Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Digitālā euro ieviešanas grafiks un progress

Projekta sagatavošanas posms sākās 2023. gada novembrī un veido pamatu potenciālajai digitālā euro emisijai. Šā posma ietvaros tiks pabeigts digitālā euro shēmas noteikumu kopums un atlasīti pakalpojumu sniedzēji, kas vajadzības gadījumā varētu izveidot digitālā euro platformu un infrastruktūru. Sagatavošanas posms ietver plašas pārbaudes un eksperimentus, kā arī regulāru informācijas apmaiņu ar sabiedrību un citām ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu, ka digitālais euro atbilst lietotāju vajadzībām un Eurosistēmas prasībām.

Projekta progresu mēs regulāri dokumentējam visaptverošos ziņojumos.

Digitālā euro izstrādes progress

Sagatavošanas posms – pirmā daļa

Privātums kā pamatiezīme

Privātums un datu aizsardzība ir digitālā euro neatņemama sastāvdaļa. Digitālais euro tiktu veidots, izmantojot mūsdienīgus privātuma aizsardzības pasākumus. Izmantojot bezsaistes funkcionalitāti, tas piedāvātu skaidrajai naudai līdzīgu privātuma līmeni.

Uzziniet vairāk par digitālo euro un privātumu
Raita maksājumu veikšana visā Eiropā

Digitālais euro būtu pirmais valsts izlaistais Eiropas digitālais maksāšanas līdzeklis. Tas balstītos uz digitālā euro noteikumu kopumu – vienotiem noteikumiem, standartiem un procedūrām, lai nodrošinātu, ka digitālā euro maksājumu veikšana notiek saskaņoti visā eurozonā.

Uzziniet vairāk par digitālā euro noteikumu kopumu
Digitālā euro izstrāde

Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka digitālais euro atbilst lietotāju vajadzībām pēc tiešsaistes un bezsaistes maksājumiem. Mēs pētām ietekmi, ko rada katram lietotājam atļauto digitālā euro kontu skaits, šo kontu turējumu limiti, digitālā euro lietotne un daudzi citi aspekti.

Uzziniet vairāk par izstrādes progresu

Progresa ziņojums

Kā norit darbs saistībā ar digitālā euro privātumu, noteikumu kopumu un izstrādes iespējām?

Lasiet visu progresa ziņojumu

Plašsaziņas līdzekļiem

Šajā ziņojumā sniegts kopsavilkums par progresu, kas panākts 2023. gada novembrī uzsāktā sagatavošanas posma pirmajā daļā, kā arī izklāstīti turpmākie pasākumi.

Lasiet paziņojumu presei

Digitālā euro projekta grafiks

ECB 2020. gada oktobrī publicēja ziņojumu par digitālo euro, kurā aplūkota iespēja Eurosistēmai emitēt centrālo banku digitālo valūtu – digitālo euro.

Pēc deviņiem mēnešiem ECB Padome pieņēma lēmumu uzsākt digitālā euro projektu. Projekta izpētes posms ilga no 2021. gada oktobra līdz 2023. gada oktobrim un ietvēra izstrādes iespēju un izplatīšanas modeļu izpēti ciešā sadarbībā ar ieinteresētajām personām, piemēram, ES politikas veidotājiem un tirgus dalībniekiem. Konstatējumi veidoja pamatu lēmumam 2023. gada novembrī sākt sagatavošanas posmu.

Skatiet un lejupielādējiet augsta līmeņa projekta grafiku

Lēmums par to, vai galu galā emitēt digitālo euro, tiks apsvērts vēlāk, kad būs noslēdzies Eiropas Savienības likumdošanas process.

Visas šīs sadaļas lapas