Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
Il-verżjoni bl-Ingliż ta’ din il-paġna fiha informazzjoni iżjed aġġornata.

Il-Kumitat tal-Gvernaturi tal-Banek Ċentrali tal-Istati Membri tal-Komunità Ewropea (1964-93)

Il-Kumitat tal-Gvernaturi ("KG" jew "Kumitat") ġie stabbilit fl-1964 biex jippromwovi l-kooperazzjoni bejn il-banek ċentrali tal-Istati Membri, billi organizza konsultazzjonijiet u skambju ta' informazzjoni dwar politiki monetarji u miżuri rilevanti, b’attenzjoni partikolari fuq il-kreditu, u swieq tal-flus u tal-kambju.

Fl-1990, ir-rwol tal-Kumitat issaħħaħ bħala parti mill-Istadju Wieħed tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Il-mandat ġie estiż biex jinkludi li jgħin fil-koordinazzjoni tal-politiki monetarji u tar-rata tal-kambju, li tqiesu essenzjali biex tinkiseb stabbiltà fil-prezzijiet u biex jiġi żgurat il-funzjonament xieraq tas-Sistema Monetarja Ewropea.

Il-Kumitat normalment iltaqa' f'Basel fil-Bank għal Ħlasijiet Internazzjonali (BIS), li pprovda appoġġ loġistiku u segretarjali. Diversi gruppi ta' ħidma u task forces ġew assenjati biex jipprovdu kompetenza analitika sal-1990, meta l-Unità Ekonomika ssieħbet mas-Segretarjat, u s-Sottokumitat tal-Politika Monetarja (MPSC), is-Sottokumitat tal-Politika tal-Kambju Barrani (FXPSC) u s-Sottokumitat tas-Superviżjoni Bankarja (BSSC) ġew stabbiliti bħala substrutturi formali.

F'Jannar 1994, il-Kumitat tal-Gvernaturi ġie ssostitwit mill-Istitut Monetarju Ewropew (EMI) u ftit wara, is-sede uffiċjali tmexxiet fi Frankfurt am Main.

Ir-rekords tal-Kumitat huma bbażati fuq il-karti u jikkonsistu minn 581 kaxxa. Dawn prinċipalment ikopru laqgħat, dokumenti ta' ħidma u rapporti tal-Kumitat tal-Gvernaturi u tal-Kumitat tas-Sostituti, kif ukoll ta' sottokumitati u gruppi ta' esperti dwar politika monetarja, kambju barrani u moviment ta' kapital, superviżjoni bankarja u kwistjonijiet oħra li jaqgħu fil-kompetenzi tal-banek ċentrali. Fl-aħħarnett, huma jinkludu wkoll dokumenti konnessi ma' relazzjonijiet ma' istituzzjonijiet u fora Ewropej u internazzjonali. Id-dokumenti fil-biċċa l-kbira jkopru l-perjodu mill-1964 sa l-1993 (b'xi kopji ta' dokumenti mill-ħamsinijiet) u huma miktubin l-aktar bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż.

KG 1 Status u organizzazzjoni

L-ewwel taqsima tkopri l-istabbiliment u l-organizzazzjoni interna tal-Kumitat tal-Gvernaturi. Tinkludi wkoll kwistjonijiet relatati mal-persunal, amministrazzjoni finanzjarja, il-komunikazzjoni u sistemi ta' komunikazzjoni.

1962,1964-1994

KG 1.1 Fondazzjoni, kwistjonijiet interni u l-kostituzzjoni

Din is-subtaqsima tkopri l-qafas istituzzjonali u organizzattiv użat biex jiġi stabbilit il-Kumitat tal-Gvernaturi u kif is-Segretarjat u l-Unità Ekonomika ħadem biex isostni l-Kumitat. Tinkludi wkoll regoli ta' proċedura, programmi ta' ħidma, elezzjonijiet tal-presidenza, grupp ta' ħidma u sħubija ta' sottokumitati, persunal u politika ta' reklutaġġ.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1964-1994

KG 1.2 Amministrazzjoni Finanzjarja

Din is-subtaqsima tkopri n-nefqa u l-qsim tal-ispejjeż tal-Kumitat tal-Gvernaturi u tal-Fond Monetarju Ewropew, u r-rekords tal-Kumitat dwar l-Affarijiet Finanzjarji mill-1990 sa l-1994.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1964-1993(1982-1993,b'mod partikolari)

KG 1.3 Komunikazzjoni u sistemi ta’ komunikazzjoni

Din is-subtaqsima tkopri stqarrijiet għall-istampa u diskorsi mogħtija minn gvernaturi u uffiċjali bejn l-1985 u l-1993, u l-istabbiliment tas-sistema tat-telekomunikazzjonijiet fl-1971.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
KG 2 Laqgħat u opinjonijiet professjonali

It-tieni taqsima fiha dokumentazzjoni tal-laqgħat tal-Kumitat tal-Gvernaturi u tal-Kumitat tas-Sostituti. Ir-rapporti annwali tal-Kumitat tal-Gvernaturi u tal-Unità Ekonomika huma inklużi wkoll.

