Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op


Onze doelstelling inzake prijsstabiliteit en de strategische evaluatie

Het is onze taak de prijzen stabiel te houden. De economie is sterk veranderd sinds 2003, toen we de strategie voor het laatst hebben beoordeeld. We willen ervoor zorgen dat onze prijsstabiliteitsdoelstelling in dit veranderende economische landschap duidelijk, voorspelbaar en gemakkelijk te begrijpen blijft. Daarom is de Raad van Bestuur het eens geworden over een inflatiedoelstelling van 2% op middellange termijn.

Waarom was onze prijsstabiliteitsdoelstelling onderdeel van de strategische evaluatie?

Stabiele prijzen zijn goed voor de economie

We vinden het allemaal belangrijk hoeveel we betalen als we iets kopen, vooral als de prijzen vaak veranderen of onvoorspelbaar zijn. Onze economie werkt het best als de prijzen over het algemeen stabiel zijn. Met stabiele prijzen behoudt het geld zijn waarde. Stabiele prijzen helpen mensen en bedrijven hun uitgaven en investeringen beter te plannen. Dat doet de economie groeien en creëert banen en welvaart.

Onze taak is de prijzen stabiel te houden

Dit doen we door ervoor te zorgen dat de inflatie (het tempo waarin het algehele prijspeil van goederen en diensten in de loop van de tijd verandert) laag, stabiel en voorspelbaar blijft.

Waarom hebben we onze doelstelling tegen het licht gehouden?

Een nieuw economisch landschap ...

Het economisch landschap ziet er vandaag helemaal anders uit dan in 2003. In plaats van te voorkomen dat de inflatie te sterk stijgt, moeten we er nu voor zorgen dat de inflatie niet te sterk daalt. Er zijn meerdere redenen waarom de inflatie de afgelopen jaren gedaald is. Veel heeft te maken met de manier waarop onze economie werkt en niet al deze ontwikkelingen staan onder controle van de centrale banken.

... vraagt om een nieuwe inflatiedoelstelling

Voor ons is het duidelijk dat prijsstabiliteit betekent dat we moeten verhinderen dat de inflatie te laag of te hoog wordt. Daarom streven we naar een inflatie van 2% op middellange termijn. Onze committering aan deze inflatiedoelstelling is symmetrisch. Dat betekent dat te lage inflatie voor ons even negatief is als te hoge inflatie. Beide zijn even ongewenst.

Waarom is te lage inflatie slecht?

Te lage inflatie is niet zo goed als u zou kunnen denken

Prijsstijgingen moeten klein genoeg zijn om problemen voor mensen en bedrijven als gevolg van hoge inflatie uit te sluiten. Maar ze moeten groot genoeg zijn om slechte scenario’s te vermijden die zich kunnen voordoen als de inflatie te laag wordt. Te lage inflatie betekent vaak dat mensen dat minder geld uitgeven aan goederen en diensten, dat bedrijven het minder goed doen en dat de lonen van werknemers minder sterk stijgen.

Het risico van deflatie

Als de economie krimpt, daalt de inflatie meestal. Maar als de inflatie al te laag is als een recessie begint, zou de inflatie onder nul kunnen dalen. Als de prijzen voortdurend over de hele linie dalen – iets dat ook bekend staat als ‘deflatie’ – creëert dit een vicieuze cirkel voor de economie. Als we bijvoorbeeld allemaal verwachten dat de prijzen dalen, stellen we aankopen uit tot later omdat die dan goedkoper zullen zijn. Maar als iedereen dat doet, kan de economie stilvallen. Door te mikken op een inflatie van 2% op middellange termijn, creëren we een veiligheidsmarge om dit scenario te vermijden.

Onze inflatiedoelstelling moet gemakkelijk te begrijpen zijn

Met een duidelijke inflatiedoelstelling zijn de verwachtingen beter te beïnvloeden

Een te lange periode van te lage inflatie kan een effect hebben op hoe mensen verwachten dat de prijzen zich in de toekomst ontwikkelen. Als consumenten en ondernemers gewend raken aan zeer lage inflatie, gaan ze verwachten dat het zo zal blijven. Deze verwachtingen zijn belangrijk. Op basis van verwachtingen nemen mensen beslissingen over uitgaven, leningen en investeringen.

Daarom moet onze inflatiedoelstelling duidelijk, voorspelbaar en gemakkelijk te begrijpen zijn. Dat helpt de verwachtingen over toekomstige prijsveranderingen in de buurt van onze doelstelling te houden. En dat helpt dan weer om de prijzen stabiel te houden.

Als deze verwachtingen ver onder onze doelstelling zouden zakken, zou het voor ons erg moeilijk worden om de feitelijke ontwikkeling van de prijzen in de economie opnieuw in de richting van de doelstelling te sturen. Door de inflatie in de buurt van onze doelstelling te houden, kunnen we vermijden dat dergelijke verwachtingen bij de mensen ontstaan.

MEER INFORMATIE
Een meer gedetailleerde analyse van dit onderwerp wordt binnenkort hier gepubliceerd
STRATEGISCHE EVALUATIE
Op zoek naar meer informatie?