Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ES paplašināšanās un euro

2004. gada 1. maijā Eiropas Savienībai pievienojās 10 valstis – Čehijas Republika, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Ungārija, Malta, Polija, Slovēnija un Slovākija. Bulgārija un Rumānija kļuva par ES dalībvalstīm 2007. gada 1. janvārī, bet Horvātija – 2013. gada 1. jūlijā.

Pievienošanās euro zonai

Lai ieviestu euro, dalībvalstīm jāizpilda noteikti ekonomiskie kritēriji, proti, jānodrošina augsts cenu stabilitātes līmenis, noturīgs fiskālais stāvoklis, stabils valūtas kurss un ilgtermiņa procentu likmju konverģence.

Konverģences ziņojumi

Eiropas Centrālā banka piedalās lemšanā par dalībvalstu pievienošanos euro zonai, sagatavojot konverģences ziņojumus, kuros tā analizē, vai attiecīgās valstis izpildījušas nepieciešamos priekšnosacījumus euro ieviešanai.

Dalība lēmējinstitūcijās

Ārpus euro zonas esošo valstu centrālo banku vadītāji ir ECB Ģenerālpadomes locekļi, taču nekļūst par galvenās ECB lēmējinstitūcijas – Padomes – locekļiem līdz brīdim, kad attiecīgā valsts ievieš euro. Dalībvalstu centrālo banku eksperti ir Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) komiteju locekļi.

Bieži uzdotie jautājumi par ES paplašināšanos un Ekonomikas un monetāro savienību (EMS)

Visas šīs sadaļas lapas