Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Zadaće Eurosustava

Eurosustav ima zakonom propisanu zadaću promicati nesmetano funkcioniranja sustava plaćanja i namire (vidi Članak 127., st. 2. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije te Članke 3. i 22. Statuta Europskoga sustava središnjih banaka i Europske središnje banke).

Eurosustav svoje zadaće izvršava na sljedeći način.

  • Pruža mogućnosti za plaćanje i namiru vrijednosnih papira, vodeći sustav velikih plaćanja u eurima (TARGET2), kao i mehanizam koji omogućuje prekograničnu upotrebu instrumenata osiguranja (CCBM). Osim toga, Eurosustav uspostavlja i paneuropsku uslugu (T2S) kojom će se središnjim depozitorijima vrijednosnih papira omogućiti namira transakcija vrijednosnim papirima novcem središnje banke.
  • Uspostavlja nadzorne politike i odgovarajuće norme za sustave velikih plaćanja, sustave i instrumente plaćanja manje vrijednosti, sustave prijeboja, sustave namire vrijednosnih papira te pružatelje stanovitih usluga trećih osoba. Također provodi aktivnosti nadzora nad tim infrastrukturama, procjenjujući njihovu usklađenost s dotičnim politikama i normama te, po potrebi, poziva promjene.
  • Uspostavlja zahtjeve neprekinutoga poslovanja tržišnih infrastruktura i koordinira poslove provedbe.
  • Prati, a po potrebi donosi i stav o tržišnim kretanjima i zakonskim inicijativama koji utječu na nadzor infrastruktura i rješenja za plaćanja, prijeboj i namiru vrijednosnih papira.
  • Kao katalizator promjena, promiče učinkovitost platnih sustava te, na području plaćanja manjih vrijednosti, prelazak na Jedinstveno područje plaćanja u eurima. Također promiče i učinkovito tržište vrijednosnih papira, skrbeći o usklađivanju tržišnih norma i potičući na uklanjanje prepreka integraciji.

Sve stranice u ovom odjeljku