Sedlar

Eurosedlarna finns i sju olika valörer. 5, 10, 20, 50, 100, 200 och 500 euro. Första serien kommer gradvis att ersättas med Europaserien.

Alla sedlarna är lagligt betalningsmedel i hela euroområdet.

Sedelvalörer

Titta på den första serien sedlar och de nya från Europaserien. Varje valör har sin egen specifika färg och en bild från en arkitektonisk stilriktning, från klassisk till modern 1900-talsarkitektur.

Webbenkät om kvaliteten på eurosedlar

Dina synpunkter är viktiga för att eurosedlarna i omlopp ska hålla en så hög kvalitet som möjligt. Delta i denna korta webbenkät och tala om för oss vad du tycker om kvaliteten på dina sedlar.

Publikationer

På webbplatsen finns informationsblad, broschyrer, affischer och annat material för allmänheten och de som yrkesmässigt hanterar kontanter. Tryckt material finns i vissa fall.

Sedelsäkerhet

Eurosedlarna innehåller flera säkerhetsdetaljer. Bara KÄNN, TITTA och LUTA!