1964-1993

KG 2.1 Laqgħat tal-Kumitat tal-Gvernaturi

Din is-subtaqsima tkopri l-aġendi, il-minuti u d-dokumentazzjoni relatati mal-laqgħat tal-Kumitat tal-Gvernaturi, li saru bejn is-6 ta’ Lulju 1964 u l-14 ta’ Diċembru 1993 u li ġew awtorizzati għar-rilaxx pubbliku.

1973-1993

KG 2.2 Laqgħat u rapportar tal-Kumitat tas-Sostituti

Din is-subtaqsima tkopri dokumentazzjoni relatata mal-laqgħat tal-Kumitat tas-Sostituti li saru bejn l-1973 u l-1993; programmi ta' ħidma; u ġabra ta' rapporti u dokumenti għall-Istadji Wieħed u Tnejn ta' l-Unjoni Ekonomika u Monetarja mill-1990 'il quddiem.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1989-1994

KG 2.3 Rapportar tal-Unità Ekonomika

Din is-subtaqsima tinkludi l-programmi ta' ħidma tal-Unità Ekonomika u ġabra ta' rapporti, noti, memoranda u kontribuzzjonijiet oħra fuq politiki monetarji u fiskali, kompetittività internazzjonali u aggregati monetarji.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1991-1993

KG 2.4 Rapporti Annwali tal-Kumitat tal-Gvernaturi

Din is-subtaqsima fiha l-ewwel (1990-1991) u t-tieni rapporti annwali (1992) u xogħol preparatorju relatat.

KG 3 Koordinazzjoni ta’ operazzjonijiet u politiki monetarji

It-tielet taqsima tinkludi l-prinċipji tal-politika monetarja, l-operazzjonijiet u l-armonizzazzjoni mill-bidu tas-sittinijiet sa l-1993 u attivitajiet relatati ma’ "Snake in the Tunnel" (l-ewwel tentattiv biex jitnaqqsu r-rati tal-kambju tal-muniti Komunitarji wara t-tnaqqis tas-Sistema Bretton Woods (1972-1974). Tinkludi wkoll tranżazzjonijiet relatati mas-Sistema Monetarja Ewropea u l-Unità Monetarja Ewropea (ECU) mill-1979 sa tmiem it-terminu tal-Kumitat fl-1993. Id-dokumenti li jinsabu hawn mhumiex strettament relatati ma' ċerti gruppi ta' esperti jew fora, u numru konsiderevoli ta' dokumenti li ma ġewx prodotti mill-Kumitat huma inklużi, bħal dawk abbozzati mill-Kummissjoni Ewropea.

1964-1993

KG 3.1 Integrazzjoni monetarja Ewropea mis-sittinijiet

Din is-subtaqsima fiha dokumentazzjoni dwar il-punti prinċipali tal-kooperazzjoni u l-konverġenza tal-politiki monetarji u ekonomiċi Ewropej, l-isforzi preliminari biex tinkiseb Unjoni Ekonomika u Monetarja u d-diskussjonijiet dwar l-Ewwel Stadju. Tkopri wkoll kwistjonijiet relatati mat-tkabbir tal-Komunità Ekonomika Ewropea (KEE) u l-kooperazzjoni bejn il-banek ċentrali.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1968-1993(1970-1993,b’mod partikolari)

KG  3.2 Interventi u rati tal-kambju matul il-perjodu tal-"Currency Snake" u s-Sistema Monetarja Ewropea

Din is-subtaqsima tinkludi dokumentazzjoni dwar l-assistenza għal żmien qasir u medju provdut lill-Komunità u fuq il-qafas tas-self tagħha. Tinkludi wkoll dokumentazzjoni dwar interventi f'muniti tal-Komunità bħala parti mis-Sistema Monetarja Ewropea.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1978-1993

KG  3.3 Żvilupp u żamma tas-Sistema Monetarja Ewropea

Din is-subtaqsima tkopri dokumentazzjoni dwar l-istabbiliment tas-Sistema Monetarja Ewropea, bħall-Ftehim li jistabbilixxi l-proċedura operattiva (1979), kif ukoll proposti, diskussjonijiet, rapporti, dokumenti akkademiċi u diskorsi dwar l-iżvilupp tiegħu. Tinkludi wkoll ġabra ta' dokumenti dwar l-użu tal-ECU u dwar il-funzjonament u l-kriżi tal-Mekkaniżmu tar-Rati tal-Kambju.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1982-1994(1989-1993,b’mod partikolari)

