Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Nationella sidor

2 cent

Andorra

Den 30 juni 2011 slöt Andorra ett monetärt avtal med Europeiska unionen. Det gör att Andorra kan använda euron som sin officiella valuta och ge ut sina egna mynt. På alla mynt finns EU-flaggans tolv stjärnor.

På 1-, 2- och 5-centsmynten visas en pyreneisk gems och en gyllene örn.

Andorra

Belgien

Belgiens euromynt har utformats av Jan Alfons Keustermans, chef för den kommunala konstakademin i Turnhout. Det finns tre myntserier i omlopp. Alla är giltiga.

På den första serien avbildas kung Albert II på myntets inre del och det kungliga monogrammet – bokstaven"A" under en krona – omgiven av de tolv stjärnor som symboliserar Europa. På myntets yttre del ses utgivningsåret.

Under 2008 ändrade Belgien myntens design för att uppfylla Europeiska kommissionens riktlinjer. Mynten i den andra serien visar också kung Albert II, men det kungliga monogrammet och utgivningsåret kan nu ses på myntets inre del precis som myntmärket och Belgiens landskod, "BE".

Belgien introducerade 2014 en tredje serie euromynt. På den visas kung Philippe, hans kungliga monogram "FP" och Belgiens landskod, "BE". Myntmärkena syns på båda sidor om utgivningsåret.

Belgien

Cypern

1-, 2- och 5-centsmynten visar ett mufflonfår, en art av vildfår som förekommer på Cypern och representerar naturlivet på ön.

Cypern

Estland

Den nationella sidan av de estniska mynten är samma på alla valörer. Den avbildar en kartbild av Estland och ordet "Eesti", vilket betyder "Estland".

Estland

Finland

Finland valde tre olika utformningar baserade på motiv från tidigare nationella mynt. 1-, 2-, 5-, 10-, 20- och 50-centsmynten: På dessa mynt visas Finlands lejon som ursprungligen formgivits av skulptören Heikki Häiväoja. Det heraldiska lejonet i olika utformningar har använts på flera finska mynt under årens lopp, till exempel på 1-marksmynten mellan 1964 och 2001.

Finland

Frankrike

Över 1 200 olika förslag till nationella sidor på den första serien franska mynten utvärderades. En jury med ekonomi- och finansministern som ordförande valde ut tre olika utformningar för specifika valörer.

1-, 2- och 5-centsmynten: Här visas en ung, kvinnlig Marianne med bestämda anletsdrag som ger uttryck för en önskan om ett starkt och hållbart Europa. Formgivare är Fabienne Courtiade, gravör vid myntverket i Paris.

Frankrike

Grekland

Greklands ekonomi- och finansminister och chefen för den grekiska centralbanken valde utformningen för Greklands euromynt bland ett antal förslag som lagts fram av en nationell teknisk och konstnärlig kommitté. De vinnande motiven hade utformats av skulptören Georges Stamatopoulos, sponsrad av den grekiska centralbanken. Varje mynt har sin separata utformning. På detta mynt avbildas en korvett, en typ av fartyg som användes under det grekiska frihetskriget (1821–1827).

Grekland

Irland

Den irländska regeringen bestämde sig för en enda nationell utformning för alla myntvalörer. Mynten återger den keltiska harpan, en traditionell symbol för Irland, dekorerad med utgivningsåret och ordet "Éire" − det irländska ordet för Irland. Harpan på mynten har utformats av Jarlath Hayes.

Irland

Italien

I Italien granskades de olika förslagen till utformning av euromynten av en nationell teknisk och konstnärlig kommitté innan de offentliggjordes på RAI UNO, Italiens största nationella TV-kanal. Varje valör har en egen utformning, vald ur mästerverk av berömda italienska konstnärer. Detta mynt visar Mole Antonelliana, ett torn ritat av Alessandro Antonelli 1863.

Italien

Kroatien

Kroatien har valt fyra utformningar för sina nationella sidor av euromynten, alla med det typiska kroatiska rutmönstret i bakgrunden. På alla mynt finns även EU-flaggans tolv stjärnor.

På 2-centsmyntet syns ett motiv med bokstäverna ”HR” skrivna i kantig glagolitisk skrift. Den glagolitiska skriften är det äldsta slaviska alfabetet och användes i Kroatien fram till 1800-talet. Myntet har utformats av Maja Škripelj och visar utgivningsåret och omskriften ”HRVATSKA”, landets namn på kroatiska.

Kroatien

Lettland

2-centsmyntet visar republiken Lettlands lilla statsvapen. Laimonis Šēnbergs är formgivare.

Lettland

Litauen

På Litauens euromynt visas Republiken Litauens statsvapen, Vytis, utgivningslandet "LIETUVA" och präglingsåret "2015". På mynten finns också EU-flaggans tolv stjärnor. De har utformats av skulptören Antanas Žukauskas.

Litauen

Luxemburg

Yvette Gastauer-Claire utformade mynten i samråd med den storhertigliga familjen och Luxemburgs regering.

Alla luxemburgska mynt präglas med en bild av storhertig Henri i profil. På mynten finns också utgivningsåret och landets namn på "Luxemburg" skrivet på luxemburgiska ("Lëtzebuerg).

Luxemburg

Malta

1-, 2- och 5-centsmynten har en bild av altaret i den förhistoriska tempelbyggnaden i Mnajdra som byggdes cirka 3600 f.Kr. på en låg höjd med utsikt över havet.

Malta

Monaco

Det finns två serier mynt i omlopp.

