Rättsliga instrument

Här hittar du

Alla rättsakter från ECBS/ECB, som de offentliggjorts i “Europeiska unionens officiella tidning” (EUT), sorterade efter ämnesområde och datum.

Flerspråkigt: finns på 22 språk. Välj språk under menyraden.

Fullständigt sammanhang: Varje rättsakt presenteras med rättelser, upphävd lagstiftning, relaterade ECB-akter, relaterad gemenskapslagstiftning som antagits och annan relaterad information, exempelvis pressmeddelanden.