Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odbor guvernera središnjih banaka država članica Europske ekonomske zajednice (od 1964. do 1993.)

Odbor guvernera osnovan je 1964. radi poticanja suradnje među središnjim bankama država članica organizacijom savjetovanja i razmjenom informacija o monetarnim politikama i odgovarajućim mjerama, s posebnim naglaskom na kreditiranju te tržištima novca i deviznim tržištima.

Uloga Odbora osnažena je 1990. u sklopu prve faze ekonomske i monetarne unije. Njegov je djelokrug proširen aktivnostima potpore usklađivanju monetarnih i tečajnih politika, koje su se smatrale nužnima za postizanje stabilnosti cijena i dobro funkcioniranje Europskog monetarnog sustava.

Odbor se obično sastajao u Baselu, u Banci za međunarodne namire (BIS), koja mu je pružala logističku i administrativnu podršku. Odboru je stručnu potporu na području analitike pružalo nekoliko radnih skupina i projektnih skupina do 1990., kada se Ekonomski odjel spojio s Tajništvom i službeno su osnovani Pododbor za monetarnu politiku, Pododbor za deviznu politiku i Pododbor za nadzor banaka.

U siječnju 1994. Europski monetarni institut zamijenio je Odbor guvernera i nedugo potom službeno sjedište premješteno je u Frankfurt na Majni.

Arhiva Odbora guvernera sastoji se od približno 51 metra dokumenata. Uglavnom obuhvaća dokumente povezane sa sastancima, radne materijale i izvješća Odbora guvernera i Odbora zamjenika kao i pododbora i stručnih skupina za monetarnu politiku, devizne tečajeve i kretanje kapitala, nadzor banaka i druga pitanja u nadležnosti središnjih banaka. Obuhvaća i dokumente povezane s odnosima s europskim i međunarodnim institucijama i forumima. Dokumenti uglavnom obuhvaćaju razdoblje od 1964. do 1993. (uz nekoliko dokumenata iz pedesetih godina prošlog stoljeća) a većina ih je na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku.

Pregledajte sadržaj u nastavku kako biste pronašli dokumente koji su dostupni u digitalnom obliku.

Odbor guvernera: 1. Status i organizacija

Prvi odjeljak obuhvaća osnutak i unutarnju organizaciju Odbora guvernera kao i pitanja koja se odnose na zapošljavanje osoblja, financijsku administraciju, komunikaciju i komunikacijske sustave.

1962., od 1964. do 1994.

Odbor guvernera: 1.1. Osnutak, unutarnja pitanja i temeljni dokumenti

Taj pododjeljak obuhvaća institucijski i organizacijski okvir na temelju kojeg je uspostavljen Odbor guvernera te aktivnosti kojima su Tajništvo i Ekonomski odjel podupirali Odbor. Obuhvaća i poslovnik, programe rada, predsjedničke izbore, članstvo u radnim skupinama i pododborima, kadrovsku politiku i politiku zapošljavanja.

od 1964. do 1994.

Odbor guvernera: 1.2. Financijska administracija

Taj pododjeljak obuhvaća rashode i podjelu troškova Odbora guvernera i Europskog fonda za monetarnu suradnju te dokumentaciju Odbora za financijska pitanja od 1990. do 1994.

od 1964. do 1993. (uglavnom od 1982. do 1993.)

Odbor guvernera: 1.3. Komunikacija i komunikacijski sustavi

Taj pododjeljak obuhvaća priopćenja za javnost i govore guvernera i dužnosnika od 1985. do 1993. te uspostavu telekomunikacijskog sustava 1971.

Odbor guvernera: 2. Sastanci i stručna mišljenja

Drugi odjeljak sadržava dokumentaciju o sastancima Odbora guvernera i Odbora zamjenika. U njemu su pohranjena i godišnja izvješća Odbora guvernera i Ekonomskog odjela.

od 1964. do 1993.

