Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Bieži uzdotie jautājumi

Ievads

Kā var piekļūt ECB tiesību aktiem?

Galvenais piekļuves punkts visiem ECB tiesību aktiem ir ECB sadaļa interneta vietnē EUR-Lex, un tai var piekļūt, izmantojot tiešās saites, ko atradīsiet ECB interneta vietnē un ECB banku uzraudzības interneta vietnē, kā arī izmantojot funkciju "Pārlūkot ES iestādes" interneta vietnē EUR-Lex. ECB tiesību aktus var meklēt arī, izmantojot parastās EUR-Lex meklēšanas funkcijas.

Kādi dokumenti pieejami EUR-Lex ECB sadaļā?

Datubāzē pieejami visi kopš 1998. gada publicētie ECB tiesību akti un visi no 1994. gada līdz 1997. gadam publicētie Eiropas Monetārā institūta tiesību akti, t.sk. visi ar ECB padomdevēja funkcijām saistītie nacionālie atzinumi un vēstules, saprašanās memorandi, līgumi un visi citi ECB juridiskie dokumenti. Papildus datubāzē pilnībā ietverta arī judikatūra, kas attiecas uz ECB.

Kā strukturēta ECB sadaļa interneta vietnē EUR-Lex?

ECB sadaļas mērķlapa interneta vietnē EUR-Lex piedāvā šādas iespējas:

  1. funkciju "Pārlūkot pēc temata";
  2. trīs dažādu veidu meklēšanas funkcijas, konkrēti – "Ātrā meklēšana ECB dokumentos", "Paplašināta meklēšana" un "Meklēt dokumentu" un "Meklēt judikatūrā";
  3. funkciju "Vizuālā navigācija", kas piedāvā statistisko informāciju par ECB tiesību aktiem un tiešu pieeju un gatavus informācijas apkopojumus;
  4. funkciju "Nesen publicēti", kas sniedz pārskatu par nesen publicētajiem ECB tiesību aktiem;
  5. banku uzraudzības portālu, kurā var piekļūt visiem ECB tiesību aktiem un judikatūrai banku uzraudzības jomā.

Pārlūkot pēc temata

Kā darbojas funkcija "Pārlūkot pēc temata"?

Visi ECB tiesību akti klasificēti pēc temata un pieejami, izmantojot tēmu koku. Lai sameklētu visus tiesību aktus par kādu konkrētu tēmu, jums tikai jāizvēlas tēma un tad jāsašaurina meklēšana, izvēloties atbilstošo apakštēmu. Uzklikšķinot uz zīmes "+", galveno tēmu var izvērst un skatīt apakštēmas. Uzklikšķinot uz palielināmā stikla, kas redzams blakus tēmai, tiek sameklēti visi tiesību akti par attiecīgo tēmu.

Kā iespējams sameklēt visus tiesību aktus, kas pieņemti monetārās politikas instrumentu vispārīgā regulējuma ietvaros?

Funkcijas "Pārlūkot pēc temata" kokā klikšķiniet vispirms uz "Monetārās politikas operācijas", tad – uz "Monetārās politikas instrumenti". Parādīsies apakštēmas, t.sk. "Vispārīgais regulējums". Uzklikšķinot uz palielināmā stikla, kas redzams blakus nosaukumam "Vispārīgais regulējums", jūs ieraudzīsiet visu saistībā ar šo apakštēmu pieņemto tiesību aktu sarakstu, kurā pēc tam pēc vajadzības varat precizēt vaicājumu.

Ātrā meklēšana ECB dokumentos

Kā darbojas funkcija "Ātrā meklēšana ECB dokumentos"?

Funkcija "Ātrā meklēšana ECB dokumentos" paredzēta konkrēti meklēšanai pēc atslēgas vārdiem un rāda meklēšanas rezultātus tikai no ECB apakšdomēna – atšķirībā no vispārējās EUR-Lex ātrās meklēšanas, kas ļauj veikt meklēšanu visā EUR-Lex domēnā. Šīs ECB ātrās meklēšanas rezultāti ietver visu veidu ECB dokumentus, t.sk. dokumentus saistībā ar tiesas procesiem, kas attiecas uz ECB. Ātrās meklēšanas priekšrocība ir tāda, ka tā meklē arī dokumentu metadatus, nodrošinot plašākus meklēšanas rezultātus.

Kā atrast visus ECB atzinumus par nacionālo tiesību aktu projektiem attiecībā uz kādu konkrētu dalībvalsti?

Izmantojiet ātro meklēšanu ECB dokumentos, kur logā ierakstiet attiecīgās valsts nosaukumu. Rezultātu sarakstā varat precizēt vaicājumu, cilnē "Pēc tiesību akta veida" izvēloties "Atzinums par valsts tiesību akta projektu".

Paplašināta meklēšana

Kā darbojas funkcija "Paplašināta meklēšana"?

