Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Jaarverslag

Het jaarverslag beschrijft de taken en werkzaamheden van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB). Verder rapporteren we over het monetair beleid van het Eurosysteem. Publicatie vindt doorgaans plaats in het voorjaar van het jaar daarna en een directielid van de ECB presenteert het verslag tijdens een openbare hoorzitting aan het Europees Parlement.

2023

in cijfers

2,9% in december

De inflatie in het eurogebied daalde scherp, maar bleef te hoog

De totale inflatie in het eurogebied bedroeg 2,9% in december 2023. Dat was veel minder dan de 9,2% van december 2022, maar nog altijd hoger dan onze doelstelling van 2%.

Meer over inflatie
+200basispunten

De ECB verhoogde haar beleidsrentes opnieuw

De ECB verhoogde haar basisrentetarieven in 2023 met nog eens 200 basispunten, waarmee de depositorente uitkwam op 4%. De verkrapping van het monetair beleid werkte krachtig door in de economie.

Ons monetair beleid
25jaar

Dit jaar vierde de ECB haar 25e verjaardag

In 2023 vierde de ECB haar 25e verjaardag, met de boodschap ‘de waarde van eenheid in een veranderende wereld’.

Lees meer over communicatie en transparantie van het beleid van de ECB

Presentatie voor het Europees Parlement

Lees de toespraak van Luis de Guindos naar aanleiding van de presentatie van het jaarverslag voor de Commissie economische en monetaire zaken van het Europees Parlement.

Lees de toespraak

Volledig verslag

Kijk terug op wat de ECB het afgelopen jaar heeft gedaan en op onze inschatting van de economie.

Bekijk het volledige Jaarverslag van 2023

Feedbackverklaring

Deze feedbackverklaring wordt gepubliceerd ter gelegenheid van de presentatie van het Jaarverslag 2023 van de ECB aan het Europees Parlement en bevat antwoorden op de kwesties die aan de orde zijn gesteld en op verzoeken die het Europees Parlement heeft geformuleerd in zijn resolutie over het Jaarverslag van 2022.

Lees de volledige verklaring

Jaarstukken

In de jaarstukken leest u over onze financiële positie en de resultaten van onze operaties. Die jaarstukken vormen een onderdeel van ons jaarverslag maar worden eerder gepubliceerd, in februari. Bekijk onze jongste en eerdere publicaties.

Jaarstukken
ZIE OOK

Meer over verwante onderwerpen

Rapportageverplichting

De ECB is een onafhankelijke instelling die haar instrumenten naar eigen inzicht kan gebruiken om haar taken uit te voeren en haar mandaat te vervullen. Verantwoording is de noodzakelijke tegenhanger van die onafhankelijkheid.

Verantwoordingsplicht

Webcasts

De president en andere directieleden van de ECB verschijnen regelmatig voor het Europees Parlement.

Hoorzittingen in het Europees Parlement

Alle pagina's in dit deel