Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Minimistandarder för automatisk kvalitetskontroll av eurosedlar av sedelhanteringsmaskiner

Vid kvalitetskontroller ska eurosedlar som inte helt uppfyller de obligatoriska krav som har fastställts nedan vara obrukbara.

En acceptabel toleransnivå för kvalitetskontroller med sedelhanteringsmaskiner är 5 procent. Detta betyder att högst 5 procent av eurosedlarna som inte uppfyller kvalitetskriterierna får felklassificeras och sorteras som brukbara.

Tabell 1: lista på sorteringskriterier för automatisk kvalitetssortering
Defekt Definition
1. Smuts Hela eurosedeln är smutsig
2. Fläckar Smuts som är koncentrerad till ett ställe
3. Klotter Bild eller text som har skrivits eller markerats på eurosedeln
4. Sedel som saknar färg Avsaknad av färg på hela eurosedeln eller delar av en sedel, t.ex. en tvättad eurosedel
5. Riven sedel Självförklarande
6. Sedel med hål Självförklarande
7. Skadad sedel Eurosedeln saknar en eller flera delar, längs minst en kant (till skillnad från hål)
8. Lagad sedel Delar av en eller flera eurosedlar har lagats med tejp, lim eller på annat sätt
9. Skrynklig sedel Diverse veck
10. Sladdrig sedel Försämrad struktur ger sedeln bristande stadga
11. Sedel med veck Självförklarande
12. Vikta hörn Självförklarande

Ytterligare information om sorteringskriterier

Smuts

Smuts ökar eurosedlarnas optiska densitet. I följande tabell anges den maximala densitetsökning för stickprov jämfört med nya eurosedlar som eurosedlar får uppvisa för att klassificeras som brukbara:

Tabell 2: optiska densitetsnivåer
Valör – serie Maximal densitetsökning för stickprov jämfört med nya eurosedlar Filter
€5-ES2 0,04 Magenta
€10-ES2 0,04 Magenta
€20-ES2 0,07 Magenta
€50-ES2 0,07 Magenta
€100-ES2 0.07 Magenta
€200-ES2 0.07 Magenta
     
€5-ES1 0,06 Magenta
€10-ES1 0,06 Magenta
€20-ES1 0,08 Magenta
€50-ES1 0,07 Magenta
€100-ES1 0,07 Magenta
€200-ES1 0,04 Magenta
€500-ES1 0,04 Magenta

Eurosedlar som inte uppfyller dessa kriterier är obrukbara. De nationella centralbankerna har referenssedlar som visar en nivå av smuts baserat på ovannämnda kriterier. De densitometriska mätningarna av referenseurosedlar baseras på följande kriterier.

  • Standard för densitetsmätningar: ISO 5, del 3 och 4
  • Standard för filter: DIN 16536
  • Absoluta mått: standardkalibrering (vit platta)
  • Polariseringsfilter: på
  • Apertur: 3 mm
  • Belysning: D65/2
  • Bakgrund: standardkalibrering med vit platta

Densitetsökningen för en referenssedel är det högsta värdet mellan genomsnitten för minst fyra mätpunkter som har uppmätts på sedelns framsida och baksida i området utan tryck och utan någon modulering av vattenmärket.

Fläckar

Eurosedlar med smuts som är koncentrerad till en yta på minst 9 mm gånger 9 mm på områden utan tryck eller minst 15 mm gånger 15 mm på områden med tryck är obrukbara.

Klotter

För närvarande finns det inga obligatoriska krav på att upptäcka klotter.

Sedel som saknar färg

Det kan förekomma att en sedel är ”avfärgad”, den innehåller t.ex. mindre tryckfärg om sedeln har tvättats eller varit utsatt för aggressiva kemiska substanser. Dessa typer av obrukbara eurosedlar kan kännas igen av bild- eller UV-detektorer.

Riven sedel

Eurosedlar med öppna revor som inte helt eller delvis täcks av maskinens transportband är obrukbara om revan är större än vad som anges nedan.

Tabell 3: riven sedel
Riktning Bredd Längd
Vertikalt 4 mm 8mm
Horisontalt 4 mm 15mm
Diagonalt 4 mm 18 mm1

Sedel med hål

Eurosedlar med hål som inte helt eller delvis täcks av maskinens transportband är obrukbara om hålet är större än 10 mm2.

Skadad sedel

Eurosedlar vars längd har reducerats med minst 6 mm eller vars bredd har reducerats med minst 5 mm är obrukbara. Alla mätningar avser skillnader från eurosedlarnas nominella längd och bredd.

Lagad sedel

En lagad eurosedel skapas genom att bitar av eurosedlar sammanfogas t.ex. med hjälp av tejp eller klister. En eurosedel med tejp som täcker ett område som är större än 10 mm gånger 40 mm och tjockare än 50 µm är obrukbar.

Skrynklig sedel

Skrynkliga eurosedlar kan normalt identifieras om reflexionsförmågan eller stadgan är nedsatt. Inga obligatoriska krav finns.

Sladdrig sedel

Eurosedlar med mycket lite stadga ska så långt som möjligt sorteras som obrukbara. Om en sedel är sladdrig är den oftast också smutsig, och sladdriga eurosedlar brukar därför också kännas igen av sensorer som reagerar på nedsmutsning. Inga obligatoriska krav finns.

Sedel med veck

Eftersom vikta eurosedlar är kortare eller smalare känns de igen av sensorerna vid storlekskontroll. De kan dessutom kännas igen vid kontroll av tjocklek. På grund av tekniska begränsningar kan endast veck som uppfyller kraven för skada (dvs. veck som reducerar längden med mer än 6 mm eller bredden med mer än 5 mm) identifieras och resulterar i att sedlarna anses obrukbara.

Vikta hörn

En eurosedel som har ett vikt hörn med en yta på mer än 130 mm2 och en minsta längd på den mindre kanten som är större än 10 mm är obrukbar.

1 Mäts genom att en rak linje dras från rivskadans spets till sedelns kant där rivmärket börjar (rektangulär projektion), hellre än genom mätning av rivmärkets längd.