Menu

Francuska

Za nacionalnu stranu francuskih kovanica razmotreno je više od 1.200 motiva. Odbor kojim je predsjedao ministar gospodarstva i financija odabrao je tri motiva, svaki za određenu skupinu apoena.

Odbor se sastojao od numizmatičara, umjetnika, bivše članice Europske komisije (Christine Scrivener), zastupnika u Parlamentu, direktora francuske kovnice novca Emmanuela Constansa, glavnog gravera Pierra Rodiera, glumice Irène Jacob te članova strukovnih tijela. Odabrali su sljedeće motive:

2 €

Na kovanicama od 1 € i 2 € prikazano je drvo, djelo umjetnika Joaquima Jimeneza, koje simbolizira život, kontinuitet i rast. Nalazi se u šesterokutu i okruženo je motom Republike, »Liberté, Egalité, Fraternité« (Sloboda, jednakost, bratstvo). Na obodu kovanice od 2 €: 2**, ponovljeno šest puta, naizmjence uspravno i naopačke.


1 €

Na kovanicama od 1 € i 2 € prikazano je drvo, djelo umjetnika Joaquima Jimeneza, koje simbolizira život, kontinuitet i rast. Nalazi se u šesterokutu i okružen je motom Republike, »Liberté, Egalité, Fraternité« (Sloboda, jednakost, bratstvo).


50 centi

Na kovanicama od 10, 20 i 50 centi nalazi se sijač, stalan motiv u povijesti francuskog franka. Dizajn Laurenta Jorloa, »ovaj suvremeni, vječni grafički prikaz predstavlja Francusku koja ostaje vjerna sebi, dok istodobno postaje dijelom Europe«.


20 centi

Na kovanicama od 10, 20 i 50 centi nalazi se sijač, stalan motiv u povijesti francuskog franka. Dizajn Laurenta Jorloa, »ovaj suvremeni, vječni grafički prikaz predstavlja Francusku koja ostaje vjerna sebi, dok istodobno postaje dijelom Europe«.


10 centi

Na kovanicama od 10, 20 i 50 centi nalazi se sijač, stalan motiv u povijesti francuskog franka. Dizajn Laurenta Jorloa, »ovaj suvremeni, vječni grafički prikaz predstavlja Francusku koja ostaje vjerna sebi, dok istodobno postaje dijelom Europe«.


5 centi

Na kovanicama od 1 i 2 centa te 5 centi prikazana je mlada i ženstvena Marianne, odlučnih crta lica koje utjelovljuju želju za zdravom i trajnom Europom. Djelo je umjetnice graviranja Fabienne Courtiade iz pariške kovnice.


2 centa

Na kovanicama od 1 i 2 centa te 5 centi prikazana je mlada i ženstvena Marianne, odlučnih crta lica koje utjelovljuju želju za zdravom i trajnom Europom. Djelo je umjetnice graviranja Fabienne Courtiade iz pariške kovnice.


1 cent

Na kovanicama od 1 i 2 centa te 5 centi prikazana je mlada i ženstvena Marianne, odlučnih crta lica koje utjelovljuju želju za zdravom i trajnom Europom. Djelo je umjetnice graviranja Fabienne Courtiade iz pariške kovnice.