Euro banknošu attēlu izmantošana

Euro banknošu attēlus var izmantot bez iepriekšējas ECB atļaujas ar nosacījumu, ka reprodukcijas atbilst ECB noteikumiem (sīkāk sk. Lēmuma ECB/2013/10 2. pantu). Tas izslēdz iespēju sajaukt reprodukcijas ar īstām banknotēm, tādējādi palīdzot saglabāt uzticību vienotajai valūtai.

Lejupielādēt banknošu attēlus

Image of euro banknotes

Jūs varat lejupielādēt failus ar pirmā izlaiduma un Eiropas sērijas banknošu zemas izšķirtspējas attēliem (72 dpi) zip formātā.

Cīņa pret digitālo banknošu attēlu nelegālu izmantošanu

Naudas viltotāji arvien biežāk izmanto digitālo attēlu apstrādes iekārtas un programmatūru. Tāpēc Centrālo banku viltojumu novēršanas grupa – pēc G10 valstu centrālo banku prezidentu lūguma izveidota starptautiska grupa, kas
apvieno 30 centrālās bankas, – izveidojusi Viltojumu novēršanas sistēmu (counterfeit deterrence system; CDS), kas nepieļauj aizsargātu banknošu attēlu uzņemšanu vai reproducēšanu. Vairāki datortehnikas un programmatūras ražotāji brīvprātīgi ieviesuši šo sistēmu.

Augstas izšķirtspējas banknošu attēlu reproducēšana

Ja vēlaties reproducēt augstas izšķirtspējas euro banknošu attēlus un Jums ir pamatots iemesls to darīt profesionālos nolūkos, rakstiet uz adresi info@ecb.europa.eu. Lūdzam sniegt skaidrojumu, kāpēc Jums nepieciešami šie attēli, norādot šādu informāciju:

  • vārds, uzvārds un kontaktinformācija;
  • nodarbošanās;
  • Jūsu uzņēmuma interneta vietnes adrese;
  • informācija par attēla(-u) plānoto pielietojumu.

Pēc tam aicināsim Jūs aizpildīt un iesniegt konfidencialitātes deklarāciju, kuru jāparaksta Jūsu uzņēmuma pilnvarotam pārstāvim. Ja nenorādīsiet konkrētus attēlus, saņemsiet jaunāko apgrozībā laisto vai publiskoto Eiropas sērijas banknošu attēlus (300 dpi; TIFF formātā; ar uzrakstu "SPECIMEN"("PARAUGS")). Šie attēli neaktivizē CDS. Centīsimies apmierināt Jūsu pieprasījumu piecu darbadienu laikā no pareizi aizpildītas un parakstītas konfidencialitātes deklarācijas saņemšanas brīža.