Odbor guvernera: 2.1. Sastanci Odbora guvernera

Taj pododjeljak obuhvaća dnevne redove, zapisnike i dokumentaciju povezanu sa sastancima Odbora guvernera, koji su se održali od 6. srpnja 1964. do 14. prosinca 1993. i čija je objava odobrena.

od 1973. do 1993.

Odbor guvernera: 2.2. Sastanci i izvješća Odbora zamjenika

Taj pododjeljak obuhvaća dokumentaciju povezanu sa sastancima Odbora zamjenika koji su se održali od 1973. do 1993. kao i programe rada te zbirku izvješća i dokumenata koji se odnose na prvu i drugu fazu ekonomske i monetarne unije od 1990. nadalje.

od 1989. do 1994.

Odbor guvernera: 2.3. Izvješća Ekonomskog odjela

Taj pododjeljak obuhvaća programe rada Ekonomskog odjela te zbirku izvješća, bilježaka, memoranduma i drugih priloga povezanih s monetarnim i fiskalnim politikama, međunarodnom konkurentnošću i monetarnim agregatima.

od 1991. do 1993.

Odbor guvernera: 2.4. Godišnja izvješća Odbora guvernera

Taj pododjeljak sadržava prvo (od 1990. do 1991.) i drugo (1992.) godišnje izvješće te povezane pripremne radnje.

Odbor guvernera: 3. Usklađivanje monetarnih operacija i politika

Treći odjeljak obuhvaća načela monetarne politike, operacije i usklađivanje od početka šezdesetih godina prošlog stoljeća do 1993. te aktivnosti povezane sa »zmijom u tunelu« (od 1972. do 1974.), prvim pokušajem sužavanja raspona tečajeva valuta Zajednice poslije pada sustava iz Bretton Woodsa. Obuhvaća i transakcije povezane s Europskim monetarnim sustavom i europskom valutnom jedinicom (ECU) od 1979. do kraja mandata Odbora 1993. Dokumenti u tom odjeljku nisu strogo povezani s određenim stručnim skupinama ili forumima, a u njemu je i znatan broj dokumenata koje nije izradio Odbor, nego na primjer Europska komisija.

od 1964. do 1993.

Odbor guvernera: 3.1. Europska monetarna integracija od šezdesetih godina prošlog stoljeća

Dokumentacija u tom pododjeljku pruža pregled suradnje i konvergencije europskih monetarnih i ekonomskih politika, početnih nastojanja s ciljem uspostave ekonomske i monetarne unije te rasprava o njezinoj prvoj fazi. Obuhvaća i pitanja koja se tiču proširenja Europske ekonomske zajednice (EEZ) i suradnje središnjih banaka.

od 1968. do 1993. (uglavnom od 1970. do 1993.)

Odbor guvernera: 3.2. Intervencije i tečajevi tijekom razdoblja »zmije u tunelu« i Europskog monetarnog sustava

U tom je pododjeljku dokumentacija o kratkoročnoj i srednjoročnoj pomoći koju je primila Zajednica i o njezinu kreditnom okviru. Obuhvaća i dokumentaciju o intervencijama povezanima s valutama Zajednice u sklopu Europskog monetarnog sustava.

od 1978. do 1993.

Odbor guvernera: 3.3. Razvoj i održavanje Europskog monetarnog sustava

Taj pododjeljak obuhvaća dokumentaciju o uspostavi Europskog monetarnog sustava, među ostalim i Sporazum kojim se utvrđuje operativni postupak (1979.) kao i prijedloge, rasprave, izvješća, znanstvene članke i govore o njegovu razvoju. Sadržava i zbirku dokumenata o upotrebi europske valutne jedinice te o funkcioniranju i krizi tečajnog mehanizma.

od 1982. do 1994. (uglavnom od 1989. do 1993.)

