SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Mindstestandarder for automatisk kontrol af eurosedlers kvalitet ved brug af maskiner til håndtering af eurosedler

I forbindelse med kvalitetstesten er eurosedler kassable, hvis de har en defekt, for hvilken der er defineret et obligatorisk krav, jf. nedenfor.

Der er en tolerancetærskel på 5 pct. ved kvalitetstest med maskiner til håndtering af pengesedler. Det betyder, at maskinerne maksimalt må fejlklassificere 5 pct. af de eurosedler, der ikke opfylder kvalitetskriterierne, som værende i god stand.

Tabel 1: liste over kriterier for automatisk sortering efter kvalitet
Defekt Definition
1. Snavs Snavs, som er jævnt fordelt over hele eurosedlen.
2. Plet Snavs, som er koncentreret på ét område.
3. Graffiti Tegninger eller bogstaver, som er skrevet eller på anden vis markeret på eurosedlen.
4. Manglende farve Der mangler farve på en del af eller hele eurosedlen, fx en euroseddel, der er blevet vasket.
5. Revne Forklaring overflødig.
6. Hul Forklaring overflødig.
7. Ødelagt seddel Eurosedler, hvor én eller flere dele mangler ved mindst én af kanterne (i modsætning til huller).
8. Repareret seddel Dele af én eller flere eurosedler er sat sammen med tape eller lim eller på anden vis.
9. Krøllet seddel Mange vilkårlige folder.
10. Blød seddel. Strukturel nedbrydning, som medfører en markant mindre stivhed.
11. Fold Forklaring overflødig.
12. Foldet hjørne Forklaring overflødig.

Yderligere oplysninger om sorteringskriterier

Snavs

Snavs øger eurosedlernes optiske densitet. I nedenstående tabel er angivet den maksimale densitetsforøgelse af grænseeksemplarer sammenlignet med nye eurosedler, som eurosedler må have for at kunne klassificeres som i god stand:

Tabel 2: optisk densitetsniveau
Seddelværdi - seddelserie Maksimal densitetsforøgelse på et grænseeksemplar sammenlignet med en ny euroseddel Filter
5 €-ES2 0,04 Magenta
10 €-ES2 0,04 Magenta
20 €-ES2 0,07 Magenta
50 €-ES2 0,07 Magenta
100 €-ES2 0.07 Magenta
200 €-ES2 0.07 Magenta
     
5 €-ES1 0,06 Magenta
10 €-ES1 0,06 Magenta
20 €-ES1 0,08 Magenta
50 €-ES1 0,07 Magenta
100 €-ES1 0,07 Magenta
200 €-ES1 0,04 Magenta
500 €-ES1 0,04 Magenta

Eurosedler, som ikke opfylder disse kriterier, skal kasseres. De nationale centralbanker opbevarer referenceeurosedler, der viser et omfang af snavs, som er udledt af disse kriterier. De densitometriske målinger af referenceeurosedlerne er base­ret på følgende kriterier.

  • Standard for densitetsmålinger: ISO 5, del 3 og 4
  • Standard for filtre: DIN 16536
  • Absolutte målinger: standardkalibrering (hvid balance)
  • Polariseringsfilter: slået til
  • Apertur: 3 mm
  • Belysning: D65/2
  • Baggrund: hvid balancestandardkalibrering.

Densitetsforøgelsen af en referenceseddel er den højeste værdi blandt gennemsnitsværdierne af mindst fire målepunkter, hvor der måles på sedlens forside og bagside på området uden tryk og uden vandmærkemodulering.

Plet

Eurosedler med snavs, der er koncentreret på ét område på mindst 9 mm × 9 mm på området uden tryk eller mindst 15 mm x 15 mm på området med tryk, skal kasseres.

Graffiti

Der er på nuværende tidspunkt ikke noget obligatorisk krav til detektering af graffiti.

Seddel med manglende farve

Eurosedler med manglende farve kan forekomme, hvis de fx er blevet vasket eller udsat for stærke kemiske stoffer. Denne form for kassable eurosedler kan detekteres ved brug af billeddetektorer eller UV-detektorer.

Revne

Eurosedler med åbne revner, som ikke er delvis eller fuldt dækket af maskinens transportbånd, skal kasseres, hvis revnen er større end angivet nedenfor.

Tabel 3: revne
Retning Bredde Længde
Vertikal 4 mm   8 mm
Horisontal 4 mm 15 mm
Diagonal 4 mm 18 mm1

Hul

Eurosedler med huller, som ikke er delvis eller fuldt dækket af maskinens transportbånd, skal kasseres, hvis hullet er større end 10 mm2.

Ødelagt seddel

Eurosedler, hvis længde er blevet reduceret med 6 mm eller mere, eller hvis bredde er reduceret med 5 mm, skal kasseres. Alle mål vedrører forskelle i forhold til eurosedlernes nominelle længde og bredde.

Repareret seddel

En repareret euroseddel fremkommer, når dele af en eller flere eurosedler sættes sammen ved fx brug af tape eller lim. En euroseddel, hvor tape dækker et område på over 10 mm x 40 mm, og hvis tykkelse er over 50 µm, er kassabel.

Krøllet seddel

Krøllede eurosedler kan normalt identificeres på en reduceret reflektans eller stivhed. Der er ikke noget obligatorisk krav.

Blød seddel

Eurosedler, der har meget lidt stivhed tilbage, frasorteres så vidt muligt som kassable. Da bløde sedler normalt også vil være snavsede, detekteres bløde eurosedler almindeligvis også med sensorer, der detekterer snavs. Der er ikke noget obligatorisk krav.

Fold

På grund af den reducerede længde eller bredde kan foldede eurosedler detekteres med sensorer, der kontrollerer eurosedlernes størrelse. Desuden kan de detekteres af sensorer, der kontrollerer tykkelse. Tekniske begrænsninger betyder dog, at kun folder, der opfylder kriterierne for beskadigede sedler, dvs. folder, som medfører en reduktion af længden på over 6 mm eller en reduktion af bredden på over 5 mm, kan identificeres og anses for kassable.

Foldet hjørne

En euroseddel med et foldet hjørne på over 130 mm2, og hvor den mindste kant er mindst 10 mm lang, skal kasseres.

1 Måles ved at trække en lige linje fra bunden af revnen til sedlens kant, hvor revnen begynder (rektangulær beregning), og ikke ved at måle selve revnens længde.