På 2-euromyntet i den första serien avbildas prins Rainier III. Ett dubbelporträtt av prins Rainier III och av prins Albert finns på 1-euromyntet. På 10-, 20 och 50-centsmynten avbildas prinsens sigill. Furstarna av Monacos vapensköld avbildas på 1-, 2- och 5-centsmynten.

På 2- och 1-euromynten i den andra serien visas ett porträtt av Prins Albert II. Prins Alberts monogram avbildas på 10-, 20- och 50-centsmynten. Furstarna av Monacos vapensköld är huvudmotivet på 1-, 2- och 5-centsmynten.

Monaco

Nederländerna

För den första serien valde Nederländerna två motiv med drottning Beatrix, utformade av Bruno Ninaber van Eyben. Det finns två serier mynt i omlopp. Båda är giltiga.

På den andra serien, som infördes 2014, avbildas kung Willem-Alexander med orden "Willem-Alexander Koning der Nederlanden" (kung av Nederländerna).

1-, 2-, 5-, 10-, 20- och 50-centsmynten:

Den första serien: Drottning Beatrix visas med inskriptionen "Beatrix Koningin der Nederlanden" (drottning av Nederländerna) runtom.

Den andra serien: Över ett porträtt av kung Willem-Alexander står orden "Willem-Alexander Koning der Nederlanden" (kung av Nederländerna). Myntmärkena syns på båda sidor om namnet.

Nederländerna

Portugal

Tre olika utformningar för de nya mynten valdes ut bland bidragen i en nationell tävling. Vinnare blev Vítor Manuel Fernandes dos Santos, som hämtade inspiration från historiska symboler och sigillen för den första kungen av Portugal, Dom Afonso Henriques. Hans vinnande motiv var följande: 1-, 2- och 5-centsmynten: Här visas det första kungliga sigillet från 1134 tillsammans med ordet "Portugal".

Portugal

San Marino

Den första serien: på 1-, 2- och 5-centsmynten avbildas tredje tornet, frihetsstatyn respektive första tornet.


Den andra serien: på 1-, 2- och 5-centsmynten avbildas Republiken Sankt Marinos statsvapen, stadsporten respektive S:t Quirinuskyrkan.

San Marino

Slovakien

1-, 2- och 5-centsmynten visar Tatrabergens topp, Kriváň, en symbol för den slovakiska nationens suveränitet, och Slovakiens statsvapen.

Slovakien

Slovenien

Myntet visar ”furstestenen”.

Slovenien

Spanien

De spanska mynten har tre motiv med avbildningar av kungen, Miguel de Cervantes och katedralen i Santiago de Compostela. Det finns tre myntserier i omlopp. Alla är giltiga.

För den andra serien mynt ändrades utformningen något 2010 för att uppfylla Europeiska kommissionens allmänna riktlinjer. Året anges till exempel på myntets inre del.

1-, 2- och 5-centsmynten: Katedralen i Santiago de Compostela, en juvel i spansk romansk stil och ett av världens mest berömda mål för pilgrimsfärder, avbildas på dessa mynt. De visar den storslagna fasaden på Obradoiro, ett lysande exempel på spansk barockarkitektur. Byggnadsarbetet påbörjades 1667 av José del Toro och Domingo de Andrade. Det avslutades av Fernando Casas y Novoa på 1700-talet.

Spanien

Tyskland

Tyska tjänstemän och numismatiker valde tre olika utformningar för de tyska euromynten. 1-, 2- och 5-centsmynten: Motivet på dessa mynt är en ekkvist, som också fanns på de tidigare tyska pfennigmynten. Motivet har utformats av professor Rolf Lederbogen.

Tyskland

Vatikanstaten

Det finns fem myntserier från Vatikanstaten i omlopp. Alla är giltiga.

Motivet på den första serien med påven Johannes Paulus II gavs ut mellan 2002 och 2005.

Den andra serien utgavs mellan juni 2005 och mars 2006. Motivet visar vapenskölden för kammarherren, den kardinal som är Vatikanstatens tillförordnade regeringschef, över den apostoliska kammarens emblem i myntets mitt. Den övre delen av bilden omges av orden "SEDE VACANTE" i en halvcirkel och utgivningsåret i romerska siffror, dvs. "MMV". Formgivarens namn, "D. LONGO", finns i nedre vänstra kanten av den centrala bilden med respektive gravörs initialer i den nedre högra kanten, dvs. "MAC inc" (på 1- och 20-centsmynten), "LDS inc" (på 2- och 50-centsmynten), "ELF inc" (på 5-centsmynten och 1-euromynten) och "MCC inc" (på 10-centsmynten och 2-euromynten).

Den tredje serien, som utgavs mellan april 2006 och december 2013, visar påven Benedictus XVI. Till vänster står formgivarens initialer ("DL").

Den fjärde serien, som utgavs första gången i januari 2014, visar påven Franciskus.

På den femte myntserien, som först lanserades i mars 2017, återfinns det påvliga vapen som förs av Vatikanens statsöverhuvud, påven Franciskus.

På mynten i varje serie finns EU-flaggans tolv stjärnor, orden "CITTÀ DEL VATICANO", präglingsåret och myntmärket "R".

Vatikanstaten

Österrike

Österrike har valt att tillverka en serie mynt som avbildar blommor, arkitektur och berömda personer ur landets historia. De olika utformningarna har valts av en nationell jury med stöd av opinionsundersökningar. Formgivare är den österrikiske konstnären Josef Kaiser. Här visas en edelweiss som en del i en blomsterserie som ska symbolisera ansvaret för miljön och den roll Österrike spelar i utvecklingen av en gemensam miljöpolitik.

Österrike

Alla sidor i detta avsnitt