KG 3.4 Preparazzjoni tal-Istitut Monetarju Ewropew u tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali

Din is-subtaqsima tkopri x-xogħol ta' tħejjija mwettaq għall-Istadji Tnejn u Tlieta tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja u l-arranġamenti organizzattivi għat-tranżizzjoni mill-Kumitat tal-Gvernaturi għall-Istitut Monetarju Ewropew (EMI). Tinkludi wkoll l-abbozzi preliminari tal-Istatut tal-IME, l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew u l-ħatra tal-ewwel President tal-EMI, Alexandre Lamfalussy.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
KG 4 Kwistjonijiet ta' kambju barrani/moviment ta' kapital u gruppi ta' esperti

Ir-raba' taqsima tinkludi osservazzjonijiet, fajls ta' laqgħat, proposti ta' politika, prattiki u statistika dwar il-movimenti tal-kambju u tal-kapital. Tinkludi wkoll l-ewwel tentattivi biex jiġi żviluppat approċċ Ewropew armonizzat, li kien prinċipalment organizzat minn gruppi ta' esperti. Xi wħud minn dawn il-gruppi kienu joperaw fuq bosta snin, li matulhom ipproduċew bosta rapporti.

1969-1994

KG 4.1 Konċertazzjoni u monitoraġġ

Din is-subtaqsima tkopri d-dokumentazzjoni tal-laqgħat tal-Grupp ta' Konċertazzjoni (1973-1993) u tal-Grupp ta' Monitoraġġ (1987-1993). Tkopri wkoll prinċipji u tabelli relatati ma' interventi u rati ta' imgħax u ta' kambju, u rapporti ta' kull xahar dwar żviluppi fis-swieq tal-valuta barranin tal-pajjiżi li l-banek ċentrali tagħhom ipparteċipaw fil-proċedura ta' konċertazzjoni bejn l-1974 u l-1994.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1960-1963,1965 -1969,1974-1976

KG 4.2 Kwistjonijiet ta' moviment tal-kapital, laqgħat u rappurtar ta' gruppi ta' esperti dwar movimenti ta' kapital għal żmien qasir

Din is-subtaqsima tinkludi d-dokumentazzjoni tal-laqgħat u r-rapporti tal-Kumitat ta' Esperti dwar Movimenti ta' Kapital fuq Medda Qasira ta' Żmien (1967-1969) u l-Grupp ta' Ħidma dwar Movimenti Kapitali fuq Medda Qasira ta' Żmien (1974-1976). Tinkludi wkoll ġabra ta' dokumenti dwar kwistjonijiet relatati mal-moviment tal-kapital.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1970-1990

KG 4.3 Laqgħat u rappurtar tal-gruppi ta' esperti ppreseduti mis-Sinjuri Ansiaux, Théron, Barre, Heyvaert and Dalgaard

Din is-subtaqsima tkopri d-dokumentazzjoni tal-laqgħat u r-rapport finali tal-Grupp ta' Esperti presedut minn Hubert Ansiaux, li kien responsabbli biex iwieġeb għal diversi mistoqsijiet imqajma mill-Prim Ministru tal-Lussemburgu Pierre Werner dwar it-tnaqqis tal-marġni ta' fluttwazzjoni bejn il-muniti Komunitarji u l-ħolqien ta' fond biex jirregola l-iskambju (1970), u fuq kwistjonijiet oħra. Din is-subtaqsima tinkludi wkoll id-dokumentazzjoni tal-laqgħat u r-rapporti tal-Grupp Espert li twaqqaf fl-1970 u ppresedut minn Marcel Théron (1970-1974), Pierre Barre (1974), François Heyvaert (1974-1982) u Henning Dalgaard (1983-1990) . Ir-rapporti jiffokaw fuq diversi problemi tekniċi maħluqa mill-konċertazzjoni, it-tnaqqis tal-marġini ta' varjazzjoni bejn il-muniti tal-Komunità, il-funzjonament tal-ftehim ta' Basel, is-sistema ta' interventi multi-muniti, il-mobilizzazzjoni tar-riżervi tad-deheb, sistema ta' rata tal-kambju intra-komunitarja u l-proċeduri operattivi tas-Sistema Monetarja Ewropea u l-ECU.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1985-1993

KG 4.4 Laqgħat u rappurtar tas-Sottokumitat tal-Politika tal-Kambju Barrani (FXPSC)

Din is-subtaqsima tkopri d-dokumentazzjoni tal-laqgħat (1990-1992) u x-xogħol preparatorju mwettaq għar-rapporti regolari u speċjali. L-14-il rapport regolari jinkludu r-reviżjoni annwali tas-Sistema Monetarja Ewropea dwar l-iżviluppi.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
KG 5 Politika monetarja u kwistjonijiet ta' provvista u gruppi ta' esperti

Il-ħames taqsima tinkludi l-fajls tal-laqgħat u r-rappurtar ta' gruppi ta' esperti monetarji mis-snin 70.

