Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Tillgång till kontanter och godtagande av kontanter

Kontanter fyller fortfarande en viktig funktion i samhället och är oumbärliga i alla ekonomier. Våra undersökningar visar att de flesta invånare i euroområdet tycker att det är viktigt att man kan betala med kontanter, liksom att kontanter också är den vanligaste betalningsmetoden vid inköpsstället i euroområdet.

ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet håller fast vid åtagandet att säkerställa att kontanter förblir lättåtkomliga och allmänt accepterade som betalningsmedel. Vi välkomnar därför Europeiska kommissionens förslag till en ny EU-förordning som ska stärka skyddet för eurokontanter som lagligt betalningsmedel. Genom förslaget vill man lagstadga om att det ska finnas tillgång till eurosedlar och euromynt och att dessa ska godtas som betalningsmedel. 

Tillgång till kontanter 

Genom att säkerställa att det är enkelt att få tag på kontanter stärks kontanternas roll som lagligt betalningsmedel och man ser till att de fortsätter att användas som betalningsmetod i vardagen. Hur människor väljer att betala kan påverkas av hur lätt det är att ta ut pengar från sitt bankkonto.

Euroländerna har vart och ett enskilt ansvar för att se till att privatpersoner och företag har tillräcklig faktisk tillgång till kontanter i hela landet, både i städer och på landsbygden.

Eurosystemets roll

Kontanterna som de nationella centralbankerna ger ut skickas till affärsbanker som ska tillgodose sina kunders behov av kontanter. ECB och de nationella centralbankerna analyserar de kontanttjänster som erbjuds i euroområdet för att se om det eventuellt finns några brister i tillgången till kontanter. Vi har till exempel tagit fram en gemensam metod för analys av vilken tillgång euroområdets invånare har till kontanttjänster som uttagsautomater och bankkontor. Om det behövs kan euroländerna införa lagar med krav på att affärsbanker och andra institut ska säkerställa tillräcklig faktisk tillgång till kontanter.

Eurosystemet har också infört regler för affärsbanker som gör att de, på ett ändamålsenligt sätt, kan skicka ut sedlar i cirkulation igen och begränsa kostnaderna för kontanthantering. De nationella centralbankerna håller även tillräckliga kontantreserver för att kunna tillgodose eventuella plötsliga och oförutsedda ökningar av efterfrågan på sedlar, exempelvis vid kriser eller tillfälliga avbrott i systemen för elektroniska betalningar.

Vi ser till att den kontinuerliga efterfrågan på eurosedlar tillgodoses. Det finns runt 120 000 filialer till kreditinstitut och över 260 000 uttagsautomater i euroområdet, som gör att människor har tillgång till sina pengar på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

Andra sätt att få tag på kontanter

Det främsta sättet att få tag på kontanter är genom uttagsautomater och bankkontor. I vissa euroländer kan även detaljhandelsbutiker låta kunderna ta ut en begränsad mängd kontanter.

Cashback

Cashback innebär att man tar ut pengar i samband med kortinköp. Du kan be personen i kassan att lägga på det belopp du vill ta ut utöver summan du ska betala och sedan betala med kort eller med mobilen får önskat belopp i kontanter.

Cash-in-shop

Cash-in-shop innebär at du kan ta ut pengar från ditt konto i butiker utan att behöva köpa något.

Vill du veta mer?

I filmen nedan kan du se hur cashback- och cash-in-shop-tjänster fungerar i praktiken.

Godtagande av kontanter

Eurosedlarna och euromynten är lagliga betalningsmedel i euroområdet. Det innebär att butiker och näringsidkare inte kan vägra att ta emot kontantbetalningar om inte båda parter tidigare har kommit överens om något annat betalningssätt. Myndigheter och utförare av offentliga tjänster är också skyldiga att godta kontanter, om inget annat anges i lagstiftningen.

Europeiska kommissionen har lagt fram ett förslag till förordning som skulle innebära att eurosedlarnas och euromyntens ställning som lagliga betalningsmedel förtydligas i EU-rätten. I förslaget anges även ett fåtal fall då en näringsidkare får vägra att ta emot kontanter, exempelvis om denne inte har tillräckligt med växel eller om båda parter har kommit överens om ett annat betalningsmedel.

ECB välkomnar kommissionens förslag till förordning i euroområdet och uttrycker i ett yttrande farhågor över att eurosedlarnas och euromyntens ställning som lagliga betalningsmedel kan undergrävas om fler och fler detaljhandlare vägrar att ta emot kontantbetalningar. Eurosystemet analyserar i vilken utsträckning kontanter godtas som betalningsmedel i euroområdet och varskor de behöriga myndigheterna och organen om det finns problem. 

Alla sidor i detta avsnitt