Odbor guvernera: 3.4. Pripreme za Europski monetarni institut i Europski sustav središnjih banaka

Taj pododjeljak obuhvaća pripremne radnje koje su provedene u sklopu druge i treće faze ekonomske i monetarne unije te organizacijska rješenja za prelazak iz Odbora guvernera u Europski monetarni institut (EMI). U njemu se nalaze i prvi nacrti statuta EMI‑ja, statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke te imenovanje prvog predsjednika EMI‑ja Alexandrea Lamfalussyja.

Odbor guvernera: 4. Pitanja povezana s deviznim tečajevima i kretanjem kapitala te odgovarajuće stručne skupine

U četvrtom odjeljku mogu se pronaći opažanja, dokumenti povezani sa sastancima, prijedlozi politika, prakse i statistički podatci o deviznim tečajevima i kretanju kapitala. Obuhvaća i prve pokušaje razvoja usklađenog europskog pristupa, koje su uglavnom organizirale stručne skupine. Neke od tih skupina djelovale su mnogo godina i u tom su razdoblju izradile brojna izvješća.

od 1969. do 1994.

Odbor guvernera: 4.1. Usuglašavanje i praćenje

Taj pododjeljak obuhvaća dokumentaciju povezanu sa sastancima Skupine za usuglašavanje (od 1973. do 1993.) i Skupine za praćenje (od 1987. do 1993.). Sadržava i načela i tablice koji se odnose na intervencije, kamatne stope i tečajeve kao i mjesečna izvješća o kretanjima na deviznim tržištima država čije su središnje banke sudjelovale u postupku usuglašavanja od 1974. do 1994.

od 1960. do 1963., od 1965. do 1969., od 1974. do 1976.

Odbor guvernera: 4.2. Kretanje kapitala, sastanci i izvješća stručnih skupina za kratkoročno kretanje kapitala

Taj pododjeljak obuhvaća dokumentaciju povezanu sa sastancima Odbora stručnjaka za kratkoročno kretanje kapitala (od 1967. do 1969.) i Radne skupine za kratkoročno kretanje kapitala (od 1974. do 1976.) kao i njihova izvješća. U njemu je i zbirka dokumenata o pitanjima koja se tiču kretanja kapitala.

od 1970. do 1990.

Odbor guvernera: 4.3. Sastanci i izvješća stručnih skupina pod predsjedanjem H. Ansiauxa, M. Thérona, P. Barrea, F. Heyvaerta i H. Dalgaarda

U tom je pododjeljku dokumentacija povezana sa sastancima i završno izvješće Stručne skupine pod predsjedanjem Huberta Ansiauxa, koji je bio odgovoran za odgovore na nekoliko pitanja luksemburškog premijera Pierrea Wernera o sužavanju raspona fluktuacije među valutama Zajednice, stvaranju fonda za reguliranje tečajeva (1970.) i drugim temama. Obuhvaća i dokumentaciju povezanu sa sastancima i izvješća Stručne skupine osnovane 1970., kojom su predsjedali Marcel Théron (od 1970. do 1974.), Pierre Barre (1974.), François Heyvaert (od 1974. do 1982.) i Henning Dalgaard (od 1983. do 1990.). U izvješćima je naglasak na različitim tehničkim poteškoćama koje se tiču usuglašavanja, sužavanja raspona fluktuacije među valutama Zajednice, funkcioniranja bazelskog sporazuma, viševalutnog sustava intervencija, mobilizacije pričuva zlata, namire unutar Zajednice, tečajnog sustava unutar Zajednice i operativnih postupaka koji se odnose na Europski monetarni sustav i europsku valutnu jedinicu.

od 1985. do 1993.

Odbor guvernera: 4.4. Sastanci i izvješća Pododbora za deviznu politiku

Taj pododjeljak obuhvaća dokumentaciju povezanu sa sastancima (od 1990. do 1992.) i pripremnim radnjama u svrhu sastavljanja redovitih i posebnih izvješća. Među četrnaest redovitih izvješća godišnji je pregled Europskog monetarnog sustava.