Līdzīgi kā "Ātrā meklēšana ECB dokumentos", arī funkcija "Paplašināta meklēšana" meklēšanas rezultātos rāda tikai dokumentus no EUR-Lex ECB apakšdomēna. Taču paplašinātā meklēšana piedāvā vairāk iespēju precizēt vaicājumu atbilstoši jūsu vēlmēm, piemēram, datumu, dokumenta veidu un autoru, ļaujot arī kombinēt dažādas iespējas. Atšķirībā no ātrās meklēšanas, meklējot tekstu paplašinātajā meklēšanā, nenotiek meklēšana dokumentu metadatos.

Meklējot saistošus ECB tiesību aktus par noteiktu tēmu, meklēšanas rezultātos parādās daudzi ECB atzinumi. Kā iespējams panākt, lai atzinumi neparādītos rezultātu sarakstā?

Izmantojiet funkciju "Paplašināta meklēšana". Sadaļā "Dokumenta atsauce – veids" klikšķiniet uz zīmes "+" un izvēlieties tikai tos tiesību aktu veidus, kurus vēlaties atrast. Ja meklējat saistošus tiesību aktus, izvēlieties regulas, abu veidu lēmumus ("DEC" un "DEC_ENTSCHEID") un pamatnostādnes.

Meklēt dokumentu

Kā darbojas funkcija "Meklēt dokumentu"?

Funkcija "Meklēt dokumentu" ļauj ātri atrast konkrētu tiesību aktu, ierakstot logā dokumenta numuru. Meklēšanas rezultātos tiek rādīti tikai ECB tiesību akti un instrumenti, vēstules saistībā ar padomdevēja pienākumiem, saprašanās memorandi un līgumi atšķirībā no ātrās un paplašinātās meklēšanas iespējām, kas veic visu ECB dokumentu veidu meklēšanu (t.sk. dokumentus saistībā ar tiesas procesiem, kas attiecas uz ECB).

Izmantojot šo funkciju, varat meklēt arī tiesību aktus, kas pieņemti konkrētā gadā, noteiktu tiesību aktu veidu vai izmantot šo kritēriju kombināciju (piemēra, visas ECB pamatnostādnes, kas pieņemtas 2019. gadā).

Kā atrast ECB atzinumus par ES tiesību aktiem?

Izmantojiet logu "Meklēt dokumentu" un nolaižamajā izvēlnē no dažādajiem ECB tiesību aktu veidiem izvēlieties "Atzinums". Rezultātu lapas kreisajā pusē precizējiet vaicājumu, cilnē "Pēc tiesību akta veida" izvēloties "Atzinums". Tādējādi netiks ietverti atzinumi par valsts tiesību akta projektu un ar atzinumiem saistītie kļūdu labojumi.

Meklēt judikatūrā

Kā darbojas funkcija "Meklēt judikatūrā"?

Funkcija "Meklēt judikatūrā" ļauj ātri sameklēt ar konkrētu tiesas procesu saistītu dokumentu, ierakstot šā tiesas procesa numuru. Meklēšanas rezultātos parādās tikai tādi dokumenti, kas saistīti ar tiesas procesiem, kuri attiecas uz ECB, atšķirībā no ātrās meklēšanas un paplašinātās meklēšanas opcijām, kas veic visu ECB dokumentu veidu meklēšanu. Tādējādi var atrast spriedumus un rīkojumus, kas pieņemti ar ECB saistītos tiesas procesos. Tie ietver visus tiesas procesus, kuros ECB ir iesaistītā puse, kā arī citus tiesas procesus, kuri vai nu ietilpst EUR-Lex judikatūras direktorija kategorijā "Ekonomikas un monetārā politika", vai kuros ir atsauces uz noteiktiem tiesību aktiem, kas attiecas uz ECB banku uzraudzības uzdevumiem.

Iespējams sameklēt arī visus kāda konkrēta gada tiesas procesus vai, atstājot visus laukus tukšus un piespiežot palielināmo stiklu, – visus tiesas procesus, kas attiecas uz ECB.

Vizuālā navigācija

Kā darbojas "Vizuālā navigācija"?

Uzklikšķinot uz "Vizuālā navigācija" kreisās puses izvēlnē vai uz jebkuru no mērķlapā redzamajiem grafikiem, nonāksiet vizuālās navigācijas apakšlapā. Tajā varat uzzināt vairāk par ECB tiesību aktiem, aplūkojot statiskos datus pēc gada, tēmas vai tiesību akta veida. Uzklikšķinot uz stabiņa kādā no grafikiem, atradīsiet visu attiecīgajā stabiņā attēloto tiesību aktu apkopojumu. Šādos apkopojumos parādās pamata tiesību akti (neietverot grozījumus un kļūdu labojumus).

Nesen publicēti

Kā darbojas skatījums "Nesen publicēti"?

Skatījumā "Nesen publicēti" parādās vietnē EUR-Lex nesen publicētie ECB tiesību akti. Lai iegūtu pārskatu par visiem vietnē EUR-Lex nesen publicētajiem ECB tiesību aktiem, izmantojiet "Ātrā meklēšana ECB dokumentos", meklēšanas lauku atstājot tukšu, tad kārtojiet pēc dokumenta datuma, lai jaunākie rezultāti parādītos augšpusē.

