Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Sedlar

Sedlar är en del av vår ekonomi, vår identitet och vår kultur – och vi på ECB har ett mycket stort ansvar för att människor ska fortsätta att lita på dem.

Christine Lagarde, ECB:s ordförande

De eurosedlar som du har i din plånbok är den mest konkreta symbolen för ett enat Europa. Det finns över 29 miljarder eurosedlar i omlopp till ett totalt värde av mer än 1 500 miljarder euro. Vi arbetar för att samtliga dessa sedlar ska hålla en jämn och hög kvalitet och säkert och tryggt kunna användas överallt i världen. Detta bidrar till att öka förtroendet för vår gemensamma valuta, både som betalningsmedel och som värdebevarare.


Framtida sedlar

När vi utvecklar framtida sedlar vill vi se till så att de blir ännu säkrare, tryggare och hållbarare. Vi vill dessutom att den nya utformningen ska vara inkluderande och något som alla européer kan relatera till. Läs mer om de olika stegen i processen och hur du kan engagera dig.

Framtida sedlar

Nuvarande sedlar

Det finns två serier med eurosedlar. Den första serien består av sju olika valörer: 5, 10, 20, 50, 100, 200 och 500 euro. Den andra serien – Europaserien – består av sex valörer eftersom vi beslutade att upphöra med utgivningen av 500-eurosedlar.

Valörer, utformning och säkerhetsdetaljer

Åtgärder mot förfalskning

En av ECB:s huvuduppgifter är att se till att de sedlar du tar emot är äkta. Läs mer om vad ECB gör för att ligga steget före förfalskare och vad du ska göra om du misstänker att du har fått en förfalskad sedel.

Åtgärder mot förfalskning

Skadade och missfärgade sedlar

De nationella centralbankerna i euroområdet arbetar för att se till att alla eurosedlar är brukbara innan de återcirkuleras. Sedlar kan skadas av misstag och ibland även genom stöldskyddsutrustning. Läs mer om skadade eller missfärgade sedlar och hur man kan lösa in dem.

Skadade och missfärgade sedlar

Sedeltillverkning och lager

Produktionen av eurosedlar är en gemensam uppgift för de nationella centralbankerna i euroområdet och ECB. Varje år behöver tillräckligt många nya sedlar tillverkas för att ersätta obrukbara sedlar och för att tillgodose förväntade och oväntade uppgångar i efterfrågan.

Sedeltillverkning

Miljö, hälsa och säkerhet

Ett av målen för vår kontantstrategi 2030 är att se till att eurosedlarna är säkra att använda och hållbara. Ända sedan euron infördes har vi strävat efter att minska miljöeffekterna av våra sedlar.

Miljö, hälsa och säkerhet

Forskning och utveckling

Vi arbetar för att se till att våra sedlar är innovativa och hela tiden ligger ett steg före senaste förfalsknings­teknik. Vi eftersträvar även miljömässigt hållbara lösningar som kan bidra till att minska miljöeffekterna av våra eurosedlar och förfaranden.

Forskning och utveckling

Bilder och regler för reproducering

Du får använda bilder på eurosedlar så länge du följer våra regler för reproducering. Du kan ladda ner lågupplösta bilder av eurosedlar direkt från vår webbplats eller begära högupplösta bilder om du har legitima och yrkesmässiga skäl att använda dem.

Bilder och regler för reproducering

Informations- och utbildningsmaterial

Vårt utbildningsmaterial lämpar sig både för allmänheten och för kontanthanterare och innehåller information om euromynt, eurosedlar och deras säkerhetsdetaljer. Du kan ladda ner vårt material eller be oss att skicka över det i tryckt format.

Informations- och utbildningsmaterial

Alla sidor i detta avsnitt