vairāk nekā par 5 mm, un atzīt šādas banknotes par nederīgām.

Atlocīts stūris

Euro banknote ar atlocītu stūri, kura laukums pārsniedz 130 mm2 un īsākās malas garums pārsniedz 10 mm, ir nederīga.

1 Mēra nevis paša ieplēsuma garumu, bet gan taisnu līniju (taisnleņķa projekciju), ko velk no ieplēsuma gala līdz banknotes malai, kur sākas ieplēsums.