Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Platni promet i vrijednosni papiri

Zadaće Eurosustava

Eurosustav ima zakonom propisanu zadaću promicati nesmetano funkcioniranje platnih sustava i sustava namire (vidi članak 127. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije te članke 3. i 22. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke).

Eurosustav svoje zadaće obavlja na sljedeći način:

  • Pruža mogućnosti za plaćanje i namiru vrijednosnih papira upravljajući sustavom namire u realnom vremenu na bruto načelu za velika plaćanja u eurima (T2) i pružajući paneuropsku uslugu (TARGET2‑Securities ili T2S) kojom se središnjim depozitorijima vrijednosnih papira omogućuje namira transakcija vrijednosnim papirima novcem središnje banke. Eurosustav pruža i uslugu namire trenutačnih plaćanja u sustavu TARGET (TIPS) za trenutačnu namiru malih plaćanja u bilo koje doba. Osim toga, upravlja i mehanizmom koji omogućuje prekograničnu uporabu kolaterala (CCBM) a koji će krajem 2024. zamijeniti sustav upravljanja kolateralom Eurosustava (ECMS). Tim će se sustavom objediniti načini uporabe kolaterala u kreditnim operacijama Eurosustava.

  • Uspostavlja politike nadzora i odgovarajuće norme za sustave velikih plaćanja, sustave i instrumente malih plaćanja, klirinške sustave, sustave namire vrijednosnih papira te vanjske pružatelje usluga. Također provodi aktivnosti nadzora nad infrastrukturama tih sustava, procjenjujući njihovu usklađenost s primjenjivim politikama i normama te, po potrebi, potiče promjene.

  • Uspostavlja zahtjeve neprekinutog poslovanja tržišnih infrastruktura i koordinira poslove provedbe.

  • Prati tržišna kretanja i zakonske inicijative koji utječu na nadzor infrastruktura i rješenja za plaćanja, kliring i namiru vrijednosnih papira te po potrebi oblikuje stajalište o njima.

  • Kao katalizator promjena, promiče učinkovitost platnih sustava te, na području malih plaćanja, pridonosi provedbi jedinstvenog područja plaćanja u eurima. Promiče i učinkovito tržište vrijednosnih papira, potičući usklađivanje tržišnih norma i uklanjanje prepreka integraciji.

Sve stranice u ovom odjeljku