Sedlar

Det finns två serier med eurosedlar. Den första serien består av sju olika valörer: 5, 10, 20, 50, 100, 200 och 500 euro. Den andra serien, också kallad Europaserien, består av sex olika valörer och kommer att vara komplett med utgivningen av nya 100- och 200-eurosedlar 2019. Europaserien kommer inte att ha 500-eurosedeln. Första serien, som ursprungligen utgavs 2002, kommer gradvis att ersättas med Europaserien. Alla sedlarna är lagligt betalningsmedel i hela euroområdet.

Viktiga datum
17 september 2018
presentation av de nya 100- och 200-eurosedlarna
4 april 2017

införandet av den nya 50-eurosedeln

5 juli 2016

presentation av Europaseriens 50-eurosedel

25 november 2015
införandet av den nya 20-eurosedeln
24 februari 2015
presentation av Europaseriens 20-eurosedel
1 januari 2015
Litauen inför euron
23 september 2014
införandet av den nya 10-eurosedeln
13 januari 2014
presentation av Europaseriens 10-eurosedel
1 januari 2014
Lettland inför euron
2 maj 2013
införandet av den nya 5-eurosedeln
10 januari 2013
presentation av Europaseriens 5-eurosedel
8 november 2012
ECB tillkännager lanseringen av andra serien eurosedlar, kallad Europaserien
1 januari 2011
Estland inför euron
1 januari 2009
Slovakien inför euron
1 januari 2008
Cypern och Malta inför euron
1 januari 2007
Slovenien inför euron
1 januari 2002
Eurosedlarna och euromynten införs i 12 EU-länder: Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Spanien