Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Attēli un atveidošanas noteikumi

Euro banknošu attēlu izmantošana

Euro banknošu attēlus atļauts izmantot bez iepriekšējas atļaujas, ja vien nodrošināta atbilstība ECB banknošu atveidošanas noteikumiem (sk. īpaši Lēmuma ECB/2013/10 2. pantu). 

Šie noteikumi vērsti uz to, lai atveidojumus sabiedrībā nevarētu noturēt par īstām euro banknotēm. Tādējādi mēs varam nodrošināt, ka euro banknotes vienmēr ir uzticams un drošs maksāšanas līdzeklis.

Izmantošanas nosacījumi

Ja vēlaties izmantot euro banknošu attēlus, jums jāievēro Lēmumā ECB/2013/10 izklāstītie atveidošanas noteikumi. Atveidojums nozīmē jebkāda veida fizisku vai digitālu visas euro banknotes, tās daļu vai tās atsevišķu dizaina elementu daļu attēlojumu. Atveidojumi, kas atbilst Lēmuma ECB/2013/10 2. pantā noteiktajiem kritērijiem, uzskatāmi par likumīgiem, jo nepastāv risks, ka sabiedrībā tos varētu noturēt par īstām euro banknotēm.

Attiecīgo kritēriju pilnīgu aprakstu sk. Lēmumā ECB/2013/10. Turpmāk sniegts īss kritēriju skaidrojums.

Fiziskas atveidošanas kritēriju skaidrojums

1.
Ja vēlaties atveidot euro banknotes abas puses, atveidojuma izmērs nedrīkst būt tāds pats kā īstas banknotes izmērs. Jānodrošina, lai atveidojuma izmērs vai nu atbilstu vai pārsniegtu 200 %, vai atbilstu vai nepārsniegtu 50 % gan no attiecīgās euro banknotes garuma, gan platuma.
2.
Līdzīgi, ja vēlaties atveidot euro banknotes vienu pusi, atveidojuma izmērs nedrīkst būt tāds pats kā īstas banknotes izmērs. Jānodrošina, lai atveidojuma izmērs vai nu atbilstu vai pārsniegtu 125 %, vai atbilstu vai nepārsniegtu 75 % gan no attiecīgās euro banknotes garuma, gan platuma.
3.
Ja vēlaties atveidot daļu no euro banknotes aversa vai reversa, jānodrošina, lai atveidojuma izmērs būtu mazāks par 33 % no īstas banknotes aversa vai reversa.
4.
Atļauts fiziski atveidot atsevišķus dizaina elementus ar noteikumu, ka tie nav attēloti uz fona, kas atgādina banknoti.
5.
Fiziski atveidot euro banknotes atļauts ar noteikumu, ka tās izgatavotas no materiāla, kurš nepārprotami atšķiras no īstas banknotes izgatavošanai izmantotā materiāla.

Digitālas atveidošanas kritēriju skaidrojums

1.
Atveidojumā pa diagonāli jāiekļauj vārds "PARAUGS" ("SPECIMEN") skaidri salasāmiem burtiem treknā drukā (Arial šriftā), kas kontrastē ar attiecīgās euro banknotes dominējošo krāsu.
2.
Vārda "PARAUGS" garumam jābūt vismaz 75 % no atveidojuma garuma, savukārt tā augstumam jābūt vismaz 15 % no atveidojuma platuma.
3.
Ja elektroniskā atveidojuma lielums ir 100 % no oriģināla, tā izšķirtspēja nedrīkst pārsniegt 72 punktus collā (dpi).
4.
Atļauts digitāli atveidot atsevišķus zīmējuma elementus ar noteikumu, ka tie nav attēloti uz fona, kas atgādina banknoti.Atveidojumus, kas neatbilst attiecīgajiem noteikumiem, uzskata par nelikumīgiem. Jebkura persona, kas atveido banknoti, ir personīgi atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka atveidojums atbilst Lēmumā ECB/2013/10 noteiktajiem kritērijiem.