1970-1981

KG 5.1 Laqgħat u rappurtar tal-Grupp ta' Ħidma dwar l-Armonizzazzjoni tal-Istrumenti tal-Politika Monetarja

Din is-subtaqsima tinkludi d-dokumentazzjoni tal-laqgħat u r-rapporti tal-Grupp ta' Ħidma dwar l-Armonizzazzjoni tal-Istrumenti tal-Politika Monetarja (1970-1981).

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1973-1993

KG 5.2 Laqgħat u rappurtar tal-Grupp ta' Esperti ppresedut mis-Sinjuri Bastiaanse u Raymond

Din is-subtaqsima tkopri d-dokumentazzjoni tal-laqgħat tal-Grupp ta' Esperti li twaqqaf fl-1973 u ppresedut minn Adriaan Willem Bastiaanse (1973-1980) u Robert Raymond (1981-1990). Il-Grupp iffoka u pprepara rapporti regolari dwar l-iżviluppi fil-provvista tal-flus fil-pajjiżi tal-Komunità bejn 1973 u 1974, kif ukoll dwar żviluppi monetarji bejn 1974 u 1975, is-sitwazzjoni monetarja bejn 1975 u 1978, u politiki monetarji f'pajjiżi membri tal-KEE bejn 1978 u 1990. Il-Grupp ħejja wkoll rapporti speċjali, bħar-rapport dwar il-finanzi pubbliċi u d-defiċits (1981-1990).

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1989-1993

KG 5.3 Laqgħat u rappurtar tas-Sottokumitat tal-Politika Monetarja (MPSC)

Din is-subtaqsima tkopri d-dokumentazzjoni tal-laqgħat u x-xogħol preparatorju mwettaq għar-rapporti regolari u speċjali. Ir-rapporti regolari jinkludu r-rapport annwali dwar l-intenzjonijiet tal-politika monetarja u r-reviżjoni annwali tal-politiki monetarji fil-Komunità. Fiha ukoll ir-reviżjoni ta' kull xahar tal-iżviluppi makroekonomiċi ewlenin fil-pajjiżi tal-KEE (magħrufa wkoll bħala s-Small Green Book) minn Novembru 1987 sa Diċembru 1993.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
KG 6 Kwistjonijiet superviżorji bankarji u gruppi ta' esperti

Is-sitt taqsima tkopri stadji ta' koordinazzjoni bikrija ta' kwistjonijiet ta' superviżjoni bankarja, diskussjonijiet relatati mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u internazzjonali u l-attivitajiet tas-sottokumitat superviżorju bankarju u s-sottostrutturi tiegħu fil-bidu tad-disgħinijiet. Inklużi wkoll huma l-attivitajiet relatati tal-Kumitat ta' Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja.

1932,1964-1993

KG 6.1 Aspetti u inizjattivi superviżorji

Din is-subtaqsima tinkludi dokumentazzjoni relatata mal-koordinazzjoni ta' inizjattivi fuq il-leġiżlazzjoni dwar is-superviżjoni bankarja u dwar l-iskambju ta' data bejn banek ċentrali dwar krediti u riskji barranin. Tkopri wkoll il-ħidma tal-Grupp Ad hoc dwar il-Leġislazzjoni Bankarja Amerikana (1974-1978).

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1978,1986-1993

KG 6.2 Laqgħat u rappurtar tas-Sottokumitat tas-Superviżjoni Bankarja (BSSC)

Din is-subtaqsima tinkludi d-dokumentazzjoni tal-laqgħat u x-xogħol preparatorju mwettaq għar-rapporti. Tkopri wkoll ġabra ta' artikoli u dokumenti relatati mas-superviżjoni bankarja f'pajjiżi Komunitarji u mhux tal-Komunità, kif ukoll dokumentazzjoni dwar l-inkorporazzjoni tat-Tieni Direttiva ta' Koordinazzjoni Bankarja f'leġiżlazzjoni nazzjonali, u dwar kooperazzjoni bejn awtoritajiet superviżorji bankarji.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1974-1975,1987-1994

