Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Piekļuve skaidrajai naudai un tās pieņemšana

Skaidrajai naudai joprojām ir svarīga loma sabiedrībā, un tā ir neaizstājama jebkurā tautsaimniecībā. Kā liecina mūsu pētījumi, vairums eurozonas iedzīvotāju uzskata iespēju veikt maksājumus skaidrā naudā par svarīgu, un skaidrā nauda eurozonā ir visbiežāk izmantotais maksāšanas līdzeklis tirdzniecības vietās.

ECB un eurozonas valstu nacionālās centrālās bankas apņēmušās nodrošināt, lai skaidrā nauda arī turpmāk būtu plaši pieejama un pieņemta. Tāpēc mēs atzinīgi vērtējam Eiropas Komisijas priekšlikumu jaunai ES regulai, kas tiek izstrādāta, lai nostiprinātu euro skaidrās naudas likumīga maksāšanas līdzekļa statusu. Priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, lai visā eurozonā būtu juridiski garantēta piekļuve euro banknotēm un monētām un to kā maksāšanas līdzekļa pieņemšana. 

Piekļuve skaidrajai naudai 

Nodrošinot vieglu un ērtu piekļuvi skaidrajai naudai, tiks aizsargāta tās likumīga maksāšanas līdzekļa loma un garantēts, ka tā arī turpmāk tiks izmantota ikdienā kā maksāšanas līdzeklis. Izvēli par labu vienam vai otram maksāšanas līdzeklim var ietekmēt tas, cik viegli iedzīvotāji var izņemt naudu no sava bankas konta.

Katra atsevišķā eurozonas valsts ir atbildīga par to, lai iedzīvotājiem un uzņēmumiem būtu pietiekama un efektīva piekļuve skaidrajai naudai visā valstī, t. sk. pilsētās un lauku apvidos.

Eurosistēmas loma

Nacionālo centrālo banku emitēto skaidro naudu izplata komercbankām, lai tās varētu apmierināt savu klientu vajadzības pēc skaidrās naudas. ECB un nacionālās centrālās bankas analizē skaidrās naudas pakalpojumu līmeni visā eurozonā, lai konstatētu iespējamos trūkumus skaidrās naudas pieejamībā. Piemēram, esam izstrādājuši vienotu metodoloģiju, lai analizētu eurozonas iedzīvotāju piekļuvi tādiem skaidrās naudas pakalpojumiem kā bankomāti un banku filiāles. Nepieciešamības gadījumā eurozonas valstis var pieņemt tiesību aktus, kas komercbankām un citām iestādēm liek nodrošināt pietiekamu un efektīvu piekļuvi skaidrajai naudai.

Eurosistēma arī izstrādājusi noteikumus komercbankām, kas ļauj tām efektīvi laist atkārtotā apgrozībā banknotes un ierobežot skaidrās naudas apstrādes izmaksas. Nacionālās centrālās bankas arī uztur pietiekamas skaidrās naudas rezerves, lai reaģētu uz jebkāda veida pēkšņu un neparedzamu banknošu pieprasījuma kāpumu, piemēram, krīzes vai īslaicīga elektronisko maksājumu pārtraukuma gadījumā.

Mēs nodrošinām, lai pastāvīgais euro banknošu pieprasījums tiktu apmierināts. Eurozonā ir aptuveni 120 000 kredītiestāžu filiāļu un vairāk nekā 260 000 bankomātu, kas ļauj iedzīvotājiem efektīvi un ērti piekļūt savai naudai. 

Papildu veidi, kā iegūt skaidro naudu

Galvenais skaidrās naudas iegūšanas veids ir tās izņemšana bankomātos un banku filiālēs. Papildus tam dažās eurozonas valstīs mazumtirdzniecības veikali var ļaut klientiem ierobežotā apjomā izņemt skaidro naudu.

Skaidras naudas atmaksa

To dēvē arī par skaidrās naudas avansu. Jūs pie kases varat lūgt pieskaitīt maksai par pirkumu summu, ko vēlaties izņemt, un pēc tam samaksāt ar debetkarti vai mobilo ierīci un saņemt attiecīgo summu skaidrā naudā.

Skaidrās naudas izmaksa veikalā

Jūs arī varat veikalā izņemt skaidro naudu no sava konta, neko neiegādājoties.

Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Noskatieties šo video, lai redzētu, kā šie pakalpojumi  – skaidrās naudas atmaksa un skaidrās naudas izmaksa veikalā – darbojas praksē.

Skaidrās naudas pieņemšana

Euro banknotes un monētas ir likumīgs maksāšanas līdzeklis eurozonā. Tas nozīmē, ka veikali un uzņēmumi nevar atteikties pieņemt skaidrās naudas maksājumus, ja vien abas puses iepriekš nav vienojušās par citu maksāšanas līdzekli. Parasti arī valsts iestādēm un pakalpojumu sniedzējiem jāpieņem skaidrā nauda, ja vien likumā nav noteikts citādi.

Eiropas Komisija ir ierosinājusi regulu, kas precizētu euro banknošu un monētu likumīga maksāšanas līdzekļa statusu ES tiesību aktos. Priekšlikumā arī definēti nedaudzie gadījumi, kad skaidrās naudas maksājumus var atteikt, piemēram, ja uzņēmuma rīcībā nav pietiekami daudz skaidrās naudas, lai izdotu atlikumu, vai ja abas puses vienojušās par citu maksāšanas līdzekli.

ECB atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu regulai eurozonā un savā atzinumā pauž bažas, ka eurozonas skaidrās naudas likumīga maksāšanas līdzekļa statuss varētu būt apdraudēts, ja arvien vairāk mazumtirgotāju attiektos pieņemt skaidrās naudas maksājumus. Eurosistēma analizē skaidrās naudas pieņemšanas līmeni eurozonā un brīdina kompetentās iestādes un struktūras par jebkurām iespējamām problēmām. 

Visas šīs sadaļas lapas