Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Frankrike

Över 1 200 olika förslag till nationella sidor på den första serien franska mynten utvärderades. En jury med ekonomi- och finansministern som ordförande valde ut tre olika utformningar för specifika valörer.

2 €

Utformningen av 1- och 2-euromynten i den första serien gjordes av konstnären Joaquin Jimenez. Bilden visar ett träd som symboliserar liv, kontinuitet och växtkraft i en sexhörning och omgiven av franska republikens valspråk "Liberté, Egalité, Fraternité" (frihet, jämlikhet, broderskap).

Under 2022 introducerade Frankrike en andra serie av 1- och 2-euromynt. Den nya utformningen visar grenar av ek- och olivträd som formar livets träd och symboliserar styrka, soliditet och fred. Trädet och valspråket omsluts av en sexhörning.

Kantgravyr på 2-euromyntet: 2** upprepas sex gånger, växelvis upprätt och omvänt.

1 €

Utformningen av 1- och 2-euromynten i den första serien gjordes av konstnären Joaquin Jimenez. Bilden visar ett träd som symboliserar liv, kontinuitet och växtkraft i en sexhörning och omgiven av franska republikens valspråk "Liberté, Egalité, Fraternité" (frihet, jämlikhet, broderskap).

Under 2022 införde Frankrike en andra serie av 1- och 2-euromynt. Den nya utformningen visar grenar av ek- och olivträd som formar livets träd och symboliserar styrka, soliditet och fred. Trädet och valspråket omsluts av en sexhörning.

50 cent

10-, 20- och 50-centsmynten: Temat med såningsmannen är ett konstant inslag i den franska francens historia. Laurent Jorlo har skapat "detta moderna, tidlösa bildmotiv som representerar Frankrike, troget sina ideal i integrationen med Europa".

20 cent

10-, 20- och 50-centsmynten: Temat med såningsmannen är ett konstant inslag i den franska francens historia. Laurent Jorlo har skapat "detta moderna, tidlösa bildmotiv som representerar Frankrike, troget sina ideal i integrationen med Europa".

10 cent

10-, 20- och 50-centsmynten: Temat med såningsmannen är ett konstant inslag i den franska francens historia. Laurent Jorlo har skapat "detta moderna, tidlösa bildmotiv som representerar Frankrike, troget sina ideal i integrationen med Europa".

5 cent

1-, 2- och 5-centsmynten: Här visas en ung, kvinnlig Marianne med bestämda anletsdrag som ger uttryck för en önskan om ett starkt och hållbart Europa. Formgivare är Fabienne Courtiade, gravör vid myntverket i Paris.

2 cent

1-, 2- och 5-centsmynten: Här visas en ung, kvinnlig Marianne med bestämda anletsdrag som ger uttryck för en önskan om ett starkt och hållbart Europa. Formgivare är Fabienne Courtiade, gravör vid myntverket i Paris.

1 cent

1-, 2- och 5-centsmynten: Här visas en ung, kvinnlig Marianne med bestämda anletsdrag som ger uttryck för en önskan om ett starkt och hållbart Europa. Formgivare är Fabienne Courtiade, gravör vid myntverket i Paris.