Odbor guvernera: 5. Pitanja povezana s monetarnom politikom i ponudom likvidnosti te odgovarajuće stručne skupine

U petom su odjeljku dokumenti povezani sa sastancima i izvješća stručnih skupina koje su se bavile monetarnom politikom od sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

od 1970. do 1981.

Odbor guvernera: 5.1. Sastanci i izvješća Radne skupine za usklađivanje instrumenata monetarne politike

Taj pododjeljak sadržava dokumentaciju povezanu sa sastancima i izvješća Radne skupine za usklađivanje instrumenata monetarne politike (od 1970. do 1981.).

od 1973. do 1993.

Odbor guvernera: 5.2. Sastanci i izvješća Stručne skupine pod predsjedanjem A. W. Bastiaansea i R. Raymonda

Taj pododjeljak obuhvaća dokumentaciju povezanu sa sastancima Stručne skupine koja je osnovana 1973. i kojom su predsjedali Adriaan Willem Bastiaanse (od 1973. do 1980.) i Robert Raymond (od 1981. do 1990.). Skupina je pripremala redovita izvješća o temama kojima se bavila: kretanjima ponude novca u državama Zajednice od 1973. do 1974., monetarnim kretanjima od 1974. do 1975., monetarnoj situaciji od 1975. do 1978. i monetarnim politikama u državama članicama EEZ‑a od 1978. do 1990. Sastavljala je i posebna izvješća, na primjer izvješće o javnim financijama i manjku (od 1981. do 1990.).

od 1989. do 1993.

Odbor guvernera: 5.3. Sastanci i izvješća Pododbora za monetarnu politiku

Taj pododjeljak obuhvaća dokumentaciju povezanu sa sastancima i pripremnim radnjama u svrhu izrade redovitih i posebnih izvješća. Redovita izvješća obuhvaćaju godišnje izvješće o namjerama povezanima s monetarnom politikom i godišnji pregled monetarnih politika u Zajednici. U pododjeljku je i mjesečni pregled glavnih makroekonomskih kretanja u državama EEZ‑a (tzv. Zelena knjižica) od studenoga 1987. do prosinca 1993.

Odbor guvernera: 6. Pitanja povezana s nadzorom banaka i odgovarajuće stručne skupine

Šesti odjeljak obuhvaća prve faze usklađivanja pitanja povezanih s nadzorom banaka, rasprave o nacionalnom i međunarodnom zakonodavstvu te aktivnosti Pododbora za nadzor banaka i njegovih podstruktura početkom devedesetih godina prošlog stoljeća. Obuhvaća i povezane aktivnosti Bazelskog odbora za nadzor banaka.

1932., od 1964. do 1993.

Odbor guvernera: 6.1. Nadzorni aspekti i inicijative

U tom pododjeljku pohranjena je dokumentacija koja se odnosi na usklađivanje inicijativa na području zakonodavstva o nadzoru banaka te na razmjenu podataka o inozemnim kreditima i rizicima koja se odvijala među središnjim bankama. Obuhvaća i rad ad hoc Skupine za američko bankovno zakonodavstvo (od 1974. do 1978.).

1978., od 1986. do 1993.

Odbor guvernera: 6.2. Sastanci i izvješća Pododbora za nadzor banaka

Taj pododjeljak obuhvaća dokumentaciju povezanu sa sastancima i pripremnim radnjama u svrhu izrade izvješća. U njemu je i zbirka članaka i dokumenata povezanih s nadzorom banaka u državama Zajednice i drugim državama kao i dokumentacija o uključivanju u nacionalno zakonodavstvo Druge direktive o koordinaciji banaka te dokumentacija o suradnji tijela za nadzor banaka.

od 1974. do 1975., od 1987. do 1994.