KG 6.3 Laqgħat u rappurtar ta' gruppi esperti relatati dwar is-superviżjoni bankarja

Din is-subtaqsima tinkludi dokumentazzjoni tal-laqgħat u rapporti tas-sottostrutturi tas-Sottokumitat Superviżorju Bankarju, jiġifieri l-Grupp ta' Ħidma dwar ir-Reġistri tal-Kreditu, il-Grupp ta' Ħidma dwar il-Fraġilità Finanzjarja u l-Grupp ta' Ħidma dwar Konglomerati Finanzjarji. Tkopri wkoll ir-relazzjonijiet mal-Grupp ta' Kuntatt tal-Awtoritajiet ta' Sorveljanza tal-Bank mis-snin 70 'il quddiem.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1975-1994

KG 6.4 Il-Kumitat ta’ Basel għas-Sorveljanza Bankarja

Din is-subtaqsima tinkludi dokumentazzjoni dwar laqgħat u kuntatti, u dwar diversi kwistjonijiet ta' superviżjoni bankarja, bħar-riskji tas-suq, l-adegwatezza tal-kapital tal-banek u l-iżvilupp ta' standards minimi.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
KG 7 Kwistjonijiet ta' kontabilità ta' Banek Ċentrali u gruppi ta' esperti

Is-seba' taqsima tikkonsisti f'laqgħat u attivitajiet tal-Grupp ta' Ħidma dwar Kwistjonijiet ta' Kontabilità u s-sottostrutturi tiegħu fil-bidu tad-disgħinijiet.

1991-1993

KG 7.1 Laqgħat u rappurtar tal-Grupp ta' Ħidma dwar Kwistjonijiet ta' Kontabilità (WGAI)

Din is-subtaqsima tinkludi d-dokumentazzjoni tal-laqgħat u x-xogħol preparatorju mwettaq għar-rapporti. Tkopri wkoll stħarriġ dwar metodoloġiji tal-kontabilità applikati mill-banek ċentrali.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1990-1991

KG 7.2 Laqgħat u rappurtar ta' gruppi esperti relatati dwar il-kontabilità

Din is-subtaqsima tinkludi d-dokumentazzjoni tal-laqgħat u r-rapporti tat-Task Force dwar il-Kwistjonijiet tal-Kontabilità u tal-Grupp ta' Ħidma Ad hoc dwar l-Allokazzjoni tad-Dħul.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
KG 8 Kwistjonijiet tekniċi u organizzattivi tal-munita Ewropea u gruppi ta' esperti

It-tmien sezzjoni tinkludi laqgħat u attivitajiet tal-Grupp ta' Ħidma dwar l-Istampar u l-Ħruġ ta' Karti tal-flus Ewropej u s-sottostrutturi tiegħu fil-bidu tad-disgħinijiet.

1991-1993

KG 8.1 Laqgħat u rappurtar tal-Grupp ta' Ħidma dwar l-Istampar u l-Ħruġ ta' Karti tal-Flus Ewropej (BNWG)

Din is-subtaqsima tinkludi d-dokumentazzjoni tal-laqgħat u l-ħidma preparatorja mwettqa għar-rapporti (1993), kif ukoll dokumenti dwar relazzjonijiet mal-Grupp tad-Diretturi Mint u l-European Blind Union.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1992-1994

KG 8.2 Laqgħat u rappurtar ta' gruppi esperti relatati dwar il-munita Ewropea

Din is-subtaqsima fiha dokumentazzjoni ta' laqgħat u xogħol, kif ukoll rapporti prodotti mis-sottostrutturi tal-Grupp ta' Ħidma dwar l-Istampar u l-Ħruġ ta' Karti tal-Flus Ewropej; jiġifieri t-Task Force tad-Disinn, it-Task Force tal-Ħruġ, it-Task Force tat-Teknoloġija tas-Sigurtà, it-Task Force tal-Istħarriġ, it-Task Force tax-Xenarju u t-Task Force tan-Nefqa.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
KG 9 Sistemi ta' Ħlas, kwistjonijiet ta' sigurtà ta' saldu u gruppi ta' esperti

Id-disa' sezzjoni tinkludi attivitajiet analitiċi u ta' koordinazzjoni relatati ma' sistemi ta' ħlas f'pajjiżi tal-Komunità, predominantement fl-aħħar tas-snin tmenin u fil-bidu tad-disgħinijiet, li jiffukaw prinċipalment fuq il-Grupp ta' Ħidma dwar is-Sistemi ta' Ħlas tal-KE. Din it-taqsima tinkludi wkoll dokumenti li ma ġewx prodotti mill-Kumitat tal-Gvernaturi.

