Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastaje se svaka tri tjedna radi raspravljanja o nadzornim zadaćama ESB‑a te njihova planiranja i provođenja. Upravnom vijeću predlaže nacrte odluka u skladu s postupkom neisticanja prigovora.

Upravno vijeće ESB‑a

Sastav

  • predsjednik (imenovan na petogodišnji mandat koji se ne može obnoviti)
  • potpredsjednik (izabran iz redova članova Izvršnog odbora ESB‑a)
  • četiri predstavnika ESB‑a
  • predstavnici nacionalnih nadzornih tijela.

Članovi Nadzornog odbora

Članovi ESB‑a

predsjednica

Claudia Buch
potpredsjednik Frank Elderson

predstavnik ESB-a

Edouard Fernandez-Bollo

predstavnica ESB-a

Kerstin af Jochnick

predstavnica ESB-a

Elizabeth McCaul

predstavnica ESB-a

Anneli Tuominen
Predstavnici nacionalnih nadzornih tijela
Belgija Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)
Bugarska Radoslav Milenkov (Bugarska narodna banka)
Njemačka Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Burkhard Balz (Deutsche Bundesbank)
Estonija Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Veiko Tali (Eesti Pank)
Irska Sharon Donnery (Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland)
Grčka

Christina Papaconstantinou (Bank of Greece)

Španjolska Margarita Delgado (Banco de España)
Francuska Denis Beau (Banque de France)
Hrvatska Tomislav Ćorić (Hrvatska narodna banka)
Italija Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia)
Cipar George Ioannou (Central Bank of Cyprus)
Litva Simonas Krėpšta (Lietuvos bankas)
Latvija Santa Purgaile (Latvijas Banka)
Luksemburg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Michelle Mizzi Buontempo (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta)
Nizozemska Steven Maijoor (De Nederlandsche Bank)
Austrija Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank)
Portugal Rui Pinto (Banco de Portugal)
Slovenija Primož Dolenc (Banka Slovenije)
Slovačka Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finska Tero Kurenmaa (Finanssivalvonta)
Päivi Tissari (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Kada nacionalno nadzorno tijelo koje je odredila država članica nije nacionalna središnja banka, predstavnika nadležnog tijela može pratiti predstavnik nacionalne središnje banke te države članice. U tim se slučajevima predstavnici države članice za potrebe postupka glasovanja smatraju jednim članom.

Nadzorni odbor

(2. veljače 2024.)

Upravljački odbor

Upravljački odbor pomaže Nadzornom odboru u radu i priprema njegove sastanke.

Sastav

  • predsjednik Nadzornog odbora
  • potpredsjednik Nadzornog odbora
  • jedan predstavnik ESB‑a
  • pet predstavnika nacionalnih nadzornih tijela.

Nadzorni odbor imenuje pet predstavnika nacionalnih nadzornih tijela na razdoblje od jedne godine na temelju sustava rotacije koji osigurava pravednu zastupljenost zemalja.

Članovi Upravljačkog odbora

predsjednica Nadzornog odbora

Claudia Buch

potpredsjednik Nadzornog odbora

Frank Elderson

predstavnica ESB‑a

Anneli Tuominen

Belgija

Tom Dechaene (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)

Njemačka

Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)

Italija

Alessandra Perrazzelli (Banca d'Italia)

Cipar

George Ioannou (Central Bank of Cyprus)

Finska

Tero Kurenmaa (Finanssivalvonta)

Sve stranice u ovom odjeljku