Menu

Qafas legali

Bħala istituzzjoni tal-UE, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) jopera taħt regoli ddefiniti ċari li jinsabu fil-liġi primarja u sekondarja tal-UE. L-għanijiet u l-kompiti tal-BĊE huma stabbiliti fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u fl-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew.

Meta jwettaq dawn il-kompiti, il-BĊE jista’ jadotta wkoll atti legali fl-oqsma tal-kompetenza tiegħu. Barra minn hekk, fil-funzjoni konsultattiva tiegħu, il-BĊE jipprovdi wkoll opinjonijiet dwar leġiżlazzjoni proposta fl-oqsma tal-kompetenza tiegħu.

Eur-Lex

Issa fuq l-EUR-Lex: il-Qafas legali tal-BĊE

L-atti legali kollha tal-BĊE huma disponibbli bil-lingwi uffiċjali rilevanti kollha tal-UE u aċċessibbli f'EUR-Lex, il-portal online għal-Liġi tal-UE li jipprovdi l-aċċess uffiċjali għad-dokumenti legali tal-UE.

Mur fl-EUR-Lex