1990-1994

G 9.1 Laqgħat u rappurtar tal-Grupp ta' Ħidma Ad Hoc/Grupp ta' Ħidma dwar Sistemi ta' Ħlas tal-KE (WGPS)

Din is-subtaqsima tinkludi d-dokumentazzjoni tal-laqgħat u xogħol preparatorju mwettaq għar-rapporti. Tkopri wkoll dokumentazzjoni relatata ma' laqgħat miżmuma ma' rappreżentanti tal-banek privati

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1984-1985,1989-1993

KG 9.1 Inizjattivi u koordinazzjoni ta' sistemi ta' ħlas mill-Grupp ta' Ħidma ad hoc/Grupp ta' Ħidma dwar is-Sistemi ta' Ħlas tal-KE (WGPS)

Din is-subtaqsima tinkludi dokumentazzjoni dwar il-koordinazzjoni ta' inizjattivi tas-sistema ta' pagament - bħalma huma l-infrastruttura teknika u l-kwistjonijiet tal-ipproċessar tad-dejta- u l-armonizzazzjoni ta' pagamenti nazzjonali u transkonfinali. Tkopri wkoll ix-xogħol fuq is-Sistema ta' Ikklerjar u Saldu tal-ECU Privat.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1991-1994

KG 9.3 Żvilupp tal-Blue Book (Ktieb Blu).

Din is-subtaqsima tkopri l-preparazzjoni, it-traduzzjoni u l-pubblikazzjoni tal-Blue Book dwar is-sistemi tal-ħlas fil-pajjiżi tal-Komunità.

1991-1994

KG 9.4 Laqgħat u rappurtar ta' gruppi esperti relatati dwar is-sistemi ta' ħlas

Din is-subtaqsima tkopri d-dokumentazzjoni tal-laqgħat u tax-xogħol, kif ukoll rapporti tal-Grupp ta' Ħidma dwar sottostrutturi tas-Sistemi ta' Pagament tal-KE, jiġifieri Grupp ta' Koordinazzjoni, Grupp Editorjali, Grupp ta' Tfassil, Task Force ECU, Task Force ta' Sistema, it-Task Force dwar ir-Rakkomandazzjoni 3 u t-Task Force dwar il-Karti mħallsa minn qabel. Din tinkludi dokumenti dwar relazzjonijiet ma' gruppi ta' esperti esterni, bħall-Grupp ta' Żvilupp Tekniku tas-Sistemi ta' Pagament, il-Kumitat dwar is-Servizzi ta' Ħlas u Saldu tal-Banek Ċentrali (CPSS) u l-Kumitat Ewropew għall-Istandards Bankarji (ECBS), kif ukoll kontribuzzjonijiet għall-inizjattivi tal-Kummissjoni Ewropea.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
KG 10 Teknoloġija tal-informazzjoni, kwistjonijiet ta' netwerks tal-kompjuter u gruppi ta' esperti

L-għaxar taqsima tinkludi l-aktar kwistjonijiet relatati mal-IT assoċjati mal-preparazzjoni tal-EMI (It-Tieni Stadju tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja). Cebamail, is-sistema għat-trasferiment tad-dejta protetta bejn il-banek ċentrali, hija wkoll koperta.

1989-1993

KG 10.1 Laqgħat u rappurtar tal-Grupp ta' Esperti ppresedut Jean-Baptiste Bourguignon (Grupp Bourguignon) u is-sottostruttura tiegħu

Din is-subtaqsima tinkludi dokumentazzjoni u rapporti tal-Grupp Bourguignon li ġie stabbilit biex jistudja t-trażmissjoni ta' informazzjoni bla vuċi bejn il-banek ċentrali tal-KEE. Tinkludi wkoll id-dokumenti tas-Sottogrupp tagħha dwar il-Krittografija li nbeda biex issir riċerka fuq prodotti ta' krittografija.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1990-1993

KG 10.2 Laqgħat u rappurtar tal-Grupp ta' Ħidma dwar Sistemi ta' Informazzjoni (WGAI) u kwisjtonijiet tas-Cebamail

Din is-subtaqsima tinkludi dokumentazzjoni ta' laqgħa u ħidma, u rapporti tal-Grupp ta' Ħidma dwar is-Sistemi ta' Informazzjoni u s-Sottogrupp tagħha fuq is-Cebamail.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
KG 11 Kwistjonijiet statistiċi u gruppi ta' esperti

Il-ħdax-il taqsima tinkludi serje ta' statistika u kontribuzzjonijiet għal inizjattivi ta' armonizzazzjoni dwar kwistjonijiet ta' statistika u għal diversi kumitati mmexxija mill-Eurostat. Tinkludi wkoll il-Grupp ta' Ħidma dwar il-laqgħat u l-attivitajiet tal-Istatistika fil-bidu tad-disgħinijiet.

