Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Onze taak: prijsstabiliteit handhaven. Dat is de beste bijdrage die het monetair beleid kan leveren aan de economische groei en werkgelegenheid.

We houden de prijzen stabiel door ervoor te zorgen dat de inflatie (dat wil zeggen het tempo waarin de totale prijzen voor goederen en diensten in de loop van de tijd veranderen) laag, stabiel en voorspelbaar blijft.

We streven naar een inflatiepercentage van 2% op de middellange termijn.

Onze inzet voor dit doel is symmetrisch: we vinden te lage inflatie net zo ongewenst als te hoge inflatie.

Monetairbeleidsinstrumenten

Voor stabiele prijzen hebben we de juiste instrumenten nodig. Onze rentetarieven behoren tot de instrumenten die we voor ons monetair beleid inzetten.

Denk aan een gereedschapskist met allerlei tools: de ECB beschikt over verscheidene instrumenten die al dan niet in combinatie kunnen worden gebruikt om de inflatie te beïnvloeden. We hebben de afgelopen jaren nieuwe instrumenten aan de gereedschapskist toegevoegd met het oog op de enorme veranderingen in de economie die onze taak om de prijsstabiliteit te handhaven flink lastiger hebben gemaakt.

Monetairbeleidsbeslissingen
ZIE OOK

Meer over het monetair beleid

WAT DOET MONETAIR BELEID?

Monetair beleid is onze manier om voor prijsstabiliteit te zorgen. Via onze maatregelen beïnvloeden we de economische ontwikkelingen, en dat draagt ertoe bij dat de inflatie in lijn met onze doelstelling komt of blijft.

KOM MEER TE WETEN OVER HET MONETAIR BELEID

ONZE NIEUWE DOELSTELLING VOOR PRIJSSTABILITEIT

De economie is sterk veranderd sinds wij voor het laatst de strategie hebben geëvalueerd. We hanteren een duidelijke en voorspelbare doelstelling inzake prijsstabiliteit. Een doelstelling die in het veranderende economische landschap makkelijk te begrijpen is.

Onze doelstelling inzake prijsstabiliteit en de strategische evaluatie

Alle pagina's in dit deel