Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Rättsligt sett har både ECB och de nationella centralbankerna i de deltagande länderna rätt att ge ut eurosedlar. I praktiken är det bara de nationella centralbankerna som fysiskt ger ut och drar in eurosedlar. ECB har inte något mynt- och sedelkontor och utför inga kontanttransaktioner. När det gäller euromynt, är det euroländerna som är de enda rättsliga utgivarna. Europeiska kommissionen koordinerar alla myntrelaterade frågor på euroområdesnivå. För mer information, se Europeiska kommissionens webplats.

ECB:s och de nationella centralbankernas ansvarsområden

ECB har ansvar för att övervaka de nationella centralbankernas verksamhet och för att främja ytterligare harmoniseringar av kontanttjänster inom euroområdet. De nationella centralbankerna är ansvariga för att deras nationella distributionssystem för kontanter fungerar. De nationella centralbankerna sätter sedlar och mynt i omlopp via banksystemet och i mindre omfattning via detaljhandeln. ECB kan inte utföra detta arbete eftersom den inte har relevanta tekniska förutsättningar att göra det (distributionsenheter, enheter för sedelhantering, bankvalv osv.).

"Euron"

Alla sidor i detta avsnitt