1962-1993

KG 11.1 Koordinazzjoni ta' kwistjonijiet statistiċi mill-1960

Din is-subtaqsima tkopri dokumentazzjoni dwar inizjattivi relatati mal-armonizzazzjoni tal-approċċi tal-istatistika u dwar is-sistema statistika tal-Komunità. Fiha ukoll is-serje ta' dokumenti ta' ħidma (dejta statistika relatata ma' pajjiżi membri tal-KEE (1973-179)) u s-serje ta' statistika ta' kull xahar (il-Big Green Book (1979-1993)).

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1992-1994

KG 11.2 Laqgħat u rappurtar tal-Grupp ta' Ħidma dwar l-Istatistika (WGS)

Din is-subsezzjoni tkopri d-dokumentazzjoni u r-rapporti tal-laqgħat u tax-xogħol.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1988-1993

KG 11.3 Laqgħat u rappurtar ta' gruppi esperti relatati dwar l-istatistika u l-kumitati

Din is-subtaqsima tkopri d-dokumentazzjoni u r-rapporti tal-laqgħat u tax-xogħol imħejjija minn diversi kumitati u sottostrutturi stabbiliti mill-Eurostat, bħalma huma l-Kumitat dwar Statistika Monetarja, Finanzjarja u Bilanċ tal-Ħlasijiet (CMFB), it-Task Force ta' Statistika dwar il-Flus u Bankarji (MBSTF) u t-Task Force tal-Bilanċ tal-Ħlasijiet tal-Flussi ta' Kapital u Stokks Statistiċi (CFSTF).

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
KG 12 Il-Kummissjoni Ewropea

It-tnax-il taqsima prinċipalment tinkludi dokumenti maħluqa mill-Kummissjoni Ewropea u s-sottostrutturi tagħha. F'ħafna każijiet, la l-Kumitat tal-Gvernaturi u lanqas il-banek ċentrali ma kienu involuti fit-tranżazzjonijiet li wasslu għall-ħolqien ta' dawn id-dokumenti. Numru kbir minnhom intbagħtu lill-Kumitat tas-Segretarjat tal-Gvernaturi f'Basel għal informazzjoni biss.

1964-1993

KG 12.1 Opinjonijiet u inizjattivi dwar kwistjonijiet monetarji u ekonomiċi u leġiżlazzjoni Ewropea

Din is-subtaqsima tkopri ġabra ta' abbozzi, proposti u verżjonijiet finali ta' direttivi dwar kwistjonijiet ekonomiċi, bankarji u finanzjarji; rapporti mħejjija mill-Kummissjoni Ewropea, bħar-rapport annwali dwar is-sitwazzjoni ekonomika fil-Komunitajiet Ewropej (1971-1982 u 1989); u rapporti assoċjati mal-Grupp ta' Studju "Problemi ta' Inflazzjoni" (1975-1977). Tinkludi wkoll dokumentazzjoni tal-laqgħa ta' grupp ta' esperti nazzjonali dwar it-tbassir (1991-1993) u l-Kumitat Konsultattiv Bankarju (1986-1993).

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
KG 13 Kumitat Monetarju

It-tlettax-il taqsima prinċipalment tinkludi dokumenti li nħolqu mill-Kumitat Monetarju fi Brussell u ntbagħtu lill-Kumitat tas-Segretarjat tal-Gvernaturi f'Basel għal skopijiet ta' informazzjoni. Ir-rappreżentanti tal-banek ċentrali kienu involuti fl-attivitajiet tal-Kumitat Monetarju.

1969-1993

KG 13.1 Laqgħat tal-Kumitat Monetarju u s-sottostrutturi tiegħu

Din is-subtaqsima fiha dokumentazzjoni tal-laqgħa (mhux kompluta) tal-Kumitat Monetarju (1969-1993), il-Kumitat tagħha ta' Sostituti (1981-1993, b'mod partikolari) u l-Grupp Ad hoc dwar l-Italja (1973-1978, b'mod partikolari).

