Menu

Qafas legali

Bħala istituzzjoni tal-UE, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) jopera taħt regoli ddefiniti ċari li jinsabu fid-dritt primarju u sekondarju tal-Unjoni Ewropea. L-għanijiet u l-kompiti tal-BĊE huma stabbiliti fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u fl-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew.

Fit-twettiq tal-kompiti tiegħu fl-oqsma ta’ kompetenza tiegħu, il-BĊE jista’ jadotta atti legali u jipprovdi wkoll u jippubblika opinjonijiet dwar il-leġiżlazzjoni proposta bħala parti mill-funzjoni konsultattiva tiegħu.

Eur-Lex

Il-Qafas Legali tal-BĊE fuq l-EUR-Lex

L-atti legali kollha tal-BĊE huma disponibbli bil-lingwi uffiċjali rilevanti kollha tal-UE u huma aċċessibbli fuq l-EUR-Lex, il-portal online għad-dritt tal-UE li jipprovdi l-aċċess uffiċjali għad-dokumenti legali tal-UE.

It-taqsima tal-BĊE fuq l-EUR-Lex

Dwar l-EUR-Lex

X’issib fit-taqsima tal-BĊE fuq l-EUR-Lex?

L-atti kollha tal-BĊE ssibhom fuq l-EUR-Lex Dan jinkludi l-atti legali kollha ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (ĠU) kif ukoll dawk li qabel kienu ppubblikati biss fuq il-websajt tal-BĊE, li jinkludi:

 • Ir-regolamenti
 • id-deċiżjonijiet
 • il-linji gwida
 • ir-rakkomandazzjonijiet
 • Opinjonijiet u ittri nazzjonali u tal-UE relatati mal-funzjoni konsultattiva tal-BĊE
 • Memoranda ta’ Ftehim
 • Ftehim

L-atti legali disponibbli jinkludu wkoll emendi, corrigenda u verżjonijiet konsolidati. Minbarra l-atti legali, għandek issib ukoll il-ġurisprudenza kollha ta’ rilevanza għall-BĊE.

Kif tuża l-EUR-Lex

Mit-taqsima tal-BĊE fuq l-EUR-Lex, tista’ tibbrawżja l-atti legali tal-BĊE skont is-suġġetti li ġejjin:

 • Il-qafas legali tas-SEBĊ
 • Id-dispożizzjonijiet istituzzjonali tal-BĊE
 • Il-politika monetarja u l-operazzjonijiet
 • Is-sistemi ta’ pagament u saldu;
 • Il-karti tal-flus u muniti, mezzi ta’ ħlas u affarijiet monetarji
 • Il-kambju barrani u r-riżervi barranin
 • L-istatistika
 • L-istabbiltà tas-suq finanzjarju
 • Is-superviżjoni bankarja

Tista’ tuża wkoll id-diversi funzjonalitajiet ta’ tiftix disponibbli biex tfittex atti legali jew każijiet tal-qorti permezz ta’ kelma ewlenija, in-numru tad-dokument, is-sena jew kriterji oħra.

Tieqa ta’ ħarsa ġenerali turi l-atti legali ppubblikati reċentement. Tista’ ssib lista sħiħa ta’ att legali elenkata skont id-data.

Att legali skont id-data

Għal statistika dwar in-numru ta’ atti legali tal-BĊE u aċċess faċli għal kumpilazzjonijiet skont tipi ta’ atti, suġġetti jew maż-żmien, tista’ tinnaviga permezz ta’ infografija interattiva.

Daħliet fl-EUR-Lex

Id-daħliet fl-EUR-Lex jipprovdu links għall-verżjonijiet lingwistiċi differenti disponibbli f'HTML u PDF u l-pubblikazzjoni tal-att f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll għall-verżjonijiet konsolidati kollha disponibbli. Tista’ tagħżel li turi test fi tliet lingwi fl-istess ħin.