Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Een digitale euro: tijdlijn en voortgang

In de voorbereidingsfase van het project, die in november 2023 van start is gegaan, leggen we de basis voor de mogelijke uitgifte van een digitale euro. Hierbij gaat het om de afronding van het rulebook voor de digitale euro en de selectie van aanbieders die mogelijk een platform en infrastructuur voor een digitale euro zouden kunnen ontwikkelen. De voorbereidingsfase omvat uitgebreide tests en experimenten, evenals regelmatige uitwisselingen met het publiek en andere belanghebbenden, om ervoor te zorgen dat een digitale euro aan de behoeften van gebruikers en aan de eisen van het Eurosysteem voldoet.

We brengen geregeld verslag uit over de voortgang van het project.

Voortgang digitale euro

Voorbereidingsfase – deel 1

Privacy door ontwerp

Privacy en gegevensbescherming maken een integrerend deel uit van de digitale euro. De digitale euro zou worden ontworpen met de meest geavanceerde privacymaatregelen. De offline functionaliteit zou het privacyniveau van contant geld benaderen.

Meer informatie over de digitale euro en privacy
Vlot betalen, overal in Europa

Een digitale euro zou het eerste publieke, Europese digitale betaalmiddel zijn. De digitale euro zou gebaseerd zijn op een rulebook: een reeks gemeenschappelijke regels, standaarden en procedures die ervoor moet zorgen dat betalingen met digitale euro’s overal in het eurogebied op dezelfde manier verlopen.

Lees meer over het rulebook voor de digitale euro
Het ontwerp van een digitale euro

We zorgen ervoor dat een digitale euro voldoet aan de gebruikersbehoeften op het vlak van online en offline betalingen. We doen onderzoek naar het maximale aantal digitale-eurorekeningen per gebruiker, de limieten voor deze rekeningen, een app voor de digitale euro en nog veel meer.

Lees meer over het ontwerpproces

Voortgangsverslag

Hoe ver staan we met de privacy, het rulebook en de ontwerpkeuzes voor de digitale euro?

Lees het volledige voortgangsverslag

Voor de media

Dit verslag bevat een overzicht van de voortgang die is geboekt tijdens het eerste deel van de voorbereidingsfase, die in november 2023 van start is gegaan, en schetst de volgende stappen.

Lees het persbericht

Tijdlijn van het project voor een digitale euro

In oktober 2020 publiceerde de ECB een verslag over een digitale euro, waarin de mogelijke uitgifte van digitaal centralebankgeld – een digitale euro – door het Eurosysteem wordt onderzocht.

Negen maanden later besloot de Raad van Bestuur van de ECB van start te gaan met het project voor een digitale euro. De onderzoeksfase van het project liep van oktober 2021 tot en met oktober 2023. Tijdens deze fase werden ontwerpopties en distributiemodellen bestudeerd, in nauwe samenwerking met belanghebbenden zoals EU-beleidsmakers en marktdeelnemers. De bevindingen vormden de basis voor het besluit om in november 2023 van start te gaan met de voorbereidingsfase.

Bekijk en download de algemene tijdlijn van het project

Een beslissing over de uiteindelijke uitgifte van een digitale euro wordt pas in een later stadium genomen, zodra het wetgevingsproces van de Europese Unie is afgerond.

Alle pagina's in dit deel