Odbor guvernera: 6.3. Sastanci i izvješća povezanih stručnih skupina za nadzor banaka

Taj pododjeljak sadržava dokumentaciju povezanu sa sastancima i izvješća podstruktura Pododbora za nadzor banaka, a to su Radna skupina za kreditne registre, Radna skupina za financijsku krhkost i Radna skupina za financijske konglomerate. Obuhvaća i odnose s Kontaktnom skupinom za tijela za nadzor banaka od sedamdesetih godina prošlog stoljeća nadalje.

od 1975. do 1994.

Odbor guvernera: 6.4. Aktivnosti Bazelskog odbora za nadzor banaka

U tom pododjeljku pohranjena je dokumentacija povezana sa sastancima i kontaktima te s različitim pitanjima na području nadzora banaka, kao što su tržišni rizik, adekvatnost kapitala banaka i razvoj minimalnih standarda.

Odbor guvernera: 7. Pitanja povezana s računovodstvom središnjih banaka i odgovarajuće stručne skupine

Sedmi odjeljak sastoji se od dokumentacije o sastancima i aktivnostima Radne skupine za računovodstvena pitanja i njezinih podstruktura početkom devedesetih godina prošlog stoljeća.

od 1991. do 1993.

Odbor guvernera: 7.1. Sastanci i izvješća Radne skupine za računovodstvena pitanja

Taj pododjeljak obuhvaća dokumentaciju povezanu sa sastancima i pripremnim radnjama u svrhu izrade izvješća. Sadržava i ankete o računovodstvenim metodologijama koje su primjenjivale središnje banke.

od 1990. do 1991.

Odbor guvernera: 7.2. Sastanci i izvješća povezanih stručnih skupina za računovodstvo

Taj pododjeljak uključuje dokumentaciju povezanu sa sastancima te izvješća Projektne skupine za računovodstvena pitanja i ad hoc Radne skupine za raspodjelu prihoda.

Odbor guvernera: 8. Tehnička i organizacijska pitanja koja se odnose na europsku valutu i odgovarajuće stručne skupine

Osmi odjeljak obuhvaća sastanke i aktivnosti Radne skupine za tiskanje i izdavanje europske novčanice i njezinih podstruktura početkom devedesetih godina prošlog stoljeća.

od 1991. do 1993.

Odbor guvernera: 8.1. Sastanci i izvješća Radne skupine za tiskanje i izdavanje europske novčanice

Taj pododjeljak obuhvaća dokumentaciju povezanu sa sastancima i pripremnim radnjama u svrhu sastavljanja izvješća (1993.) kao i dokumente o odnosima sa Skupinom direktora kovnica i Europskom unijom slijepih.

od 1992. do 1994.

Odbor guvernera: 8.2. Sastanci i izvješća povezanih stručnih skupina za europsku valutu

U tom je pododjeljku dokumentacija povezana sa sastancima i radna dokumentacija kao i izvješća podstruktura Radne skupine za tiskanje i izdavanje europske novčanice, a to su Projektna skupina za dizajn, Projektna skupina za izdavanje, Projektna skupina za sigurnosnu tehnologiju, Projektna skupina za ankete, Projektna skupina za scenarije i Projektna skupina za troškove.

Odbor guvernera: 9. Platni sustavi, namira vrijednosnih papira i odgovarajuće stručne skupine

Deveti odjeljak obuhvaća analitičke i koordinacijske aktivnosti koje se odnose na platne sustave u državama Zajednice, a koje su uglavnom provedene krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, s glavnim naglaskom na Radnoj skupini za platne sustave EZ‑a. U njemu su i dokumenti koje nije izradio Odbor guvernera.

od 1990. do 1994.

Odbor guvernera: 9.1. Sastanci i izvješća ad hoc Radne skupine / Radne skupine za platne sustave EZ‑a

Taj pododjeljak obuhvaća dokumentaciju povezanu sa sastancima i pripremnim radnjama u svrhu sastavljanja izvješća kao i dokumentaciju povezanu sa sastancima koji su održani s predstavnicima privatnih banaka.

od 1984. do 1985., od 1989. do 1993.

