Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ελάχιστα πρότυπα για την αυτοματοποιημένη διαλογή τραπεζογραμματίων ευρώ ως προς την καταλληλότητά τους προς κυκλοφορία από μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που κατά τους ελέγχους καταλληλότητας προς κυκλοφορία εμφανίζουν ελάττωμα για το οποίο έχει οριστεί υποχρεωτική προϋπόθεση, όπως προβλέπεται παρακάτω, χαρακτηρίζονται ακατάλληλα προς κυκλοφορία.

Το επιτρεπόμενο όριο για τους ελέγχους καταλληλότητας από τα μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων είναι 5 %. Δηλαδή, το πολύ 5% των τραπεζογραμματίων ευρώ που δεν πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας μπορεί να ταξινομηθούν λανθασμένα ως κατάλληλα προς κυκλοφορία από τα μηχανήματα.

Πινακας 1: καταλογος των κριτηριων διαλογης για τους σκοπους της αυτοματοποιημενης διαλογης τραπεζογραμματιων ως προς την καταλληλοτητα τους προς κυκλοφορια
Ελάττωμα Ορισμός
1. Λερωμένο Εκτεταμένος ρύπος σε όλη την επιφάνεια του τραπεζογραμματίου ευρώ
2. Κηλιδωμένο Συγκέντρωση ρύπου σε ένα σημείο
3. Επιζωγραφισμένο Πρόσθετη απεικόνιση ή επιγραφή, γραμμένη ή σημειωμένη με οποιονδήποτε τρόπο στην επιφάνεια του τραπεζογραμματίου ευρώ
4. Αποχρωματισμένο Έλλειψη μελάνης σε όλη την επιφάνεια του τραπεζογραμματίου ευρώ ή σε τμήμα αυτού, π.χ. πλυμένο τραπεζογραμμάτιο ευρώ
5. Σχισμένο Δεν χρειάζεται εξήγηση
6. Με οπές Δεν χρειάζεται εξήγηση
7. Ελλιπές Τραπεζογραμμάτιο ευρώ, κατά μήκος της μίας τουλάχιστον πλευράς του οποίου λείπουν ένα ή περισσότερα τμήματα (σε αντιδιαστολή με τις οπές)
8. Επιδιορθωμένο Τμήματα ενός ή περισσότερων τραπεζογραμματίων ευρώ ενωμένα με κολλητική ταινία, κόλλα ή άλλο μέσο
9. Τσαλακωμένο Πολλαπλές πτυχές σε διάσπαρτα σημεία
10. Μαλακό λόγω φθοράς Τραπεζογραμμάτιο που λόγω δομικής αποσύνθεσης παύει να είναι κολλαριστό
11. Με πτυχές Δεν χρειάζεται εξήγηση
12. Με διπλωμένες γωνίες Δεν χρειάζεται εξήγηση

Περαιτέρω πληροφορίες για τα κριτήρια διαλογής

Λερωμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ

Στα λερωμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ παρουσιάζεται αύξηση της οπτικής τους πυκνότητας. Στον ακόλουθο πίνακα προσδιορίζεται η μέγιστη επιτρεπόμενη αύξηση της οπτικής πυκνότητάς τους, σε σύγκριση με νέα τραπεζογραμμάτια ευρώ, η οποία δεν επηρεάζει την καταλληλότητά τους προς κυκλοφορία:

Πινακας 2: ορια οπτικης πυκνοτητας
Ονομαστική αξία-Σειρά Μέγιστη αύξηση της πυκνότητας λερωμένου σε σύγκριση με νέο τραπεζογραμμάτιο ευρώ Φίλτρο
5 € - ES2 0,04 Magenta
10 € - ES2 0,04 Magenta
20 € - ES2 0,07 Magenta
50 € - ES2 0,07 Magenta
100 € - ES2 0.07 Magenta
200 € - ES2 0.07 Magenta
     
5 € - ES1 0,06 Magenta
10 € - ES1 0,06 Magenta
20 € - ES1 0,08 Magenta
50 € - ES1 0,07 Magenta
100 € - ES1 0,07 Magenta
200 € - ES1 0,04 Magenta
500 € - ES1 0,04 Magenta

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που δεν πληρούν τα ως άνω κριτήρια κρίνονται ακατάλληλα προς κυκλοφορία. Οι ΕθνΚΤ διαθέτουν τραπεζογραμμάτια ευρώ αναφοράς στα οποία εμφαίνονται τα όρια ρύπανσης με βάση τα εν λόγω κριτήρια. Οι μετρήσεις της πυκνότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ αναφοράς βασίζονται στα ακόλουθα κριτήρια:

  • Πρότυπο για τις μετρήσεις πυκνότητας: ISO 5 τμήματα 3 και 4
  • Πρότυπο για τα φίλτρα: DIN 16536
  • Απόλυτες μετρήσεις: καθιερωμένη βαθμονόμηση (white tile)
  • Φίλτρο πόλωσης: ενεργό
  • Διάφραγμα: 3 χιλ.
  • Φωτεινότητα: D65/2
  • Φόντο: καθιερωμένη βαθμονόμηση (white tile)

Η αύξηση της πυκνότητας ενός τραπεζογραμματίου αναφοράς συνίσταται στην υψηλότερη από τις μέσες τιμές τεσσάρων τουλάχιστον σημείων μέτρησης στη μη εκτυπωμένη επιφάνεια της πρόσθιας και της οπίσθιας όψης του τραπεζογραμματίου, χωρίς αλλοίωση του υδατογραφήματος.

Κηλιδωμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ με συγκέντρωση ρύπου που καλύπτει έκταση τουλάχιστον 9 χιλ. επί 9 χιλ. της μη εκτυπωμένης επιφάνειας ή τουλάχιστον 15 χιλ. επί 15 χιλ. της εκτυπωμένης επιφάνειας είναι ακατάλληλα προς κυκλοφορία.

Επιζωγραφισμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τον εντοπισμό σχεδιαστικών παραποιήσεων.

Αποχρωματισμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ μπορεί να αποχρωματιστούν εάν, για παράδειγμα, πλυθούν ή εκτεθούν σε ισχυρές χημικές ουσίες. Τα ακατάλληλα προς κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια ευρώ της συγκεκριμένης κατηγορίας μπορούν να εντοπιστούν μέσω αισθητήρων ανίχνευσης ή αισθητήρων υπεριώδους ακτινοβολίας.

Σχισμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ με σχισίματα, τα οποία είναι ανοιχτά και δεν επικαλύπτονται ολικά ή μερικά από τους ιμάντες μεταφοράς του μηχανήματος, είναι ακατάλληλα προς κυκλοφορία εφόσον το μέγεθος του σχισίματος είναι μεγαλύτερο από τις κάτωθι διαστάσεις.

Πινακας 3: σχισιματα
Κατεύθυνση Πλάτος Μήκος
Κάθετη 4 χιλ. 8 χιλ.
Οριζόντια 4 χιλ. 15 χιλ.
Διαγώνια 4 χιλ. 18 χιλ.1

Τραπεζογραμμάτια ευρώ με οπές

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ με οπές που δεν καλύπτονται ολικά ή μερικά από τον ιμάντα μεταφοράς του μηχανήματος είναι ακατάλληλα προς κυκλοφορία, εφόσον η επιφάνεια της οπής ξεπερνά τα 10 τ. χιλ.

Ελλιπή τραπεζογραμμάτια ευρώ

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ με μήκος μειωμένο τουλάχιστον κατά 6 χιλ. ή με πλάτος μειωμένο τουλάχιστον κατά 5 χιλ. είναι ακατάλληλα προς κυκλοφορία. Όλες οι μετρήσεις αναφέρονται στις αποκλίσεις από τα ονομαστικά μήκη και πλάτη των τραπεζογραμματίων ευρώ.

Επιδιορθωμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ

Επιδιορθωμένο είναι το τραπεζογραμμάτιο ευρώ που προκύπτει από τη συνένωση τμημάτων ενός ή περισσότερων τραπεζογραμματίων ευρώ, π.χ. με τη χρήση κολλητικής ταινίας ή κόλλας. Ένα τραπεζογραμμάτιο ευρώ, στο οποίο η κολλητική ταινία καλύπτει επιφάνεια μεγαλύτερη των 10 χιλ. επί 40 χιλ. και έχει πάχος που υπερβαίνει τα 50 μικρά (μm), είναι ακατάλληλο προς κυκλοφορία.

Τσαλακωμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ

Συνήθως, τα τσαλακωμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ εντοπίζονται λόγω των μειωμένων ανακλαστικών τους ιδιοτήτων ή της ακαμψίας τους. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Μαλακά τραπεζογραμμάτια ευρώ λόγω φθοράς

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που είναι πολύ φθαρμένα θα πρέπει, κατά το δυνατό, να χαρακτηρίζονται κατά τη διαλογή ακατάλληλα προς κυκλοφορία. Επειδή τα μαλακά λόγω φθοράς τραπεζογραμμάτια είναι συνήθως και λερωμένα, αυτά γενικά εντοπίζονται και μέσω των αισθητήρων ανίχνευσης ρύπων. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τραπεζογραμμάτια ευρώ με πτυχές

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ με πτυχές μπορούν να εντοπιστούν από αισθητήρες ανίχνευσης μεγέθους, λόγω του μειωμένου μήκους ή πλάτους τους. Επιπλέον, μπορούν να εντοπιστούν από αισθητήρες ανίχνευσης πάχους. Πάντως, λόγω τεχνολογικών περιορισμών, μπορούν να εντοπιστούν μόνο οι πτυχές που πληρούν τα κριτήρια των ελλιπών τραπεζογραμματίων, δηλαδή πτυχές που προκαλούν μείωση του μήκους κατά 6 χιλ. τουλάχιστον ή του πλάτους κατά 5 χιλ. τουλάχιστον και τα εν λόγω τραπεζογραμμάτια είναι ακατάλληλα προς κυκλοφορία.

Τραπεζογραμμάτια ευρώ με διπλωμένες γωνιές

Ένα τραπεζογραμμάτιο ευρώ με διπλωμένες γωνίες, η επιφάνεια των οποίων είναι μεγαλύτερη από 130 τ. χιλ. και το ελάχιστο μήκος της μικρότερης πλευράς είναι μεγαλύτερο από 10 χιλ., είναι ακατάλληλο προς κυκλοφορία.

1 Μετράται με τη χάραξη ευθείας γραμμής από την κορυφή του σχισίματος μέχρι την άκρη του τραπεζογραμματίου από όπου αρχίζει το σχίσιμο (ορθογώνια προβολή), αντί να μετράται το μήκος του ίδιου του σχισίματος.