Vai funkcija "Nesen publicēti" parāda tikai ECB tiesību aktus?

Jā, funkcija "Nesen publicēti" ECB sadaļā parāda tikai ECB publicētos tiesību aktus, neietverot ar tiesas procesiem saistītos dokumentus.

ECB dokumentu efektīva meklēšana EUR-Lex

EUR-Lex atrast sīkāku informāciju par kādu dokumentu?

Aplūkojot EUR-Lex jebkuru dokumentu, kreisajā pusē pieejama cilne "Dokumenta informācija". Uzklikšķinot uz tās, atveras dokumenta informācijas lapa, kur atradīsiet visu informāciju metadatus saistībā ar šo dokumentu, t.sk. ar to saistītos datumus, klasifikācijas un saistītos dokumentus, piemēram, grozījumus un konsolidētās versijas.

Kā atšķiras pieejamās meklēšanas funkcionalitātes?

Atšķiras apakšdomēni un ievadāmie kritēriji, kādu meklēšanas datu apstrādei attiecīgā meklēšanas funkcionalitāte raedzēta. Ātrā meklēšana ECB dokumentos paredzēta meklēšanai pēc atslēgas vārdiem un veic meklēšanu visā ECB domēnā. Paplašinātās meklēšanas funkcija arī veic meklēšanu ECB domēnā, bet sniedz vairāk iespēju precizēt vaicājumu, piemēram, meklējot tikai spēkā esošos tiesību aktus vai neietverot kļūdu labojumus. Specifiskās meklēšanas sadaļas ("Meklēt dokumentu", "Meklēt judikatūrā") paredzētas, lai konkretizētu meklēšanu un meklētu ECB domēnā attiecīgi tikai tiesību aktus vai ar tiesas procesiem saistītos dokumentus.

Kā meklēt tiesību aktu konsolidētās versijas?

Rezultātu sarakstā ejiet uz pamata tiesību aktu (nevis grozījumiem vai kļūdu labojumiem) un uzklikšķiniet uz datuma pie "Pašreizējā konsolidētā versija". Uzklikšķinot uz "Visas konsolidētās versijas", atradīsiet visas konsolidētās versijas, kādas sagatavotas, atspoguļojot iepriekšējos grozījumus.

Konsolidētās versijas tiek sagatavotas ar zināmu nobīdi, tāpēc var gadīties, ka konsolidētā versija, kurā atspoguļoti jaunākie grozījumi, vēl nav sagatavota.

Kā atrast visus kāda tiesību akta grozījumus?

Izmantojiet "Meklēt dokumentu, ievadot tiesību akta atsauces numuru. Meklēšanas rezultātu sarakstā atveriet attiecīgo tiesību aktu un uzklikšķiniet uz "Dokumenta informācija". Tur atradīsiet informāciju par visiem attiecīgā tiesību akta grozījumiem.

Visu tiesību aktu, ar kuriem tiek izdarīti grozījumi, sarakstu ar aktīvām saitēm atradīsiet arī "Pašreizējās konsolidētās versijas" pirmajā lapā.

Vai iespējams veikt teksta meklēšanu PDF dokumentos?

Nē, pašlaik EUR-Lex nepiedāvā iespēju veikt teksta meklēšanu PDF dokumentos.

Vai iespējams aplūkot tehniskos darba dokumentus, kas ir daļa no dažiem ES atzinumiem?

Jā, ja attiecīgajam ES atzinumam ir šādi tehniskie darba dokumenti, tiem iespējams piekļūt, klikšķinot uz angļu valodas "DOC" versiju cilnē "Valodas, formāti un saite uz OV".

Vai meklēšanā parādās tikai rezultāti meklēšanas valodā, vai meklēšana notiek visās valodās?

Meklēšanā parādās tikai rezultāti meklēšanas valodā.

Vai iespējams piekļūt plašākai informācijai, izveidojot kontu?

Nē, visi tiesību akti EUR-Lex pieejami visiem lietotājiem neatkarīgi no tā, vai tiem ir lietotāja konts. Tāpēc, izveidojot EUR-Lex kontu, jums netiks nodrošināta pieeja plašākai informācijai, taču jums būs iespēja izmantot vairāk funkcionalitāšu (piemēram, saglabāt veiktās meklēšanas). Sīkāku informāciju par konta izveidi EUR-Lex sk. reģistrācijas lapā.

Papildu informācija par EUR-Lex

Kur iespējams uzzināt papildu vispārēju informāciju par EUR-Lex?

Ja vēlaties saņemt vispārēju informāciju par EUR-Lex, aplūkojiet tālāk norādītos resursus.

Man vēl ir neatbildēti jautājumi par EUR-Lex ECB sadaļu. Kur vērsties pēc palīdzības?

Ja jums ir jautājumi par ECB tiesību aktiem EUR-Lex ECB sadaļā, lūdzam sazināties ar ECB, rakstot uz e-pasta adresi DG-LKMT@ecb.europa.eu.

Visas šīs sadaļas lapas