Menu

Sedlar

Det finns två serier med eurosedlar. Den första serien består av sju olika valörer: 5, 10, 20, 50, 100, 200 och 500 euro. Den andra serien, också kallad Europaserien, består av sex olika valörer. Den blev komplett med utgivningen av nya 100- och 200-eurosedlar den 28 maj 2019. Europaserien innehåller ingen 500-sedel och från och med den 27 april 2019 ges inga 500-sedlar ut. Den första serien, som ursprungligen utgavs 2002, kommer gradvis att ersättas med Europaserien. Alla sedlarna är lagligt betalningsmedel i hela euroområdet.

Viktiga datum
28 maj 2019
Införandet av de nya 100- och 200-eurosedlarna
17 september 2018
Presentation av Europaseriens 100- och 200-eurosedlar
4 april 2017

Införandet av den nya 50-eurosedeln

5 juli 2016

Presentation av Europaseriens 50-eurosedel

25 november 2015
Införandet av den nya 20-eurosedeln
24 februari 2015
Presentation av Europaseriens 20-eurosedel
1 januari 2015
Litauen inför euron
23 september 2014
Införandet av den nya 10-eurosedeln
13 januari 2014
Presentation av Europaseriens 10-eurosedel
1 januari 2014
Lettland inför euron
2 maj 2013
Införandet av den nya 5-eurosedeln
10 januari 2013
Presentation av Europaseriens 5-eurosedel
8 november 2012
ECB tillkännager lanseringen av andra serien eurosedlar, kallad Europaserien
1 januari 2011
Estland inför euron
1 januari 2009
Slovakien inför euron
1 januari 2008
Cypern och Malta inför euron
1 januari 2007
Slovenien inför euron
1 januari 2002
Eurosedlarna och euromynten införs i 12 EU-länder: Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike

500-eurosedeln ges inte längre ut

Den 27 januari 2019 upphörde 17 av 19 nationella centralbanker i euroområdet med sin utgivning av 500-eurosedeln. För att säkerställa en smidig övergång och av logistiska skäl upphörde Deutsche Bundesbank och Oesterreichische Nationalbank med sin utgivning av sedlarna den 27 april 2019.

Befintliga 500-eurosedlar förblir lagligt betalningsmedel. Det betyder att de fortfarande kan användas som betalningsmedel och värdebevarare. Banker, växlingskontor och andra kommersiella parter kan fortsätta att sätta de befintliga 500-eurosedlarna i omlopp.

Precis som de övriga sedelvalörerna kommer 500-eurosedeln alltid att bibehålla sitt värde och kan även fortsättningsvis växlas in vid de nationella centralbankerna i euroområdet.