Novčanice

Postoje dvije serije novčanica. Prva serija sastoji se od sedam apoena: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € i 500 €. Druga serija, serija Europa, sastoji se od šest apoena i bit će upotpunjena 2019. izdavanjem novčanica od 100 € i 200 €. U njoj neće biti novčanice od 500 €. Novčanice iz serije Europa postupno zamjenjuju novčanice iz prve serije, koje su prvi put izdane 2002. Sve su novčanice zakonsko sredstvo plaćanja u cijelom europodručju.

Ključni datumi
17. rujna 2018.
Predstavljanje novih novčanica od 100 € i 200 €
4. travnja 2017.

Uvođenje nove novčanice od 50 €

5. srpnja 2016.

Predstavljanje novčanice od 50 € iz serije Europa

25. studenoga 2015.
Uvođenje nove novčanice od 20 €
24. veljače 2015.
Predstavljanje novčanice od 20 € iz serije Europa
1. siječnja 2015.
Litva uvela euro.
23. rujna 2014.
Uvođenje nove novčanice od 10 €
13. siječnja 2014.
Predstavljanje novčanice od 10 € iz serije Europa
1. siječnja 2014.
Lavija uvela euro.
2. svibnja 2013.
Uvođenje nove novčanice od 5 €
10. siječnja 2013.
Predstavljanje novčanice od 5 € iz serije Europa
8. studenoga 2012.
ESB najavio uvođenje druge serije euronovčanica, serije Europa.
1. siječnja 2011.
Estonija uvela euro.
1. siječnja 2009.
Slovačka uvela euro.
1. siječnja 2008.
Cipar i Malta uveli euro.
1. siječnja 2007.
Slovenija uvela euro.
1. siječnja 2002.
Euronovčanice i eurokovanice uvelo 12 država EU‑a: Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Njemačka, Portugal i Španjolska.