Odbor guvernera: 9.2. Inicijative i usklađivanje platnih sustava koje je provela ad hoc Radna skupina / Radna skupina za platne sustave EZ‑a

Taj pododjeljak obuhvaća dokumentaciju o usklađivanju inicijativa na području platnih sustava, na primjer o pitanjima povezanima s tehničkom infrastrukturom i obradom podataka, kao i dokumentaciju o usklađivanju nacionalnih i prekograničnih plaćanja. U njemu su i radni materijali o sustavu poravnanja i namire plaćanja u europskim valutnim jedinicama.

od 1991. do 1994.

Odbor guvernera: 9.3. Razvoj Plave knjige

Taj pododjeljak obuhvaća pripremu, prijevod i objavu Plave knjige o platnim sustavima u državama Zajednice.

od 1991. do 1994.

Odbor guvernera: 9.4. Sastanci i izvješća povezanih stručnih skupina za platne sustave

Taj pododjeljak obuhvaća sastanke i radnu dokumentaciju kao i izvješća podstruktura Radne skupine za platne sustave EZ‑a, a to su Koordinacijska projektna skupina, Urednička projektna skupina, Projektna skupina za izradu tekstova, Projektna skupina za europsku valutnu jedinicu, Projektna skupina pravnih stručnjaka za platni sustav EZ‑a, Projektna skupina za treću preporuku i Projektna skupina za kartice s unaprijed plaćenim iznosom. U njemu su i dokumenti o odnosima s vanjskim stručnim skupinama, na primjer sa Skupinom za tehnički razvoj platnih sustava, Odborom za platne sustave i sustave namire te Europskim odborom za bankovne standarde kao i prilozi inicijativama Europske komisije.

Odbor guvernera: 10. Informacijska tehnologija, računalne mreže i odgovarajuće stručne skupine

Deseti odjeljak uglavnom se odnosi na pitanja na području informacijske tehnologije koja se tiču priprema za uspostavu EMI‑ja (druga faza ekonomske i monetarne unije). Obuhvaća i Cebamail, sustav za prijenos zaštićenih podataka među središnjim bankama.

od 1989. do 1993.

Odbor guvernera: 10.1. Sastanci i izvješća Stručne skupine pod predsjedanjem Jean‑Baptistea Bourguignona (Bourguignonova skupina) i njezinih podstruktura

Taj pododjeljak sadržava dokumentaciju i izvješća Bourguignonove skupine, koja je osnovana kako bi istražila prijenos neglasovnih informacija među središnjim bankama EEZ‑a. Obuhvaća i dokumente Podskupine za enkripciju, koja je osnovana radi istraživanja o enkripcijskim proizvodima.

od 1990. do 1993.

Odbor guvernera: 10.2. Sastanci i izvješća Radne skupine za informacijske sustave i pitanja povezana sa sustavom Cebamail

Taj pododjeljak obuhvaća dokumentaciju povezanu sa sastancima i radnu dokumentaciju te izvješća Radne skupine za informacijske sustave i njezine Podskupine za sustav Cebamail.

Odbor guvernera: 11. Statistička pitanja i odgovarajuće stručne skupine

U jedanaestom odjeljku pohranjene su statističke serije, prilozi inicijativama za usklađivanje u vezi sa statističkim pitanjima i prilozi različitim odborima pod vodstvom Eurostata. U njemu su i materijali o sastancima i aktivnostima Radne skupine za statistiku s početka devedesetih godina prošlog stoljeća.

od 1962. do 1993.

