Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Minimalni standardi za strojnu provjeru prikladnosti euronovčanica uređajima za obradu novčanica

U okviru provjere prikladnosti neprikladne su sve euronovčanice s bilo kakvim nedostatkom u vezi s kojim je određen obvezni zahtjev kako je određeno dalje u tekstu.

Prihvatljiv stupanj tolerancije pri provjeri prikladnosti za uređaje za obradu novčanica je 5 %. To znači da uređaj smije pogrešno klasificirati i sortirati kao prikladno najviše 5 % euronovčanica koje ne ispunjavaju kriterije prikladnosti.

Tablica 1.: popis kriterija sortiranja za strojno sortiranje prema prikladnosti
Nedostatak Definicija
1. Zaprljanost opći nanos prljavštine preko cijele euronovčanice
2. Mrlja koncentracija prljavštine na jednom mjestu
3. Grafit dodatni crtež ili tekst ispisan ili na bilo koji način istaknut na euronovčanici
4. Izblijedjela novčanica nedostatak boje na dijelu euronovčanice ili cijeloj euronovčanici, primjerice kod opranih euronovčanica
5. Poderanost samo po sebi razumljivo
6. Rupa samo po sebi razumljivo
7. Okrnjenost euronovčanice kojima nedostaje dio ili više dijelova duž najmanje jednog ruba (za razliku od rupa)
8. Popravak dijelovi jedne ili više euronovčanica spojeni samoljepivom trakom ili ljepilom ili na neki drugi način
9. Naboranost višestruki nasumični pregibi
10. Mlitavost strukturno pogoršanje koje rezultira značajnim nedostatkom čvrstoće
11. Presavijenost samo po sebi razumljivo
12. Savijeni kut samo po sebi razumljivo

Dodatne informacije o kriterijima sortiranja

Zaprljanost

Zaprljanost povećava optičku gustoću euronovčanica. Sljedeća tablica određuje najveće povećanje gustoće kod graničnih uzoraka u usporedbi s novim euronovčanicama koje euronovčanice smiju imati da bi ih se klasificiralo kao prikladne:

Tablica 2.: stupnjevi optičke gustoće
Apoen i serija Najveće povećanje gustoće kod graničnih uzoraka u usporedbi s novim euronovčanicama Filtar
5 € – ES2 0,04 Magenta
10 € – ES2 0,04 Magenta
20 € – ES2 0,07 Magenta
50 € – ES2 0,07 Magenta
100 € – ES2 0,07 Magenta
200 € – ES2 0,07 Magenta
     
5 € – ES1 0,06 Magenta
10 € – ES1 0,08 Magenta
20 € – ES1 0,07 Magenta
50 € – ES1 0,07 Magenta
100 € – ES1 0,07 Magenta
200 € – ES1 0,04 Magenta
500 € – ES1 0,04 Magenta

Euronovčanice koje ne ispunjavaju navedene kriterije neprikladne su. Nacionalne središnje banke pohranjuju referentne euronovčanice koje iskazuju stupanj zaprljanosti koji odgovara navedenim kriterijima. Denzitometrijska mjerenja referentnih euronovčanica temelje se na sljedećim kriterijima:

  • standard za mjerenje gustoće: ISO 5 dio 3. i 4.
  • standard za filtre: DIN 16536
  • apsolutno mjerenje: standardna kalibracija (bijeli standard)
  • polarizacijski filtar: uključen
  • otvor: 3 mm
  • osvjetljenje: D65/2
  • pozadina: standardna kalibracija prema bijelom standardu.

Povećanje gustoće referentne novčanice najviša je vrijednost među prosjecima najmanje četiri mjerne točke na licu i na naličju novčanice na neotisnutoj površini i bez bilo kakve promjene vodenog znaka.

Mrlja

Euronovčanice s koncentracijom prljavštine na jednom mjestu koje pokriva najmanje 9 mm x 9 mm neotisnute površine ili najmanje 15 mm x 15 mm otisnute površine neprikladne su.

Grafit

Trenutačno nema obveznog zahtjeva za otkrivanje grafita.

Izblijedjela novčanica

Može doći do izblijedjelosti euronovčanica, primjerice ako su oprane ili izložene agresivnim kemijskim sredstvima. Spomenute vrste neprikladnih euronovčanica mogu se otkriti pomoću detektora slike ili UV detektora.

Poderanost

Euronovčanice s poderotinama koje su otvorene te nisu djelomično ili u potpunosti prekrivene transportnom trakom / transportnim trakama uređaja neprikladne su ako je poderotina veća od dalje navedenog.

Tablica 3.: poderotina
Smjer Širina Dužina
Okomito 4 mm 8 mm
Vodoravno 4 mm 15 mm
Dijagonalno 4 mm 18 mm1

Rupa

Euronovčanice s rupama koje nisu djelomično ili u potpunosti prekrivene transportnom trakom / transportnim trakama uređaja neprikladne su ako je površina rupe veća od 10 mm2.

Okrnjenost

Euronovčanice čija je dužina smanjena za 6 mm ili više ili čija je širina smanjena za 5 mm ili više neprikladne su. Sve mjere odnose se na odstupanja od nominalnih dužina i širina euronovčanica.

Popravak

Popravljena euronovčanica je euronovčanica sastavljena od spojenih dijelova euronovčanice/euronovčanica, primjerice uporabom samoljepive trake ili ljepila. Euronovčanica kojoj je površina pokrivena samoljepivom trakom veća od 10 mm x 40 mm, a koja je deblja od 50 μm, neprikladna je.

Naboranost

Naborane euronovčanice mogu se prepoznati po smanjenju stupnja njihovoga odsjaja ili čvrstoće. Nema obveznog zahtjeva.

Mlitavost

Koliko je god to moguće, euronovčanice male čvrstoće sortiraju se kao neprikladne. Budući da je mlitavost obično povezana sa zaprljanošću, mlitave euronovčanice obično se otkrivaju i senzorima za zaprljanost. Nema obveznog zahtjeva.

Presavijenost

Presavijene euronovčanice zbog smanjene dužine ili širine mogu otkriti senzori koji provjeravaju veličinu euronovčanica. Dodatno, mogu ih otkriti senzori za debljinu. Međutim, zbog tehničkih ograničenja samo pregibi koji ispunjavaju kriterije za okrnjenost, tj. pregibi koji rezultiraju smanjenjem dužine većim od 6 mm ili smanjenjem širine većim od 5 mm, mogu biti prepoznati i neprikladni su.

Savijeni kut

Euronovčanica sa savijenim kutom površine veće od 130 mm2 i minimalne dužine kraćeg ruba veće od 10 mm neprikladna je.

1 Navedeno se mjeri povlačenjem ravne linije od vrha poderotine do ruba novčanice na kojem poderotina počinje (pravokutna projekcija), a ne mjerenjem dužine same poderotine.