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1959-1993

KG 13.2 Opinjonijiet professjonali dwar kwistjonijiet monetarji u finanzjarji

Din is-subtaqsima fiha rapporti dwar l-attivitajiet tal-Kumitat Monetarju (is-serje mhix kompluta mill-1959 sal-1988), il-kundizzjonijiet u proposti għal għajnuna Komunitarja ta’ self (1981-1993) u opinjonijiet u noti dwar diversi kwistjonijiet ta’ politika monetarja,bħal movimenti tal-kapital, id-dixxiplina baġitarja u l-konverġenza.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
KG 14 Gruppi u fora oħra Ewropej

L-erbatax-il taqsima tinkludi d-dokumenti prodotti minn fora u organizzazzjonijiet permanenti u temporanji Ewropej relatati mal-politika monetarja u finanzjarja u l-kooperazzjoni. Id-dokumenti ffrankati fit-taqsima dwar l-ECOFIN u l-Kunsill Ewropew mhumiex kompluti. Fir-rigward tal-ħidma lejn l-Unjoni Ekonomika u Monetarja, id-dokumenti maħluqa mill-Konferenza Intergovernattiva huma ta' nteress partikolari.

1970-1993

KG 14.1 Kunsill għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji (ECOFIN)

Din is-subtaqsima tkopri d-dokumentazzjoni tal-laqgħa tal-Kunsill ECOFIN (minn 1970 sa 1993) u tirraporta u tinnota lill-Kunsill ECOFIN dwar kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi rigward politiki monetarji u politiki ta' imgħax u ta' rati tal-kambju.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1969-1994

KG 14.2 Il-Kunsill Ewropew

Din is-subtaqsima fiha dokumentazzjoni tal-laqgħa (mhux kompluta) u konklużjonijiet tal-Presidenza, kif ukoll dokumenti ta' ħidma dwar diversi kwistjonijiet ta' politika, bħal integrazzjoni fiskali, inflazzjoni u moviment liberu tal-kapital. Jinkludi wkoll kontribuzzjonijiet magħmula lill-Kumitat Ad hoc dwar Mistoqsijiet Internazzjonali (1984-1985).

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1989-1993

KG 14.3 Konferenza Intergovernattiva (IGC) dwar l-unjoni ekonomika u monetarja

Din is-subtaqsima tinkludi kontribuzzjonijiet magħmula min-negozjati tal-Kumitat tat-Tmexxija dwar it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
KG 15 Banek ċentrali u assoċjazzjonijiet bankarji

Il-ħmistax-il taqsima prinċipalment tinkludi ġabriet relatati mal-banek ċentrali nazzjonali u l-politika finanzjarja u monetarja għall-pajjiżi tal-KEE u mhux tal-KEE. Id-dokumenti relatati mal-organizzazzjoni interna ta' istituzzjonijiet supranazzjonali u assoċjazzjonijiet privati, u kif jirrelataw mal-Kumitat tal-Gvernaturi huma wkoll koperti.

1937,1960-1995(1990-1993,b’mod partikolari)

KG 15.1 Kwistjonijiet (interni) tal-banek ċentrali nazzjonali

Din is-subtaqsima fiha ġabriet ta' dokumenti dwar diversi kwistjonijiet relatati mal-banek ċentrali nazzjonali, bħall-istatus legali tagħhom.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1969-1993(1985-1993,b’mod partikolari)

KG 15.2 Politika monetarja nazzjonali

Din is-subtaqsima fiha ġabriet ta' dokumenti dwar kwistjonijiet ta' politika monetarja u ekonomika relatati ma' bosta pajjiżi tal-KEE u dawk li mhumiex. Tkopri wkoll dokumenti relatati mas-self magħmul mill-Komunità Ewropea lill-Greċja u l-Italja.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1950-1993(1972-1993,b’mod partikolari)

KG 15.3 Organizzazzjonijiet monetarji sovranazzjonali

Din is-subtaqsima fiha dokumentazzjoni dwar l-organizzazzjoni tal-Bank għal Ħlasijiet Internazzjonali (BIS) u ġabra ta' diskorsi u kontribuzzjonijiet magħmula mill-konsulent ekonomiku tagħha bejn l-1976 u l-1985, u l-maniġer ġenerali tiegħu - Alexandre Lamfalussy - bejn l-1985 u l-1993. Tkopri wkoll dokumentazzjoni dwar laqgħat u inizjattivi tal-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF) u dwar it-twaqqif tal-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (EBRD).

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1966-1994(1985-1993,b’mod partikolari)

KG 15.4 Assoċjazzjonijiet bankarji privati

Din is-subtaqsima tkopri r-relazzjonijiet mal-Assoċjazzjoni Bankarja tal-ECU (EBA), l-Assoċjazzjoni Ekonomika Internazzjonali (IEA), l-Assoċjazzjoni Ekonomika Ewropea (EEA) u l-Federazzjoni Bankarja Ewropea (EBF).

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti

Il-paġni kollha f’din it-taqsima