Sīkāku informāciju sk. turpmāk norādītajos dokumentos.

Cīņa pret banknošu digitālo attēlu nelegālu izmantošanu

Eurosistēmas uzdevums ir nodrošināt euro banknošu integritāti un turpināt uzlabot banknošu izgatavošanas tehnoloģiju. Euro banknotes izgatavo, izmantojot sarežģītas iespiedtehnoloģijas, un tām ir vairāki labi saskatāmi pretviltošanas elementi, kas ļauj tās viegli atšķirt no viltojumiem.

Centrālo banku viltojumu novēršanas grupa (Central Bank Counterfeit Deterrence Group; CBCDG) – starptautiska grupa, kurā ietilpst vairāk nekā 30 centrālās bankas – izveidojusi viltojumu novēršanas sistēmu, lai nepieļautu personālo datoru, digitālo attēlu apstrādes iekārtu un programmatūras izmantošanu banknošu viltošanai.

Datortehnikas un programmatūras ražotāji brīvprātīgi ieviesuši šo tehnoloģiju. Tā neļauj ar personālajiem datoriem un digitālo attēlu apstrādes iekārtām iegūt vai atveidot aizsargātas banknotes attēlu. Citiem vārdiem runājot, drukāšanas vai skenēšanas iekārta vai digitālo attēlu apstrādes rīks, kas ietver šo sistēmu, automātiski neļauj kopēt vai drukāt banknošu attēlus.

Šī tehnoloģija nevar izsekot personīgā datora vai digitālo attēlu apstrādes rīku izmantošanai. Sīkāku informāciju par CBCDG un to, kā citas valstis regulē banknošu attēlu izmantošanu, sk. CBCDG interneta vietnē.

Lejupielādēt banknošu attēlus

Jūs varat brīvi lejupielādēt zemas izšķirtspējas (72 dpi) euro banknošu attēlus.

Euro banknošu attēli

Ja vēlaties pieprasīt augstas izšķirtspējas attēlus, lūdzam rakstīt mums uz e-pasta adresi Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu, paskaidrojot, kādas ir jūsu profesionālās un likumīgās intereses izmantot šos attēlus.

Lūdzam sniegt arī šādu informāciju:
  • Vārds un kontaktinformācija
  • Sīkāka informācija par darbību
  • Uzņēmuma interneta vietnes adrese
  • Sīkāka informācija par attēla(-u) plānoto izmantošanu

Pēc tam mēs lūgsim aizpildīt un iesniegt konfidencialitātes deklarāciju, kuru jāparaksta jūsu uzņēmuma pilnvarotam pārstāvim. Ja vien nebūsiet konkrēti pieprasījuši citu attēlu, jūs saņemsiet visu pieejamo Eiropas sērijas banknošu attēlu komplektu (attēlu izšķirtspēja – 300 dpi; formāts – Tag Image File Format (TIFF); ar uzrakstu "PARAUGS").

Euro monētu atveidošanas noteikumi

Atļauts izgatavot tikai medaļas un žetonus, kurus nav iespējams sajaukt ar īstām euro monētām. Iemesls ir vienkāršs – metāla objektus, uz kuriem ir uzraksts "euro" vai "euro cents", vai objektus, kuru dizains ir līdzīgs euro monētu dizainam, var viegli sajaukt ar monētām, kas ir likumīgs maksāšanas līdzeklis.

Lai iegūtu informāciju par euro monētu atveidošanas noteikumiem, lūdzam apmeklēt Eiropas Komisijas interneta vietni vai sazināties ar kādu no euro zonas valstu kompetentajām iestādēm.

Sīkāku informāciju sk. turpmāk norādītajās regulās.


Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Lai rastu atbildes uz daudzus interesējošiem jautājumiem, sk. 

bieži uzdotos jautājumus par euro banknošu atveidošanas noteikumiem.

Visas šīs sadaļas lapas