European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Sedlar

Det finns två serier med eurosedlar. Den första serien består av sju olika valörer: 5, 10, 20, 50, 100, 200 och 500 euro. Den andra serien, också kallad Europaserien, består av sex olika valörer. Den blev komplett med utgivningen av nya 100- och 200-eurosedlar den 28 maj 2019. Europaserien innehåller ingen 500-sedel och från och med den 27 april 2019 ges inga 500-sedlar ut. Den första serien, som ursprungligen utgavs 2002, kommer gradvis att ersättas med Europaserien. Alla sedlarna är lagligt betalningsmedel i hela euroområdet.

Viktiga datum
1 januari 2023

Kroatien inför euron

28 maj 2019

De nya 100- och 200-eurosedlarna införs

27 januari 2019

Utgivningen av 500-eurosedeln upphör

17 september 2018

Europaseriens 100- och 200-eurosedlar presenteras

4 april 2017

Den nya 50-eurosedeln införs

5 juli 2016

Europaseriens 50-eurosedel presenteras

25 november 2015

Den nya 20-eurosedeln införs

24 februari 2015

Europaseriens 20-eurosedel presenteras

1 januari 2015

Litauen inför euron

23 september 2014

Den nya 10-eurosedeln införs

13 januari 2014

Europaseriens 10-eurosedel presenteras

1 januari 2014

Lettland inför euron

2 maj 2013

Den nya 5-eurosedeln införs

10 januari 2013

Europaseriens 5-eurosedel presenteras

8 november 2012

ECB tillkännager lanseringen av en andra serie eurosedlar, kallad Europaserien

1 januari 2011

Estland inför euron

1 januari 2009

Slovakien inför euron

1 januari 2008

Cypern och Malta inför euron

1 januari 2007

Slovenien inför euron

1 januari 2002

Eurosedlarna och euromynten införs i 12 EU-länder: Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike

500-eurosedeln ges inte längre ut

Den 27 januari 2019 upphörde 17 av 19 nationella centralbanker i euroområdet med sin utgivning av 500-eurosedeln. För att säkerställa en smidig övergång och av logistiska skäl upphörde Deutsche Bundesbank och Oesterreichische Nationalbank med sin utgivning av sedlarna den 27 april 2019.

Befintliga 500-eurosedlar förblir lagligt betalningsmedel. Det betyder att de fortfarande kan användas som betalningsmedel och värdebevarare. Banker, växlingskontor och andra kommersiella parter kan fortsätta att sätta de befintliga 500-eurosedlarna i omlopp.

Precis som de övriga sedelvalörerna kommer 500-eurosedeln alltid att bibehålla sitt värde och kan även fortsättningsvis växlas in vid de nationella centralbankerna i euroområdet.

Berätta för oss vad du tycker om sedlarna du använder dagligen

Dina synpunkter är viktiga för att eurosedlarna i omlopp ska hålla en så hög kvalitet som möjligt. Delta i en kort webbenkät och tala om för oss vad du tycker om sedlarna.

Alla sidor i detta avsnitt