Odbor guvernera: 11.1. Koordinacija statističkih pitanja od šezdesetih godina prošlog stoljeća

Taj pododjeljak obuhvaća dokumentaciju o inicijativama koje se tiču usklađivanja statističkih pristupa i dokumentaciju o statističkom sustavu Zajednice. Sadržava i serije radnih dokumenata (statistički podatci koji se odnose na države članice EEZ‑a od 1973. do 1979.) i mjesečne statističke serije (tzv. Velika zelena knjiga, od 1979. do 1993.).

od 1992. do 1994.

Odbor guvernera: 11.2. Sastanci i izvješća Radne skupine za statistiku

U tom su pododjeljku dokumenti povezani sa sastancima, radni dokumenti i izvješća.

od 1988. do 1993.

Odbor guvernera: 11.3. Sastanci i izvješća drugih povezanih statističkih stručnih skupina i odbora

Taj pododjeljak obuhvaća dokumentaciju povezanu sa sastancima, radnu dokumentaciju i izvješća različitih odbora i podstruktura koje je osnovao Eurostat, kao što su Odbor za monetarnu i financijsku statistiku te statistiku bilance plaćanja, Projektna skupina za novčanu i bankovnu statistiku te Projektna skupina za statistiku tokova kapitala i stanje platnih bilanci.

Odbor guvernera: 12. Europska komisija

U dvanaestom odjeljku uglavnom su pohranjeni dokumenti koje je izradila Europska komisija i njezine podstrukture. U mnogim slučajevima ni Odbor guvernera ni središnje banke nisu sudjelovali u radnjama koje su dovele do izrade tih dokumenata. Velik dio njih poslan je samo za obavijest Tajništvu Odbora guvernera u Baselu.

od 1964. do 1993.

Odbor guvernera: 12.1. Mišljenja i inicijative o monetarnim i ekonomskim pitanjima i europskom zakonodavstvu

Taj pododjeljak obuhvaća zbirku nacrta, prijedloga i konačnih verzija direktiva koje se odnose na ekonomska i financijska pitanja te pitanja povezana s bankarstvom; izvješća koja je pripremila Europska komisija, kao što su godišnje izvješće o gospodarskoj situaciji u Europskim zajednicama (od 1971. do 1982. i 1989.), te izvješća povezana s istraživačkom skupinom Poteškoće s inflacijom (od 1975. do 1977.). U njemu je i dokumentacija povezana sa sastancima skupine nacionalnih stručnjaka za predviđanje (od 1991. do 1993.) i Savjetodavnog odbora za bankarstvo (od 1986. do 1993.).

Odbor guvernera: 13. Monetarni odbor

Trinaesti odjeljak uglavnom sadržava dokumente koje je izradio Monetarni odbor u Bruxellesu te ih je za obavijest poslao Tajništvu Odbora guvernera u Baselu. U aktivnostima Monetarnog odbora sudjelovali su predstavnici središnjih banaka.

od 1969. do 1993.

Odbor guvernera: 13.1. Sastanci Monetarnog odbora i njegovih podstruktura

Taj pododjeljak obuhvaća (nepotpunu) dokumentaciju povezanu sa sastancima Monetarnog odbora (od 1969. do 1993.), njegova Odbora zamjenika (uglavnom od 1981. do 1993.) i ad hoc Skupine za Italiju (uglavnom od 1973. do 1978.).

od 1959. do 1993.

Odbor guvernera: 13.2. Stručna mišljenja o monetarnim i financijskim pitanjima

Taj pododjeljak sadržava izvješća o aktivnostima Monetarnog odbora (niz je nepotpun za razdoblje od 1959. do 1988.), uvjete i prijedloge za pomoć Zajednice u obliku kredita (od 1981. do 1993.) te mišljenja i bilješke o različitim temama povezanima s monetarnom politikom, kao što su kretanje kapitala, proračunska disciplina i konvergencija.

