Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Veckobalansräkning

Eurosystemets veckobalansräkningar publiceras på en tisdag och avser föregående fredag.

Undantag från publiceringsdatum

Publiceringsdatum för den första balansräkningen varje kvartal infaller normalt på en onsdag (i stället för på en tisdag) för att få mer tid att slutföra kvartalsomvärderingen av tillgångar och skulder, som återspeglas i dessa balansräkningar.

Publiceringsdatum 2024 som avviker från den generella regeln:

Status Vecka Rapporteringsdatum Publiceringsdatum Veckodag Orsak

QFS

Vecka 52, 2023 Den 29 december 2023 4 januari 2024 Torsdag Kvartalets första balansräkning
Nyårsdagen

(Target-systemet är stängt)

QFS

Vecka 13 29 mars 2024 4 april 2024 Torsdag Kvartalets första balansräkning
Annandag påsk

(Target-systemet är stängt)

QFS

Vecka 26 28 juni 2024 3 juli 2024 Onsdag Kvartalets första balansräkning
QFS Vecka 40 4 oktober 2024 9 oktober 2024 Onsdag Kvartalets första balansräkning

När Target-systemet är stängt och dagen därför inte är avvecklingsdag för penningmarknadstransaktioner i euro eller för valutatransaktioner som inbegriper euro räknas dagen som en icke-bankdag för Eurosystemetets finansiella rapportering. Om sådana ytterligare icke-bankdagar infaller under den period då veckobalansräkningen upprättas förlängs perioden på motsvarande sätt.

Mer om annat relaterat innehåll

Användarguide till Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning Årlig konsoliderad balansräkning Statistical Data Warehouse

Alla sidor i detta avsnitt