Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Padome

ECB Padome atbild par makroprudenciālās uzraudzības lēmumu pieņemšanu. Šie lēmumi attiecas uz visām Vienotajā uzraudzības mehānismā (VUM) ietilpstošajām valstīm un bankām, t.i., euro zonas valstīm un tām ES valstīm, kuru valsts iestādes parakstījušas ciešas sadarbības līgumu ar ECB.

Makroprudenciālās uzraudzības forums

Makroprudenciālās uzraudzības forumu veido ECB Padome un Uzraudzības padome. Tas kalpo kā platforma regulārām augsta līmeņa diskusijām, apvienojot mikroprudenciālās un makroprudenciālās uzraudzības aspektus visā Eiropā.

Finanšu stabilitātes komiteja

Padomi un Makroprudenciālās uzraudzības forumu atbalsta Finanšu stabilitātes komiteja, ko veido ECB, valstu centrālo banku un uzraudzības iestāžu pārstāvji. Šī komiteja nodrošina platformu kopīgai riska novērtēšanai un politikas koordinēšanai starp ECB un valstu iestādēm.

Sadarbība ar Eiropas un starptautiskajām iestādēm un organizācijām

ES uzraudzības, regulatīvā un noregulējuma satvara izstrādē ECB cieši sadarbojas ar citām Eiropas iestādēm un organizācijām, piemēram, Eiropas Uzraudzības iestādēm, t.sk. Eiropas Banku iestādi (EBI), un Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (ESRK).

Turklāt ECB piedalās politikas debatēs par regulējumu un uzraudzību gan starptautiskā līmenī (piemēram, Finanšu stabilitātes padome, Bāzeles Banku uzraudzības komiteja), gan Eiropas līmenī (piemēram, Eiropas Komisija).

Visas šīs sadaļas lapas