Odbor guvernera: 14. Druge europske skupine i forumi

Četrnaesti odjeljak obuhvaća dokumente koje su izradili stalni i privremeni europski forumi i organizacije, a koji se odnose na monetarnu i financijsku politiku i suradnju. Dokumenti pohranjeni u odjeljku koji se odnosi na Vijeće za ekonomske i financijske poslove (Vijeće Ecofin) i Europsko vijeće nisu potpuni. Dokumenti koje je izradila Međuvladina konferencija posebno su zanimljivi kada je riječ o radu na uspostavi ekonomske i monetarne unije.

od 1970. do 1993.

Odbor guvernera: 14.1. Vijeće Ecofin

Taj pododjeljak obuhvaća dokumentaciju povezanu sa sastancima Vijeća Ecofin (od 1970. do 1993.) te izvješća i bilješke podnesene Vijeću Ecofin o suradnji s trećim zemljama u vezi s monetarnim politikama te kamatnim i tečajnim politikama.

od 1969. do 1994.

Odbor guvernera: 14.2. Europsko vijeće

Taj odjeljak sadržava (nepotpunu) dokumentaciju povezanu sa sastancima predsjedništva, zaključke predsjedništva i radne materijale o različitim pitanjima koja se tiču politike, kao što su fiskalna integracija, inflacija i slobodno kretanje kapitala. Obuhvaća i priloge radu ad hoc Odbora za međunarodna pitanja (od 1984. do 1985.).

od 1989. do 1993.

Odbor guvernera: 14.3. Međuvladina konferencija o ekonomskoj i monetarnoj uniji

U tom pododjeljku pohranjeni su prilozi Odbora guvernera u sklopu pregovora o Ugovoru o Europskoj uniji.

Odbor guvernera: 15. Središnje banke i udruženja banaka

Petnaesti odjeljak uglavnom obuhvaća zbirke koje se odnose na nacionalne središnje banke te financijsku i monetarnu politiku država članica i država koje nisu članice EEZ‑a. U njemu se mogu pronaći i dokumenti koji se tiču unutarnje organizacije nadnacionalnih institucija i udruženja te načina na koji su povezani s Odborom guvernera.

1937., od 1960. do 1995. (uglavnom od 1990. do 1993.)

Odbor guvernera: 15.1. Pitanja povezana s nacionalnim središnjim bankama

Taj pododjeljak sadržava zbirke dokumenata o različitim pitanjima koja se tiču nacionalnih središnjih banaka, na primjer o njihovu pravnom statusu.

od 1969. do 1993. (uglavnom od 1985. do 1993.)

Odbor guvernera: 15.2. Nacionalna monetarna politika

Taj pododjeljak obuhvaća zbirke dokumenata o pitanjima povezanima s monetarnom i ekonomskom politikom u nekoliko država članica i država koje nisu članice EEZ‑a. U njemu su i dokumenti povezani s kreditima koje je Europska zajednica odobrila Grčkoj i Italiji.

od 1950. do 1993. (uglavnom od 1972. do 1993.)

Odbor guvernera: 15.3. Nadnacionalne monetarne organizacije

U tom pododjeljku pohranjena je dokumentacija o organizaciji Banke za međunarodne namire (BIS) te zbirka govora i priloga Alexandrea Lamfalussyja, koji je bio njezin ekonomski savjetnik od 1976. do 1985. i glavni direktor od 1985. do 1993. Sadržava i dokumentaciju povezanu sa sastancima i inicijativama Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i s uspostavom Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

od 1966. do 1994. (uglavnom od 1985. do 1993.)

Odbor guvernera: 15.4. Udruženja banaka

U tom su pododjeljku dokumenti o odnosima s Bankarskim udruženjem za europsku valutnu jedinicu (EBA), Međunarodnim ekonomskim udruženjem (IEA), Europskim ekonomskim udruženjem (EEA) i Europskim udruženjem banaka (EBF).

Doznajte više o Odboru guvernera u popisu arhivskoga gradiva ili nam pošaljite upit.

Sve stranice u ovom odjeljku