Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

ESB prati kretanja u bankarskim sektorima europodručja i EU-a u cjelini, kao i u ostalim financijskim sektorima, radi utvrđivanja ranjivih točaka i provjere otpornosti financijskog sustava.

ESB te zadaće obavlja s ostalim središnjim bankama Eurosustava i Europskog sustava središnjih banaka.

Nastanak mogućih sistemskih rizika u financijskom sustavu rješava se putem makrobonitetnih politika. Najvažniji je cilj makrobonitetne politike očuvati financijsku stabilnost.

Definicija financijske stabilnosti

Financijska stabilnost može se definirati kao stanje u kojem je financijski sustav, koji obuhvaća financijske posrednike, tržišta i tržišne infrastrukture, sposoban podnijeti šokove i smanjenje financijskih neravnoteža.

Time se smanjuje mogućnost nastanka poremećaja u financijskom posredovanju koji su dovoljno ozbiljni da imaju nepovoljan utjecaj na realnu gospodarsku aktivnost.

Objašnjavamo: Financijska stabilnost u središtu pozornosti

Cilj je makrobonitetnih politka:

  • spriječiti prekomjerno gomilanje rizika zbog vanjskih činitelja i manjkavosti tržišta, radi izglađivanja financijskog ciklusa (vremenska dimenzija)
  • učiniti financijski sektor otpornijim i ograničiti učinke zaraze (međusektorska dimenzija)
  • poticati izradu financijskih propisa iz perspektive cijelog sustava kako bi se stvorio odgovarajući skup poticaja za sudionike na tržištu (strukturna dimenzija).

Kontaktne skupine

Dijalog s bankarskim sektorom Chief Risk Officer Roundtable Kontaktna skupina za financijsku stabilnost

Najvažnije publikacije

Sve stranice u ovom odjeljku