Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Devizne pričuve i vlastita sredstva

Devizne pričuve

ESB drži devizne pričuve kako bi, u slučaju potrebe, imao dovoljno likvidnosti za obavljanje deviznih poslova. Nastale su prijenosom deviznih pričuva nacionalnih središnjih banaka europodručja na ESB od početka treće faze ekonomske i monetarne unije 1. siječnja 1999.

Upravljanje deviznim pričuvama ESB‑a ima tri cilja. To su, prema redoslijedu važnosti, likvidnost, sigurnost i prinosi.

Portfelj deviznih pričuva ESB‑a sastoji se od američkih dolara, japanskih jena, kineskih juana renminbija, zlata i posebnih prava vučenja. Sastav pričuva mijenja se zbog promjena tržišnih vrijednosti uložene imovine te ESB‑ovih deviznih poslova i transakcija zlatom.

Pričuvama u američkim dolarima, japanskim jenima i kineskim juanima renminbijima aktivno upravljaju ESB te, u ime ESB‑a, odabrane nacionalne središnje banke europodručja koje žele biti uključene u tu operativnu djelatnost. Nacionalne središnje banke mogu se udružiti u operativnom upravljanju deviznim pričuvama ESB‑a. Svaka pojedina nacionalna središnja banka ili skupina tako udruženih banaka obično u ime ESB‑a upravlja jednim portfeljem u američkim dolarima ili japanskim jenima.

Prilikom prodaje zlata ESB postupa u skladu sa Sporazumom središnjih banaka o zlatu i »Zajedničkom izjavom o zlatu« (poveznica na priopćenja za javnost nalazi se u nastavku). ESB je potpisnik tih sporazuma.

Želite li doznati najnovije iznose službenih pričuva, pogledajte obrazac o međunarodnim pričuvama i deviznoj likvidnosti.

Više pojedinosti o međunarodnim pričuvama nalazi se na mrežnoj stranici o statistici međunarodnih pričuva.

Povezani pravni akti

Pravni akti ESB‑a o deviznim pričuvama objavljeni u Službenom listu Europske Unije dostupni su na mrežnim stranicama EUR‑Lex u odjeljku Pravni okvir.

Povezana priopćenja za javnost

Priopćenja za javnost o prodaji zlata ESB‑a i Zajednička izjava o zlatu dostupni su na mrežnim stranicama ESB‑a u odjeljku Mediji.

Vanjska poveznica

MMF: Guidelines for foreign exchange reserve management (20. rujna 2001.)

Vlastita sredstva

Svrha portfelja vlastitih sredstava jest osigurati ESB­‑u prihode za pokriće dijela troškova poslovanja nepovezanih s njegovim nadzornim zadaćama. Ulaže se u imovinu nominiranu u eurima, pri čemu se poštuju ograničenja iz okvira za kontrolu rizika. U upravljanju portfeljom vlastitih sredstava ESB uzima u obzir i rizike koji proizlaze iz klimatskih promjena.

U portfelju vlastitih sredstava uglavnom se ulažu:

  • uplaćeni kapital ESB‑a
  • izdvojeni iznosi u fondu opće pričuve i rezervacije za financijske rizike.

Veličina portfelja vlastitih sredstava ne mora biti jednaka zbroju uplaćenog kapitala ESB‑a, fonda opće pričuve i rezervacija za financijske rizike, uglavnom zbog reinvestiranja prihoda, vrednovanja vrijednosnih papira po tržišnim cijenama te specifičnih kretanja u fondu opće pričuve i rezervacijama za financijske rizike.

Iznos na kraju 2023. godine (mlrd. EUR)

Portfelj vlastitih sredstava ESB‑a (tržišna vrijednost)

22,1

Više pojedinosti možete pronaći u godišnjim financijskim izvještajima ESB‑a, koji se objavljuju u sklopu godišnjeg izvješća.

Upravljanje rizicima

Učinkovitim upravljanjem deviznim pričuvama i njihovom učinkovitom raspodjelom povećava se likvidnost koja je potrebna za zadaće monetarne politike a troškovi držanja pričuva svode se na najmanju mjeru. Tim ciljevima može se pridonijeti upravljanjem rizicima, točnije upravljanjem izloženošću financijskom riziku i nadzorom nad tom izloženošću.

ESB je izravno odgovoran za upravljanje rizicima koji proizlaze iz njegovih portfelja, uključujući portfelj deviznih pričuva i portfelj vlastitih sredstava. Upravljanje financijskim rizicima i praćenje financijskih rizika kojima je ESB izložen izravno ili preko nacionalnih središnjih banaka Eurosustava koje nastupaju u njegovo ime odnosi se na tržišne, kreditne i likvidnosne rizike te obuhvaća četiri glavna područja odgovornosti:

  • postavljanje ograničenja za kreditne i tržišne rizike
  • usklađenost s propisima
  • mjerenje izloženosti rizicima i uspješnosti te povezano izvješćivanje
  • stratešku raspodjelu imovine.

Neovisno izvješćivanje o rizicima i uspješnosti ključna je značajka ulagačkog okvira ESB‑a. Kako bi se izbjegli mogući sukobi interesa, upravljanje financijskim rizicima povezanima s upravljanjem portfeljima povjereno je upravi Upravljanje rizicima, koja je izravno odgovorna Izvršnom odboru.

MOGLO BI VAS ZANIMATI

Povezani sadržaji

Sve stranice u ovom odjeljku